DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DEDE KORKUT TEST, 

DEDE KORKUT HİKAYELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz.
1- Toplam 17 hikayeden oluşur .
2-Hikayelerde az da olsa masal ve destan3-unsurları görülür.
3-Hikayelerde en önemli meziyet mekandır.
4-Anlatım açık, yalın ve durudur.
5-Kahramanlar dövüşlerine Allah ve peygamber sevgisi için yapar.
6-Kahramanların en büyük yardımcısı develerdir.
7-Hikayelerde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi yoktur.
8-Bütün hikayelerde dini unsurlar görülür.
9-At, ağaç, su, yeşillik kısaca tabiat çok sevilir.
10-Türk milletinin karakteristik özellikleri; doğruluk, adalet, güzellik yüceltilir.Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştirin
1-………  Oğuz Han’a vezirlik yapmıştır.
2-Dede Korkut ……. ‘e elçi olarak gönderilmiştir.
3-Hikayeler çoğunlukla …….. ve ……. bir şekilde anlatılır.
4-Hikayelerde …….. da söz sahibidir.
5-Destanların her biri bir ……. için söylenmiştir.
6-Dede korkut hikayeleri ……. da yazıya geçmiştir.
7-İlk Türk destan anlatıcısı ……….. ‘tur.
8-Dede korkut hikayelerini söylerken …….. Çalar.
9-Dede korkut destanlarının türü …… ve ……’dır.
10-Misafir için hayvan kesmeye ……. denir.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-Dede korkut hikayeleri hangi iki kavmin mücadelesini konu edinmiştir?
A) Araplar-Oğuzlar
B) Çinliler-Kıpçaklar
C) Çinliler-Araplar
D) Kıpçaklar-Oğuzlar

2-Dede Korkut hikayeleri hangi devlet zamanında yazıya aktarılmıştır?
A) Akkoyunlu Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Anadolu Selçuklu Devleti
D) Osmanlı Devleti

3-Dede Korkut hikayelerinin iki orijinal kopyası hangi iki ülkededir?
A) Almanya-Türkiye
B) Vatikan-Azerbaycan
C) Vatikan-Almanya
D) Türkiye-Azerbaycan


4-Dede Korkut hikayelerinde anlatıcı kimdir?
A) Deli Dumrul
B) Boğaç Han
C) Salur Kazan
D) Dede Korkut


5-Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden değildir?
A) Bulunduğu kavmin bilge kişisidir.
B) Yeni doğan çocuklara ad verir.
C) Savaşlarda kendisi de savaşır.
D) Hikayelerin sonunda dua eder.
      
6- Ölen bir gencin ardından Azrail’e kafa tutan Dede Korkut hikayesi kahramanı kimdir?
A) Boğaç Han
B) Bamsı Beyrek
C) Deli Dumrul
D) Tepe Göz

7- Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Olağanüstü olaylar ve kahramanlar anlatılır.
B) Yol göstericidir.
C) İslamiyetin etkisi görülmektedir.
D) Düz yazı şeklindedir.

8-Ne yerse doymayan, halkına zarar veren Dede Korkut hikayesinin dev kahramanı kimdir?
A) Basat
B) Tepegöz
C) Bamsı Beyrek
D) Kanturalı

9-İçeriği göz önünde bulundurulursa Dede Korkut hikayeleri günümüzdeki hangi edebi türe uygundur?
A) Destan
B) Roman
C) Hikaye
D) Masal

10- Türk kültüründe kadınlarında erkeklerle eşit olduğunu anlatan Dede Korkut hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salur Kazan
B) Deli Dumrul
C) Boğaç Han
D) Bamsı BeyrekAşağıdaki soruları cevaplayınız

1-Deli karçar Dede Korkutu öldürmek ister fakat bunu başaramaz niçin?

2)  Dede Korkut hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi kimdir ve bu kişi hikayenin sonunda nasıl bir görev üstlenir?

 HAZIRLAYAN: İREM VANÇİN  CEVAP ANAHTARI
                     DOĞRU – YANLIŞ
           1-Y                  6-Y      
           2-D                 7-Y
           3-Y                  8-D
           4-D                 9-D
           5-D                 10-D                    BOŞLUK DOLDURMA

1-Dede korkut                      6- 15. ve 16. yy
2-Hz.Muhammet                 7-Dede Korkut
3-Manzum-ahenkli              8-Kopuz
4-Kadın                                  9-Epik-destan
5-Boy                                     10-Sövüş etme
                    TEST  CEVAPLARI
          
           1-D                 6-C
           2-A                 7-D
           3-C                 8 -B
           4-A                 9-A
           5-C                 10-D

KLASİK SORU CEVAPLARI
1- Dede Korkut “eğer bana vurursan elin kurusun” diye dua eder ve Deli Karçar’ın eli havada asılı kalır. Çünkü Dede Korkut ermiş kişidir ve tanrı dileğini kabul etmiştir.
2-Dede Korkut hikayelerinin sonunda ortaya çıkan kişi Dede Korkut’tur. Hikayenin sonunda ortaya çıkar ve hikayenin kahramanına dua eder.
Öğrencinin;

Adı             : İrem
Soyadı       :VANÇİN
Sınıfı          :10-B
Numarası  :600...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ"

Back To Top