ads

DESTAN DÖNEMİ ŞİİRİ İLE DİVAN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI, DESTAN DÖNEMİ ŞİİRİ VE DİVAN ŞİİRİ, İSLAMİYET ÖNCESİ İLE DİVAN ŞİİRİ,
İslamiyet Öncesi Türk şiiri ile İslamiyet etkisindeki Türk şiirinin karşılaştırılması
benzer ve farklı yönleri

benzerlikleri
Zihniyeti yansıtmaları
Belirli bir ölçü ile yazılmaları
Kafiye redif kullanılması
Sanatsal bir dilin kullanılması
Mustafa şahin
Ahenk unsurlarını barındırmaları
farklılıkları
Koşuk,sagu
Nazım şekli
İlahi, mesnevi, kaside gazel vs.
dörtlük
Nazım birimi
Dörtlük ve beyit
aaab düz uyak
Kafiye şeması
İlahi=aaab düz uyak
Mesnevi=aa-bb-cc
Kaside gazel=aa-ba-ca
Hece olçüsü
Ölçü
Hece ve aruz ölçüsü
Derskonum.com
Yiğitlik- kahramanlık- aşk bahar -ölüm
Tema
Aşk-ilahi aşk-peygambere övgü-tasavvuf
Sade öz Türkçe
Dil ve anlatım
Arapça Farsça etkisi var
Türk kültürünün şekillendiediği bir zihniyet
zihniyet
İslam kültürünün şekillendirdiği bir zihniyet

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS