ads

Türk edebiyatında mesnevi biçiminde yazılmış önemli eserler ve yazarları, SORU CEVAP, MESNEVİ BİÇİMİNDE YAZILMIŞ ÖNEMLİ ESERLER VE SANATÇILARI, -Türk edebiyatında mesnevi biçiminde yazılmış önemli bazı eserler şunlardır:

Eserin Adı
Yazarı
Kutadgu Bilig
Yusud Has Hacip
Garipname
Aşık Paşa
İskendername
Ahmedi
Mevlid (Vesilet-ün Necat)
Süleyman Çelebi
Harname
Şeyhi
Leyla vu Mecnun
Fuzulî
Husrev u Şirin
Şeyhi
Mantık-ut Tayr
(Farsçadan çeviri)
Gülşehri
Hüsn ü Aşk
Şeyh Galip
Hayriyye
Nabi
Rübabname
Sultan Velet
Risalet-ün Nushiyye
Yunus Emre

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS