ads


EDATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI,İLGEÇLER ÇALIŞMA KAĞIDI,UYGULAMA SORULARI,İLGEÇLER UYGULAMA SORULARI, EDATLAR UYGULAMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


1. Uygulama
“ile” edatını aşağıdaki parantez içinde verilen anlamlara gelecek şekilde kullanınız.
………………………………………………………………..........................(birliktelik)
…………………………………………………………………………….......(nasıllık-durum)
……………………………………………………………………………….......(neden)

2. Uygulama
Aşağıdaki edatları kullanarak cümle oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümlede edatın kurduğu anlam
ilişkisini tespit ediniz.
Edat Kurduğum Cümle ------------------------------------Anlam İlişkisi
kadar
üzere
gibi
dolayı
-den beri
sonra
-e doğru
i̇çin

3. Uygulama
Aşağıdaki metinde edatları bularak bu edatların cümlede kurdukları anlam ilgisini belirleyiniz.
KARGALAR
Hani bu sene kargalara savaş ilan edilmişti? Ya bu tepemizde sürü sürü uçuşan kara kuşlar ne?
Her sabah gözlerimi, semalardan gelen paslı sesler gıcırtısıyla açıyorum.Sanki binlerce çelik makas,
semaların lacivert rengini doğramak için sürekli açılıp kapanarak havada cehennemi andıran bir
gürültü ile şakırdıyor. Bahar geleli, kargalar sonsuz bir neşe içinde! Sanki insan silahına karşı yeni
galibiyetlerini kutluyorlar. Vapura gitmek için geçtiğim tarlaya konan kargalar, şimdi gelip geçenden
zerre kadar korkmuyor. Aksine, bu tank gibi madenî bir zırhla her tarafı kaplı kuşların yuvarlak kanlı
gözü ve çelikten gagası, garip bir tehditle insana doğru çevriliyor! Öyle ya! Galip mağluba başka
türlü mü bakacaktı?
Ahmet Haşim

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS