ads

10.SINIF ŞÖK 2.DÖNEM, 10.SINIF ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2016 2017, 2017 2018 10.SINIF ŞÖK TUTANAĞI, 10.SINIF ŞUBE TOPLANTI TUTANAĞI, ŞÖK TUTANAKLARI, 10.Sınıf 2.Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı, 2016/2017- 2017 2018 10. sınıf 2. dönem şök,SENE BAŞI,EYLÜL,EKİM,DÖNEM BAŞI, 2017 2018
 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………….. ANADOLU  LİSESİ 10-E SINIFI  1.2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLA

TOPLANTININ ADI:  Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
TOPLANTI TARİHİ: 12/02/2016
TOPLANTI SAATİ: 12.00
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ: Ayten KARADENİZ TOPBAŞ
TOPLANTI BAŞKANI: Eyüp ÇOBAN
TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER:Elif ÖZBAĞ, Hacer BABACAN, Hatice ÖZTÜRK, Zeynel ŞAHİN, M. Hanifi BÜYÜK, Tahsin KILIÇ, Özlem AYTAÇ, Fevziye ULUTAŞ,  Özgür OĞUR, Enver AKKUŞ,,Serap ALAGÖZ, Ece Ceren GÜLTEPE,Ayten KARADENİZ TOPBAŞ
GÜNDEM MADDELERİ:
 1. Açılış, Yoklama ve Yazman Seçimi.
 2. Şube öğretmenler Kurulu toplantılarına ilişkin ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 96.maddesinin okunması ve incelenmesi
 3. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
 4. Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin tartışılması.
 5. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
 6. Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliği.
 7. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
 8. İnceleme gezileri, spor etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.
 9. Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması.
 10. Devam-devamsızlık durumları
 11. Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
 1. Açılış, yoklama ve yazman seçimi
  Toplantı başkanı Eyüp ÇOBAN’ın  2.dönemin başarılı bir dönem olması dilekleri ile  toplantı başladı. Yapılan yoklamada herkesin toplantıda hazır olduğu görüldü.oylama sonucunda Özgür OĞUR yazman seçildi.
 2. ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 96.maddesinin Özlem AYTAÇ tarafından okunup toplantının amacı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
1. dönem yapılan  şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağında alınan kararlar incelendi  ve kısaca değerlendirildi.
Özgür OĞUR öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin yetersiz olduğunu bunun için okuma alışkanlığının arttırılması gerektiğinin;bu yetinin geliştirilememiş olmasının diğer dersleride olumsuz etkilediğini söyledi.
M.Hanifi BÜYÜK: 1. Dönem de alınan kararlar ve uygulamalar öğrenci başarısını olumlu etkilediğini söyledi.
3. Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin tartışılması
1. dönem sonu itibariyle  10-E  sınıfından belge alan  öğrencimiz olmadığı bunun da nedeninin başarısı çok düşük olan öğrencilerin bu sınıfta olması ve birbirlerine bakaraktan kendilerinin yeterli olduğu kanısına varmalarının etkisinin çok olduğunun görüldüğünü sınıf öğretmeni Ayten KARADENİZ TOPBAŞ tarafından belirtilmiştir.
Zeynel Şahin: Öğrencilerin ders çalışmayı sevmediklerini ,çalışmadıkları içinde fizik dersini anlamadıklarını, bununla beraber fiziğin onlar için çok zorlaştığını belirtti.Kendi dersi açısından dersi anlamaları ve öğrenmeleri için konuları öğrencilerin ders seviyelerine indirgemeye başladığını belirtti.
Özlem AYTAÇ:Öğrenci başarısında ;öğrenciye değerli 0lduğunu;yaptıkları işin çok güzel ve nadide olduğu gibi önemli olduklarını ,değer gördüklerini hissettirildiğinde başarının olumlu yönde olduğunu ,öğrencilerle olumlu gelişme kaydettiklerini söyledi.Hatice ÖZTÜRK’te bu fikre katıldığını dile getirdi.
Ayten KARADENİZ TOPBAŞ:Öğrencilerde yerleşik kanı olan başarısız-tembel öğrenci profilinin yıkılmaya çalışıldığı ,böylelikle öğrencide olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Sınıf rehber öğretmeni ve meslek dersleri öğretmeni olarak öğrencilerin kendi derslerinde istekli  ve başarılı olduklarını diğer derslerde de başarıyı arttırabilmek adına öğrencilerin başarılı olmaları için , gerekli önlemler alınmasını  ve gerekli yönlendirilmelerin yapılması gerektiğini,Öğrencilerin günlük düzenli ders çalışma alışkanlığının kazanılması ve  zayıf oldukları  derslerin üzerine daha  fazla gidip eksiklerini tamamlamaları gerektiğini  söyledi.
Serap ALAGÖZ: Öğrencinin derslerinde başarılı olması için derse aktif olarak katılması, derste kendini rahatça ifade edebilmesi önemlidir. Bunun için de öğrencinin öz güveninin olması gerekir. Başta aile olmak üzere çocuğun yetişme çağında çevresinde onu etkileyen öğretmenlerin de davranışları, öz güvenin kazanılmasında etkili olacaktır.
Fevziye ULUTAŞ: Öğrenciler bazı derslere  karşı önyargılılar. Önemli olan öncelikle bu önyargıları yıkmak ve başarabileceklerine öğrencileri inandırmaktır.
Tahsin KILIÇ: Başarmak için önce inanmak, sonra da başarıya götürecek disiplinli bir çalışma düzenine sahip olmak gerekiyor. Öğrencinin kendi özgüvenini kazanması, bilinçli bir çalışma programı uygulaması başarıyı getirecektir. Düzenli ve doğru yöntemle çalışan öğrecilerin sınavlarda daha başarılı olduğu görülüyor.
4. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
Birinci dönem sonu itibari ile herhangi bir olumsuzluk ya da bir disiplin cezası alan öğrencimiz olmadı.Ancak ; Ayten KARADENİZ TOPBAŞ: Özel eğitim öğrencisi olan Rümeysa ÖZTÜRKMEN’in sınıfta sosyal ilişkiler kurma anlamında yetersiz kaldığı diğer öğrencilerinde eğitim seviyelerinin düşüklüğü aile kültür yapısı ve özgüven yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bu öğrencinin devam-devamsızlık yaptığı bununda açıklama durumunda sık sık yalana başvurduğu Rehberlik servisi ile istişareli çalışmalar sonucunda annenin de öğrencinin hatalarını gizlemeye çalışması ortaya çıkmıştır.Buda öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimi açısından olumsuzluk arz etmiştir. Diğer öğrencilerde bu öğrencide olduğu ciddi davranış bozukluğu rastlanmamıştır.Öğrenci davranışlarının olumlu geliştirilebilmesi için velilerle sıksık görüşmelerin yapıldığı ve aynı düzende devam edilmeye çalışılacağı söylendi
5. Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliği
Ece Ceren GÜLTEPE: Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliği şarttır. Sadece öğretmen ve öğrenci işbirliği olduğunda mutlaka eksik noktalar oluyor. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, çocukların kötü ortamlardan uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevler veliye düşmektedir.Bu yüzden velileri mutlaka eğitim öğretim faaliyetlerinin içine katmalıyız. Gerek yapılan veli toplantıları gerekse  ev ziyaretleri bizlere bu konuda yardımcı olmaktadır.
6. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi
Şube öğretmenleri arasındaki dayanışma ve yardımlaşma eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Bu yüzden işbirliği içinde olmanın öğrencilere büyük fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. Öğrencilerin sene sonunda sınıf geçme kapasiteleri değerlendirilmeye alınarak şube öğretmenlerinin koordineli hareket edilmesi kararlaştırılmıştır.
7. İnceleme gezileri, spor etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
Hacer BABACAN: Okulumuz gezi kulübü tarafından düzenlenecek olan il içi ve il dışında düzenlenecek olan gezilere ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak için tüm öğretmenlerimiz teşvik etmelidir.Ayrıca işletmelere gezi yapıldığı takdirde öğrencilerinin bölümleri hakkında ufuklarının daha da gelişeceğini ve başarılarının olumlu yönde etkileneceğini belirtti.
8. Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması
Ayten KARADENİZ TOPBAŞ: Okulumuzdaki alanlarla ilgili projelere ve  yarışmalara katılarak okulumuzu güzel bir şekilde tanıtabiliriz. Ayrıca sene sonunda okulumuz tarafından düzenlenen kermesin okulu tanıtmak için çok güzel bir etkinlik olmaktadır.
9. Devam-devamsızlık durumları
Dönem içerisinde 5 günün üzerinde devamsızlığı olan öğrencilerimizden Rümeysa ÖZTÜRKMEN’in ailesi ile görüşmeler yapılmış ,gerekli uyarılarda bulunulmuş, okul idaresi, rehberlik servisi ile beraber hareket edilerek  gerekli bilgi aktarımı yapılmıştır.Ancak Rümeysa ÖZTÜRKMEN’in özel eğitim öğrencisi olması onun devamsızlık süresini farklı kılmaktadır bu durum öğrenciye ve ailesine “devamzıslığın artabileceği “endişesi ile açıklanmamıştır.
9. Dilek ve temenniler
Eyüp ÇOBAN: Toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür etti.. İkinci dönemin  başarılı  ve faydalı geçmesini dileyerek toplantı sona erdi.

ALINAN KARARLAR
 1. Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin dikkate alınmasına,
 2. Şube öğretmenlerinin,10-E sınıfındaki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve diğer sorunlarında, paralellik ve tamamlayıcılık prensibiyle hareket etmelerine,
 3. Öğrenci velileriyle iş birliğine gidilmesine,
 4. Şube öğretmenlerinin  iş birliği içinde olmalarına ,
 5. Öğrenci devamsızlığının en aza indirilmesi için gayret gösterilmesine,
 6. Konuların işlenişinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasına  karar verilmiştir.


Sıra
Dersin Adı
Öğretmenin Adı Soyadı
İmza
1
Müdür  Yrd.


2
Coğrafya


3
Din Kültürü


4
Fizik


5
Kimya


6
Tarih


7
Matematik


8
Yabancı Dil


9
Dil ve Anlatım


10
Türk Edebiyatı


11
G.T.S.E.


12
Temel Tasarım


13
Temel Teknikler


16
Beden Eğitimi


17
Biyoloji


18
Rehber ÖğretmenUygundur
12/02/2016
Ferda UNCU
Okul Müdürü

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS