ads

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2017-2018 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, MÜFREDATLAR, 10.SINIF MÜFREDAT 2017 2018 2019, YENİ MÜFREDAT


2017-2018 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YILLIK PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT KONULARI


ÜNİTE: HİKÂYE
OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Mesnevi
 • Halk Hikâyesi
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Dil Bilgisi
 1. Fiil
 2. Anlamlarına Göre Fiiller
 3. Fiil Çekimi
 4. Fiillerde Anlam-Zaman Kayması
 5. Ek Fiil
 6. Yapılarına Göre Fiiller
 7. Fiilde Çatı
 8. Zarf

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Hikâyede Anlatma, Gösterme, Diyalog ve İç Konuşma Teknikleri
Yazma Sürecini Uygulama
Hikâye Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma
Hazırlıklı Konuşma
Sözlü İletişim Uygulamaları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: ŞİİR

OKUMA ÇALIŞMALARI
 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • İslamiyet Öncesi Türk Şiiri
 • Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri
 • Anonim Halk Şiiri
 • Mâni Türleri
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri
 • Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri
 • Tasavvuf Geleneği ve Tasavvufun Temel Kavramları
 • Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri
 • Divan Şiiri
 • Divan Şiiri Nazım Biçimleri
 • Divan Şiiri Nazım Türleri
 • Edebî Sanatlar
 • Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Mazmunları
Dil Bilgisi
 1. Kelime Türleri
 2. Edat (İlgeç)
 3. Bağlaç
 4. Ünlem
YAZMA ÇALIŞMALARI
SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


ÜNİTE: DESTAN / EFSANE
OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Dünya Edebiyatında Destan
 • Efsane
 • Türk Edebiyatında Destan
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları
 • İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

YAZMA ÇALIŞMALARI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK

OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Dilekçe
 • Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar
 • Tutanak
 • Tutanağı Oluşturan Unsurlar

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Dilekçe Yazma Aşamaları
Tutanak Yazma Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: ROMAN
OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
 • Servetifünun (Edebiyatıcedide) Dönemi’nde Roman
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Dil Bilgisi
 1. Cümlenin  Öğeleri

YAZMA ÇALIŞMALARI
SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: TİYATRO

OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Geleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları
 • Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro
Dil Bilgisi
 1. Cümle Türleri
 2. Yükleminin Türüne Göre Cümleler
 3. Ögelerinin Dizilişine Göre Cümleler
 4. Yapılarına Göre Cümleler
 5. Anlamlarına Göre Cümleler

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Kısa Oyun
Orta Oyunu Hazırlık Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Sözlü İletişim Uygulamaları
Kısa Oyun Sahneleme

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: ANI
OKUMA ÇALIŞMALARI
 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Anı

YAZMA ÇALIŞMALARI
Anı Yazma

Dil Bilgisi
 1. Anlatım Bozuklukları
 2. Anlamsal Bozukluklar

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: HABER
OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Gazete Haberleri
 • Genel Ağ Haber Metinleri

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Haber Yazma Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

Dil Bilgisi
 1. Anlatım Bozuklukları
 2. Yapısal Bozukluklar

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÜNİTE: REKLAM
OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
Reklam

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Reklam Metni Hazırlama Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Reklam Filmi

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÜNİTE: DENEME

OKUMA ÇALIŞMALARI

 • Ünite ile İlgili Genel Bilgiler
 • Metin Üzerinde Çalışmalar
 • Deneme
 • Denemenin Tarihî Gelişimi

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Deneme Yazma Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS