ads

ATOM BOMBASI İLE İLGİLİ YAZI,ATOM BOMBASI İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON, ATOM BOMBASI İLE ALAKALI YAZI, ÖZGÜN YAZILAR, ATOM BOMBASI HAKKINDA YAZI, 

İKİ YÜZ ON BİN İNSANI ÖLDÜRMEK        

Atom..
Atomu parçalamak…                                                                                                                                

 Küçücük atom çekirdeğindeki muazzam enerjiyi açığa çıkarmak  İnsanlık için belki çok büyük bir adım olabilirdi.                                                                                                                             

 Ama ne yazık ki bugün atom bombası, yaklaşık 210.000 den fazla insanın ölümünden    sorumlu olan ve her an bir delinin talimatıyla insanlığın sonunu getirebilecek bir kıyamet  silahı. Atom tepkimeleri temelde ikiye ayrılır.
Bölünme (Fisyon) tepkimeleri
Kaynaşma(Füzyon) tepkimeleri
Atom bombası, patlamanın   kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bomba modelidir. Fisyon tipi çekirdek tepkimesine örnektir. Atom bombası yapımında yüksek zenginlikte  (saflıkta) Uranyum (235 U)    veya   Piütonyum   (239 Pu) kullanılır Günümüzde üretilen bombalar daha çok insan öldürsün diye plütonyum içeriklidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok  hızlı  gerçekleştiğinden ortaya kontrol edilmesi çok güç devasa bir enerji açığa çıkar.Bu kontrolsüz enerji patlama, beraberinde şok dalgası yaratır. Atom bombası için önce TNT patlatılır. Bu patlama sonucunda nükleer kütle bir araya gelir ve asıl patlama gerçekleşir.

1939 Ağustos’ta fizikçi Albert Einstein bir mektupla Amerika birleşik Devletleri  başkanı Roosevelt’i uyararak, Atom Enerjisinin Dünya üzerindeki  en etkili güç olduğumu belirtti.Bir mektup üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Atom Enerjisinin insanları nasıl öldürebilir hale getirebileceğini, doğa ve çevreye nasıl daha fazla zarar verebileceğini araştırmaya başladı.

3 yıl sonra 2. Dünya Savaşı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ‘’Manhattan Projesi’’ olarak adlandırdıkları bir atom bombası projesi başlattılar. Bu proje belki de insanlık tarihinin en acımasız projesi idi. 1942 yılında     Amerika birleşik Devletleri’nin New Mexico   bir eyaletindeki Los Alamos bölgesinde gizlice bir grup ünlü bilim adamı topladı.Robert J. Oppenheimer  öncülüğünde  3 yıl çalıştıktan sonra maalesef ilk bombayı yapmayı başardılar. İlk atom bombasının denemesi 16 Temmuz 1945 günü  Meksika sınırına yakın Alamogardo çölünde gerçekleştirildi. ‘’Trinity’’ kod adlı bir denemede patlamanın şiddeti inanılmazdı. Başarılı olduk diye çok sevindiler.

       Bu fırsatı kaçıramazlardı. Sadece 21 gün sonra bombayı insanlar üzerinde denemeye karar verdiler. Bunun üzerine atom bombasının Japonya’nın iki önemli şehrinde Hiroşima ve Nagasaki idi. Bombaların atılması ile taş taş üstünde kalmadı ve şehirler anında yok oldular.
6 Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombası ‘’Enola Gay ‘’(pilatun annesinin adı) isimli bir bombardıman uçağı ile Hiroşima’ya atıldı ve bu bomba Hiroşimalı çocukların üzerinde denendi.Kaderin cilvesi Amerikalılar adını ‘’ küçük çocuk’’ (little boy) koymuşlardı.Ölümle dalga geçer gibi, tüm küçük çocukları öldürdüler. Bomba patladı. Saniyenin on binde biri kadar kısa bir sürede gerçekleşen patlamanın ilk etkisi gözleri kör eden bir ışıktı.Ilığın şiddeti yeryüzünde o ana kadar  elde edilmiş herhangi bir ışığın şiddetinden çok daha büyüktü. Ardından gelen  300.000 C lik  ısı etkisi ile yaklaşık  3 100.000 yaralı km çapındaki her şey yandı, sıcaklık  güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın  dört katı , yüzeyindeki sıcaklığın on katından fazlaydı.Altındaki toprağı  göçerten basınç 100 milyar atmosferin üzerindeydi.(Deniz seviyesinde normal basıç 1 atmosferdir.) Daha sonra ise patlamanın etkisiyle başlayan ve saatte 1800 km ile esen alev rüzgarı çevresindeki her yükseltiyi dündüz etti. Ama asıl  kalıcı etki patlamadan  birkaç dakika sonra başlayan bir yağmur gerçekleştirdi. Yağmur ile tüm radyoaktif serpinti bölgeye inmiş oldu. Bu azgın fırının içinde kalan tüm canlılar öldü. Saniyelerle ölçülebilecek bir zaman dilimi  içerisinde  Hiroşima’yı yok eden bu korkunç bombanın bilançosu yaklaşık  140.000 ölü ve olarak belirlenmiştir.
     Bu kadar az ölüm onları durduramadı.
3 gün snra 9 Ağustos 1945 günü  ikinci atom bombası Nagasaki’ye atıldı. Bu   bombaya da ‘’Şişman Adam’’ (fat man)    adını verdiler.Şişman olmasının nedeni ilkinden  1,5 kat daha yıkıcı olmasıydı.Yüz binlerin ölümü onlar için bir oyundu.Bu şehirdeki insanların daha önceden uyarılması buradaki ölümlerin diğerlerine göre daha az olmasını sağladı. Ancak yinede korkunç bir şekilde 70.000 kişi öldü, 100.000 kişi yaralandı.

Ancak, her iki şehirde de radyasyondan kaynaklanan ölümler 15 Ağustos 1945’ten sonra da görülmeye devam edildi.Gönüllü olarak  kurtarma çalışmalarına katılan veya  akraba ve dostlarını harabeler içinde arayan birçok insan farkında olmadan yüksek miktarda radyasyon aldılar. Bunlar da nedenini bilmeden acı içinde öldüler. Radyasyondan kaynaklanan ölümler, bombanın patladığı anda meydana gelen şok, ısı ve yıkım etkisiyle gerçekleşen ölümlerden kat kat fazla oldu. Radyasyon etkisiyle bozulan gen yapısı sakat klan nesiller yetişmesine neden oldu.
        Bu iki bomba patlama ısı ve radyasyon gibi  etkileri ile ne yazık ki 210 bini üzerinde insanı öldürdü. Daha fazlasını da yaralı ve sakat bıraktı. Japonya tam bir felaket yaşadı.Silahı kullananlar için ise sonuç mükemmeldi.   
                     Aslında insanları öldüren bombalar değil, diğer insanlardı…
 Amerika birleşik Devletleri bombalamaya devam edeceğini açıklayınca, 15 Ağustos’ta Japonya teslim oldu.(Amerikan istihbarat raporuna göre bombalar  atılmasa da zaten teslim olacaktı.)
         Amerika birleşik Devletleri zafer kazanmıştı, ama insanlık çok büyük bir yara almıştı.
İnsanoğlu bu ölümlerden ders alacağına daha açgözlü davranarak daha çok insan öldürmenin dünyayı felaketlere sürüklemenin yollarını aradılar.Çok geçmeden buldular da.
1 Mart 1954’te Amerikan patentli Hidrojen bombası ‘’ Bravo’’ patlatıldı.(Hidrojen bombası  füzyon türü çekirdek tepkimesine örnektir.) Bomba umulmadık bir şekilde  15 megaton, yani  15 milyon kilogram TNT ’ye eşdeğer patlayıcı enerji bıraktı. ‘’ Bravo’’, 1000 Hiroşima atom bombası gücündeydi.
Sovyetlerde boş durmadı. Onlarda Amerikalılardan daha fazla insan öldürmenin yolunu 30 Ekim 1961 tarihinde buldular. Novaya Zemlya’da Tsar Bomba lakaplı 57 megatonluk bir hidrojen bombası denemesinde bulundular. Bu bomba Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık 3.800 kat daha güçlüydü.
     Başarılı olduk diye yine çok sevindiler.
 Bugün ne yazık ki dünyanın  pek çok ülkesi  bu güce sahiptir.İnsanlığı yok edecek bu kıyamet  silahları devletlerin saygınlık projeleridir.İnsanoğlu harıl harıl çalışarak  elbirliğiyle her yönden dünyamızın sonunu hazırlamaktadır.

Kolay gelsin aç gözlü insanoğlu…


Kaynakça
1.http:/tr.wikipedia.org
                                                                                            20.11.2013
                                                                                             MEVLÜT DEMİRCİ
                                                                                             Kimya Öğretmeni
                                                             

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS