ads

ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ SORUSU, ÇALIŞMA KAĞITLARI, ROMAN ÇALIŞMA KAĞIDI, EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
1.(…) Olay ve durum merkezlidir.
2.(…) Kişi kadrosu geniştir.
3.(…) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
4.(…) İlk örneği 15.yy dan Boccasio "Decameron" dur.
5. (…) Türk edebiyatında ilk öykü denemesi Emin Nihat "Müsametname" dir.
6. (…) En önemli öykücüler ; Ömer Seyfettin, Cervantes … dir.
7. (…) Hikayenin temel unsuru olaydır .
8. (…) Zaman; Anlatılan olayın yaşandığı andır.
9. (…) Kişi; olayı yaşayan tip veya karakterdir.
10.(…) Birden çok olay vardır.
11. (…) Dil göndergesel işlevde kullanılır.
12. (…) 21.yy da gelişmiş ve yayılmıştır.
13. (…) Batıda temsilcisi Moupassad’tır.
14. (…) Edebiyatımıza tanzimat döneminde kazandırılmıştır.
15. (…) Düğüm; kişi, mekan ve olay anlatılır.
16. (…) Hikaye türleri ; olay hikayesi, durum hikayesi ve mekan öyküsüdür.
17. (…) Modern öykünün dünyadaki temsilcisi Franz Kafka’dır.
18. (…) Olay hikayesinin diğer adı Çehov tarzı öyküdür.
19. (…) Yaşanmış veya yaşanabilecek olay ve durumlardan oluşur.
20. (…) Betimleyici öyküleyici anlatım türleri kullanılır.

1. D                 6. D                 11. Y                 16. Y
2. Y                 7. Y                 12. Y                  17.Y
3. Y                 8. D                 13. D                 18.D
4. D                 9. D                 14. D                 19.Y

5. Y                 10. D                15. D                 20.D

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS