User-agent: Mediapartners-Google Disallow: User-agent: * Allow: / Sitemap: http://www.onedebiyat.net/sitemap.xml MAHALLİLEŞME VE HİKEMİ TARZIN KARŞILAŞTIRILMASI ~ 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Konu Anlatımı,Ders Notu MAHALLİLEŞME VE HİKEMİ TARZIN KARŞILAŞTIRILMASI - 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Konu Anlatımı,Ders Notu

MAHALLİLEŞME VE HİKEMİ TARZIN KARŞILAŞTIRILMASI

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
MAHALLİLEŞME VE HİKEMİ TARZIN KARŞILAŞTIRILMASI,
DİVAN ŞİİRİ AKIMLARI KARŞILAŞTIRMA, TÜRK-İ BASİT VE HİKEMİ TARZ KARŞILAŞTIRMA, 

Türkî-i Basit (Sade Türkçe/Mahallileşme) Akımı
 • 15. yy’da divan şairi Necati’nin başlattığı bir akımdır.
 • Mahalli konular, günlük yaşayış şiire girmiştir.
 • Halk zevkine yaklaşılmıştır.
 • Soyuttan çok somut güzeller ve güzellikler işlenmiştir.
 • Günlük konuşma dili, deyim ve atasözleri şiirde kullanıl­mıştır.
 • Bu akım 18. yüzyıl şairi Nedim‘le doruk noktasına ulaş­mıştır.
 • Nedim, halk şiirindeki türküye yakın olan “şarkı” türüne en çok örnek veren şair olarak bu akımın en önemli tem­silcisi olmuştur.
 • Nedim şiirlerinde İstanbul’un somut güzelliklerini, eğlence ve gezinti yerlerini divan şiirine sokmuş; Baki gibi İstanbul Türkçesini şiir dili olarak kullanmıştır.
 • Mahallileşme akımının en önemli temsilcileri Necati, Baki, Nedim, Şeyhülislam Yahya ve Enderunlu Vasıf’tır.
Hikemi (Hakimane) Şiir
 • Düşünceye ağırlık veren, okura yol gösteren şiirlerdir.
 • İnsanı, dünyayı, olayları değerlendiren çeşitli konular iş­lenmiştir.
 • Anlatım kısa ve özlüdür.
 • Daha öncesinde böyle şiirler yazılmakla birlikte akım ola­rak ortaya çıkması 17. yy’da olmuştur.
 • En önemli temsilcisi Nabi‘dir. Nabi Ekolü olarak da bili­nen hikemi şiirlerin önemli diğer temsilcisi 18. yy divan şairlerinden Koca Ragıp Paşa‘dır.
 • KARŞILAŞTIRMA
 •  Mahallileşme akımı
 • Türkî-î basit, basit türkçe demektir. Sadece Türkçe kelimelerden oluşmuş ya da ağırlıklı olarak Türkçe kelimelerden oluşmuş unsurlara denir.

 • hikemi tarz: Hikemi Şiir: İslami düşünce sisteminde daha çok felsefe karşılığı kullanılmış olan “Hikmet”, gizli düşünce, bilinmeyen neden; özellikle varlıkların ve olayların oluşunda Allah’ın insanlarca anlaşılamayan gizli amacı, bilgelik, sağduyu, atasözü, özdeyiş vb. anlamlara gelen Arapça bir kelimedir.


...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
2 Komentar untuk "MAHALLİLEŞME VE HİKEMİ TARZIN KARŞILAŞTIRILMASI"

109.sayfa ve sonrasını da yayınlar mısınız?

Teşekkürler...😊

değerli takipçimiz. sayfa 132 ye kadar hepsini yayınladık :)

Back To Top