ads

FİZİK DERSİ İLE İLGİLİ BİR YAZI,FİZİK DERSİ İLE İLGİLİ BİR 
KOMPOZİSYON:FİZİKÇE SALMAN MACİT, FİZİKLE İLGİLİ BİR YAZI, ÖZGÜN ŞİİRLER, FİZİKÇE, 

FİZİKÇE
    Hayatımızın büyük bir bölümünü problem çözmekle geçiririz. Sevdiğimizle sorunlar yaşarız, bunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz. Okulda derslerimiz kötüdür. Evimizde ampul patlar, musluk akıtır veya çocuğumuz çok televizyon izler, çok para harcar vb. Peki bu problemleri çözmede ne kadar başarılıyız? Problem çözmede başarılı olanlar bu çözme yeteneklerimizi nereden edinir? Bu yetenekler doğuştan mı gelir? Yoksa sonradan mı edinilir? Benim bildiğim insanın bir arı gibi her şeyi doğuştan edinmediği, bunları kendi emeğiyle edindiğidir. Devletler her yıl milyarlarını eğitime ayırır. Doğuştan tüm yeteneklere sahip olsaydık bu parayı ayırırlar mıydı? Tabi ki hayır! O zaman sonradan edinilen bu yetenekleri edinmemiz, hayatımız boyunca problem çözme yeteneğimizi artırarak bizi başarılı kılmaz mı? Şimdi bir düşünün kullanacağın doğru bir kelimeyle sevdiklerinle aranı düzeltebilir. Çocuğuna karşılaştığı bir sorun hakkında rehberlik yapabilirsin. Ya da derslerinde daha başarılı olarak istediğin bir üniversitede veya meslekte olabilirsin. Böyle olmak istemez misin?
           Cevabın evet ise problem çözme yeteneklerimizi geliştiren, farklı düşünmemize yardımcı olan, içinde doğa olan, hayat olan fizik dersine gereken önemi vermen gerekmez mi? Sağladığı yararlar bizim şu anda yaşadığımız anlık yararlar karşısında çok mu değersiz kalır.  Fizik dersi 2+2'nin her zaman 4 ettiği bir ders değildir? Fizik bu değeri hangi şartlarda ve durumlarda bu sonucu verdiğini deneyerek, kanıt göstererek, yanlışlayarak ispatlar. Bu ispatları yaparken hayatta da kullanabileceğimiz farklı düşünme, problem çözme becerileri kazandırır. Örneğin bir yağmur damlasının yere düşmesini inceleyen Ayşe, hangi ortamda gerçekleştiğini, o ortamda sürtünme olup olmadığını, rüzgâr olup olmadığını, yağmur damlasını aşağı çeken yer çekim kuvvetinin ne olduğunu düşünerek işlem yapar. Bu da doğayı daha iyi tanımamızı sağlarken farklı yönlerle düşünmeyi de öğretir.
          Bir fizik sorusu çözmeye başladığımızda iki sorarız. Bunlardan ilki bize neler verilmiş (Sahip olduklarımız) ikincisi de ne istediği (Ulaşmak istenen hedef) sorularıdır. Bu soruları sormayı öğrenen biri hayatta da bu soruları sorduğunda bocalamaktan kurtulur. Örneğin kendini bir çatışmanın içinde bulan Ahmet,  hedef belirleme ve ulaşma konusunda tıpkı sorulardaki gibi eldekilere ve ulaşmak istediği sonuca bakarak bir yol belirlediğinden o çatışmadan en az zararla veya karla çıkmayı başarır. Bu soruları sormayan orada kendini olayların akışına bırakmış biri için bu durum her zaman lehine sonuçlanmaz, bu da zarar görmesine neden olur.
        Bu örneklerde de görüldüğü gibi fizik dersi sadece anlaşılmaz sorulardan ibaret olmayıp günlük hayatımıza katkı sunan bir ders.  Fizik ayrıca mühendislik, tıp, veterinerlik, eczacılık vb. gibi birçok mesleğin temel derslerinden biridir. Bu meslekler için kendini yetiştiren birinin daha büyük bir gayretle sarıldığı bir ders.
Sizin de hayallerinizde fizik çalışarak kendini geliştirmek varsa şunu iyi bilmeniz gerekir. Tüm başarılar çalışmalarla elde edilir. Örneğin bir futbol takımını düşünün bir maçı kazanmak için öncesinde çok fazla antrenman yapar. Taktik çalışır. Fizikte böyledir. Antrenman yaptığın sürece kendini geliştirir ve öğrenirsin. Bıraktığında ya da ara ara çalıştığında kondisyondan düşersin. Soru çözmeyi sürekli hale getirirsen istediğin düzeye ulaşmakta zorlanmazsın.
Başarılı olmanın yolu;  bilgi yolunda  çalışmakla ve  doğru yöntemleri işe koşmaktan geçer.
 SALMAN MACİT


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS