ads

HİKAYE YAZMA AŞAMALARI, HİKAYE NASIL YAZILIR AŞAMALARI, HİKAYE YAZMANIN AŞAMALARI, ÖYKÜ NASIL YAZILIR, ÖYKÜ YAZMA AŞAMALARI,

HİKAYE YAZMA AŞAMALARI

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Hikâye, kendine özgü yapı unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, anlatıcı ve bakış açısı) kurulan, belli bir konu ve tema etrafında oluşan edebî bir türdür. Hikâyedeki olay ve durumlar belirli çatışma veya karşılaşmalar etrafında biçimlenir. Hikâye yazma süreci temel olarak aşağıdaki aşamalarla gerçekleşir:

1. Hazırlık

• Konu ve temayı belirleme.
• Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme

2. Planlama

• Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
• Mekânı ve zamanı belirleme
• Anlatıcı ve bakış açısını belirleme
*Karakterlerin ve tiplerin olay örgüsündeki yerini belirleme 


3. Taslak metin oluşturma

• Plan doğrultusunda metni yazma
• Anlatım biçimlerinden (öyküleyici, betimleyici) ve tekniklerinden (diyalog ve iç konuşma / diyalog) yararlanma

4. Metni düzeltme ve geliştirme

• Metin tutarlılığını değerlendirme
• Anlatım bozukluklarını düzeltme
• Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

5. Yazılan metni paylaşma
  • bu kısımda dönüt alabileceğimiz küçük bir çevre ile paylaşım eleştiriler alarak hikayenin son düzeltmeye ihtiyacının olun olmadığını belirleyebiliriz.

b. Yazma Sürecini Uygulama

Hikâye türüyle ilgili okuma çalışmalarında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak ve yukarıda aşamaları verilen hikâye sürecini takip ederek defterinize bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken okuma metinlerinden yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazdığınız hikâyeleri öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla sınıfta değerlendiriniz.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS