ads

TEKKE TASAVVUF EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, TEKKE TASAVVUF TEST BOŞLUK DOLDURMA DOĞRU YANLIŞ SORULARI, TEKKE EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz.

1-)Yunus Emre’nin en önemli eseri “Garipnamedir”.( )
2-)Hacı Bektaş-i Veli bayramlık tarikatının kurucusudur.( )
3-)Ahmet Yesevi, Yesevilik tarikatının kurucusudur. Şiirlerine “Hikmet”adı verilir.( )
4-)Ahmet Fakih, Mevlana’nın babasından fıkıh dersi aldığı için kendisine Fıkıh denmiştir. En önemli yapıtı “Çarhnamedir”.( )
5-)Aşık Paşa, Yunus Emre etkisinde kaldı. Mevlana etkisiyle yazdığı şiirlerini Garipname adlı eserde topladı.( )
6-)Hacı Bayram Veli’ nin en önemli eseri “Budalanamedir”.( )
7-)Kaygusuz Abdal’ ın asıl adı Alaadin Gaybidir.( )
8-)Eşrefoğlu, Bursa, Ankara, Suriye gibi yerleri dolaştıktan sonra İznik’te bir tekke ve tarikat kurmuş Hacı Bayram Veli’ nin etkisinde bir tasavvufçudur.( )
9-)Gülşehri, Tasavvuf edebiyatının 14.yy.deki temsilcisidir. En tanınmış eseri Risaletü’n Nushiyye dir.( )
10-)Yunus Emre en önemli tasavvuf şairimizir.( )

BOŞLUK SOLDURMA

1-).........................Yunus Emre’nin en önemli eseridir.

2-)……………………….Hacı Bektaş-i Veli’nin en önemli esridir.

3-)……………………….Kaygusuz Abdal’ ın en önemli eseridir.

4-)……………………….Ahmet Fakih’ in en önemli esridir.

5-)……………………….Gülşehri’ nin en önemli eseridir.

6-)……………….........Aşık Paşanın en önemli eseridir.

7-)Hacı Bayram Veli Ankara’da yaşamıştır. ……………………. Tarikatının kurucusudur.

8-)Hacı Bektaş-i Veli ……………………. Tarikatının kurucusudur.

9-)Kaygusuz Abdal’ın asıl adı …………………….. dir.

10-)Pir Sultan Abdal ......................... Şiir geleneğinin en önemli şairidir.


TEST SORULARI
Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca Risaletü’n – Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.
1-)Yukarıda özellikleri verilen dini tasavvufi halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Hacı Bayram Veli
D) Eşrefoğlu
E) Kaygusuz Abdal

2-)Aşağıdaki şairlerden hangisi Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Şairi değildir?
A) Pir Sultan Abdal
B) Yunus Emre
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Kazak Abdal
E) Yunus Emre

3-)Aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirlerine “HİKMET” adı verilir?
A) Ahmet Fakih
B) Yunus Emre
C) Ahmet Yesevi
D) Aşık Paşa
E) Gülşehri

Horasan’dan Anadolu’ya gelen dervişlerdendir. Tasavvuf şairidir. Bektaşilik tarikatının kurucusudur.
4-)Yukarıda özellikleri verilen dini tasavvufi halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Hacı Bayram Veli
C) Hacı Bektaş-i Veli
D) Gülşehri
E) Pir Sultan Abdal


Önemli mutasavvuf şairlerimizdendir, hece ve aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bu ölçülerle Divan ve Halk edebiyatı ürünlerini oluşturmuştur. Mevlana etkisiyle yazdığı şiirlerini Garipname adlı eserde toplamıştır.
5-)Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşık Paşa
B) Yunus Emre
C) Pir Sultan Abdal
D) Eşrefoğlu
E) Hacı Bayram Veli

Şiirlerinin ana teması Allah, insan ve doğa sevgisidir. Sanatçı şathiyeleriyle tanınmıştır. En önemli eseri “Budalaname” dir.
6-)Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Hacı Bektaş- i Veli
C) Eşreffoğlu
D) Kaygusuz Abdal
E) Aşık Paşa

7-)Ankara’da yaşamıştır. Bayramlık tarikatının kurucusudur. Arapça ve Farsça bilmemesine rağmen Ahmet Yesevi geleneğine bağlı kalarak eserlerini Türkçe yazmıştır.
A) Eşrefoğlu
B) Gülşehri
C) Ahmet Fakih
D) Pir Sultan Abdal
E) Hacı Bayram Veli

8-)Tasavvuf edebiyatının 14. Yy’deki temsilcisidir. En tanınmış eseri “Mantıku’t Tayr “dır.
Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşık Paşa
B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaşi Veli
D) Pir Sultan Abdal
E) Gülşehri


I) Yunus Emre (Risaletü’ Nushiyye)
II) Ahmet Fakih (Çarhname)
III) Aşık Paşa (Mantıku’t Tayr)
IV)Gülşehri (Garipname)
9-)Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır
A) I,II
B) I,III
C) II,III
D) I,IV
E) III,IV

10-)Yaşamı ile kesin bir bilgi olmayan tasavvuf şairi kimdir?
A) Yunus Emre
B) Pir Sultan Abdal
C) Gülşehri
D) Hacı Bektaşi Veli
E) Kaygusuz Abdal

HAZIRLAYAN : SAMET ÇAKMAK

1-) Aşağıya dini tasavvufi halk edebiyatı şairlerinden 5 tanesini yazınız.

2-) Aşağıda verilen tabloda şairlerin eserlerini yanlarına yazınız.
                   ŞAİR
               EN ÖNEMLİ ESERİ
YUNUS EMRE

AHMET FAKİH

AŞIK PAŞA

GÜLŞEHRİ

KAYGUSUZ ABDAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CEVAP ANAHTARI

3.BÖLÜM KLASİK SORULAR
1-) Pir Sultan Abdal, Gülşehri, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Eşrefoglu

2-) 
1-Risaletü’n Nushiyye
2-Çarhname, 
3-Garipname               
4-Mantıku’t Tayr,  
5-Budalaname

2.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA
Risaletü’ n Nushiyye, Makalat, Budalaname, Çarhname, Mantıku’t Tayr, Garipname, Bayramlık, Bektaşi, Alaadin Gaybi, Alevi-Bektaşi  

1.BÖLÜM DOĞRU, YANLIŞ
Y, Y, D, D, D, Y, D, D, Y, D

4.BÖLÜM AÇIK UÇLU SORULAR
1-A   2-C   3-C   4-C   5-A   6-D   7-E   8-E   9-E   10-B
  

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS