ads

AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, AŞIK HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, AŞIK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi aşık tarzı halk edebiyatı şairlerinden değildir?
A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Yunus Emre D) Aşık Ömer E) Kayıkçı Kul Mustafa


2) Destansı bir halk hikayesinin kahramanı olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlana B) Hoca Dehhani C) Gülşehri D) Köroğlu E) Deruni3) Çağrılmazsan varma gönül

Seni sevmezse bir güzel

Bağlanıp da durma gönül

Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin sahibi halk ozanımızdır?
A) Yunus Emre B) Aşık Veysel C) Dadaloğlu D) Seyrani E) Molla Kasım


4) Aşağıdakilerden hangisi Aşık Veysel’in şiirlerinden birisi değildir?
A) Dostlar beni hatırlasın B) Anam C) Aşkın beni D) Aldanma E) Seni saklayacağım


Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Ulu sular göl olduğu zamandır
Kat kat oldu gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır
5) Yukarıdaki şiir aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Baki
C) Fuzuli 
 D)karacaoğlan
E) Necati
6) 19.yüzyılda Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerindendir. Osmanlı’ya karşı direnişin sembolü olan şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş vardır. Ayrıca aşk ve doğadan söz eden şiirleri de başarılıdır.
Yukarıdaki bilgiler hangi şaire aittir?
A) Dertli B) Battal Gazi C) Gevheri D) Dadaloğlu E) Pir Sultan Abdal


7) XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılan şair Van yöresinde yetişmiştir. "Emrah ile Selvi Han" adlı halk hikâyesinin erkek kahramanıdır. Koşma ve semaileri ile tanınır. Sade ve lirik bir üslubu vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ercişli Emrah B) Fuzuli C) Aşık Veysel D) Nabi E) Erzurumlu Emrah8) Deniz seferlerine de katılmış bir yeniçeri ozanıdır. Koşma ve semai biçimli bazı şiirleri ile "Bağdat Seferi" ile ilgili bir destanı günümüze kadar gelmiştir.
Bu satırlarda sözü edilen şair hangisidir?
A) Kayıkçı Kul Mustafa B) Dertli C) Abdal Musa D) Kaygusuz Abdal E) Aşık Veysel

9) Gevheri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kırımlı olduğu, 1730'lu yıllara kadar yaşadığı söylenmektedir.
B) Halk şiiri zevkine uygun, akıcı bir dili vardır. Yabancı sözcük ve tamlamaları oldukça az kullanır.
C) Medrese tahsilinden geçtiği, divan edebiyatı tarzında şiirler de yazdığı bilinmekle birlikte, asıl ününü koşma, semai, varsağı, türkü biçimli şiirleriyle yapmıştır. 
 D) Destansı bir kahraman olmuştur. E) Bir ara Rumeli sınır boylarında bulunduğu bilinmektedir.
10) Medrese öğrenimi görmüş, divan tarzı şiirler de yazmıştır. Asıl ününü aşık tarzı şiirleri ile yapmıştır. Hangi şairden söz edilmektedir?

 A) Gülşehri B) Baki C) Bayburtlu Zihni D) Aşık Ömer E) Seyit Nesimi

B) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1) Ercişli Emrah …….. yöresinde yetişmiştir. ………………………. adlı halk hikayesinin erkek kahramanıdır.

2) ………….. halk tüm şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiştir.

3) 20. yy halk şairi olan ……………………. Sivas’ta doğup büyüyen şair, Cumhuriyetin onuncu yılında Ankara’ya gelerek şiirlerini okumuş bundan sonra ünü yayılmaya başlamıştır.

4) Aşık Veysel halk şiirinin başarılı örneklerini vermiş şiirleri …………………….. adı altında toplanmıştır.

5) Kayıkçı Kul Mustafa’nın koşma ve semai biçimli bazı şiirleri ile ………………….. ile ilgili bir destanı günümüze kadar gelmiştir.

6) Din dışı aşk, gurbet, güzellik, ölüm gibi temaları işlediği ............ ............. ............. biçimli şiirleri halk arasında yayılmıştır.

7) ……………… XVI. yüzyılda yaşamıştır. 24 bölümlük bir destansı halk hikâyesinin de kahramanıdır. Koçaklama ve güzellemeleriyle ünlüdür. Yiğitçe ve tok bir söyleyişi vardır.

8) ………………….. Konya-Karaman yöresinde doğup yetişmiş bir ordu ozanıdır. Aşık tarzının en ünlü ve usta ozanlarındandır. Gerçek ününü koşma, semai ve varsağı biçimli şiirleri ile yapmıştır. Aruz ölçüsüyle kaside ve gazeller de denemiştir.

9) Erzurumlu Emrah, Erzurum'da doğmuş 1860’ta Niksar'da ölmüştür. Divan şiirini ve tasavvufu da bilir ama asıl ününü aşık tarzı …………….ve….………… ile yapmıştır. Akıcı ve lirik bir üslubu vardır.

10) Seyrani Kayseri'nin Everek (Develi) ilçesinde doğmuş ve ölmüştür. Yaşadığı dönemin usta ozanlarındandır. Toplumsal sorunlarla ilgilenmiş, …………………. yazmıştır.

C) Aşağıdaki sorulardan doğru olana (D) yanlış olana (Y) yazınız.

1) Aşık Veysel kızamık hastalığıyla gözünü kaybeden bir halk şairimizdir. ( )
2) Bayburtlu Zihni asıl ününü heceyle yazdığı yergi ve taşlama türündeki aşık tarzı şiirleriyle kazanmıştır. ( )
3) Aşık Veysel’in şiirleri "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" adlarıyla kitap hâline getirilmiştir. ( )
4) Köroğlu deniz seferlerine de katılmış bir yeniçeri ozanıdır. ( )
5) Dertli 17. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Genç Osman için söylediği destan ünlüdür. Şiirlerinde sade bir dil ve akıcı bir üslup dikkat çeker. ( )
6) Karacaoğlan şiirlerinden anlaşıldığına göre Mısır’dan Rumeli’ye kadar birçok yeri gezmiş orada gördüğü güzeller, güzellikler üstüne şiirler yazmıştır. ( )
7) Aşık Ömer hecenin yanı sıra divan şairlerinin etkisiyle aruz vezniylede şiirler yazmış bir halk şairidir. ( )
8) Hoca Dehhani aşık tarzı halk edebiyatı şairidir. ( )
9) Dadaloğlu 19. yüzyılda Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerindendir. Türkmen boylarının yerleşik hayata geçirilmesi için 1865’te yöreye yollanan Fırka-i İslahiye adlı Osmanlı ordusuyla Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış bu olayları yiğitçe bir eda ile koçaklamalarına yansıtmıştır. ( )
10) Gevheri’nin Bağdat Seferi ile ilgili bir destanı günümüze kadar gelmiştir.( )D) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1) Aşık tarzı halk edebiyatı şairlerinden 5 tanesini yazınız.
2)Aşık Veysel hakkında kısaca bilgi veriniz.


CEVAP ANAHTARI

A) 
 1. C
2. D
3. B
4. E
5. D
6. D
7. A
8. A
9. D
10.C

B)
 1. Van – Emrah ile Selvi Han
2. Karacaoğlan
3. Aşık Veysel
4. Dostlar Beni Hatırlasın
5. Bağdat Seferi
6. koşma – semai – varsağı
7. Köroğlu
8. Aşık Ömer
9. koşma – semaileri
10. taşlamalar


C)
 1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. D
7. D
8. Y
9. D
10.Y

D)
 1)
a. Aşık Veysel
b. Kayıkçı Kul Mustafa
c. Karacaoğlan
d. Gevheri
e. Dadaloğlu

2) Aşık Veysel Sivas’ta doğup büyüyen şair çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığıyla gözünü kaybetmiştir. Genellikle gezgin bir hayat sürmüş kent kent dolaşarak aşktan, doğadan, kardeşlikten barış içinde yaşamaktan ve insanı insan yapan erdemlerden bahseden şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür. Kimilerince halk şiirinin son büyük ustası olarak nitelenmiştir.

HAZIRLAYAN:MELİS AKGÜL


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS