ads

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI YENİ MÜFREDAT, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST SORULARI, TEST SORULARI, TESTLER, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ,


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI 
YENİ MÜFREDAT
1.ÜNİTE: HİKÂYE
 • Dede Korkut Hikâyeleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Mesnevi TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Halk Hikâyesi TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye TESTLERİ İÇİN TIKLA

Dil Bilgisi
 1. Fiil TESTLERİ İÇİN TIKLA
 2. Anlamlarına Göre Fiiller TESTLERİ İÇİN TIKLA
 3. Fiil Çekimi TESTLERİ İÇİN TIKLA
 4. Fiillerde Anlam-Zaman Kayması TESTLERİ İÇİN TIKLA
 5. Ek Fiil TESTLERİ İÇİN TIKLA
 6. Yapılarına Göre Fiiller TESTLERİ İÇİN TIKLA
 7. Fiilde Çatı TESTLERİ İÇİN TIKLA
 8. Zarf TESTLERİ İÇİN TIKLA
YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma TESTLERİ İÇİN TIKLA
Hikâyede Anlatma, Gösterme, Diyalog ve İç Konuşma Teknikleri TESTLERİ İÇİN TIKLA

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini  TESTLERİ İÇİN TIKLA
Hazırlıklı Konuşma
Sözlü İletişim Uygulamaları

1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA2.ÜNİTE: ŞİİR
 • İslamiyet Öncesi Türk Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Anonim Halk Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Mâni Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Aşık Tarzı Halk şiiri temsilcileri TEST İÇİN TIKLA
 • Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Tasavvuf Geleneği  ve Temel Kavramları TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Divan Şiiri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Divan Şiiri Nazım Biçimleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Divan Şiiri Nazım Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Edebî Sanatlar TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Mazmunları TESTLERİ İÇİN TIKLA
Dil Bilgisi
 1. Kelime Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 2. Edat (İlgeç) TESTLERİ İÇİN TIKLA
 3. Bağlaç TESTLERİ İÇİN TIKLA
 4. Ünlem TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


3.ÜNİTE: DESTAN / EFSANE
 • Dünya Edebiyatında Destan TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Efsane TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Türk Edebiyatında Destan TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


4.ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK
 • Dilekçe TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Tutanak TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Tutanağı Oluşturan Unsurlar TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


5.ÜNİTE: ROMAN
 • Dünya Edebiyatında Roman TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Servetifünun (Edebiyatıcedide) Dönemi’nde Roman TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Realizm (Gerçekçilik) TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman TESTLERİ İÇİN TIKLA

Dil Bilgisi
 1. Cümlenin  Öğeleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


6.ÜNİTE: TİYATRO

Dil Bilgisi
 1. Cümle Türleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 2. Yükleminin Türüne Göre Cümleler TESTLERİ İÇİN TIKLA
 3. Ögelerinin Dizilişine Göre Cümleler TESTLERİ İÇİN TIKLA
 4. Yapılarına Göre Cümleler TESTLERİ İÇİN TIKLA
 5. Anlamlarına Göre Cümleler TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


7.ÜNİTE: ANI
 • Anı TESTLERİ İÇİN TIKLA

Dil Bilgisi
 1. Anlatım Bozuklukları TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


8.ÜNİTE: HABER
 • Gazete Haberleri TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Genel Ağ Haber Metinleri TESTLERİ İÇİN TIKLA

YAZMA ÇALIŞMALARI
Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Haber Yazma Aşamaları
Yazma Sürecini Uygulama

Dil Bilgisi
 1. Anlatım Bozuklukları  TESTLERİ İÇİN TIKLA
 2. Yapısal Bozukluklar
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


9.ÜNİTE: REKLAM

Reklam TESTLERİ İÇİN TIKLA

1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA


10.ÜNİTE: DENEME
 • Deneme TESTLERİ İÇİN TIKLA
 • Denemenin Tarihî Gelişimi TESTLERİ İÇİN TIKLA
1.ÜNİTE GENEL TEKRAR TESTLERİ İÇİN TIKLA

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS