ads

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI ÇALIŞMA SORULARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


TÜRK DİLİ VE DEBİYATI 10 ÇALIŞMA SORULARI 1  1. İnsan, zaman ve mekân unsurlarıyla birlikte kurgusal bir dünya çerçevesinde fazla ayrıntıya girmeden yazılan kısa ve mensur bir türe …………. denir.

   2. Hikaye günümüze dek ………..,……….., …………, ………..,……….,………..isimlerle anılmıştır.

   3. Modern anlamda hikâye……………. döneminde edebiyatımıza girmiştir ve yazarlarının adları ……………, ……………………..

   4. Dede korkut Hikâyeleri …… yüzyıllar arasında oluşmuş ve ……yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

  5. Dede korkut Hikâyeleri …… hikayeden oluşur.

  6. Dede korkut Hikayeleri’nin asıl adı ……………………………….……dır.

   7. Dede korkut Hikâyeleri’nin yazmaları günümüzde ……………’da ve ……………. ‘de bulunmaktadır.

    8.  Dede Korkut Hikayeleri’nin konusu …………… ……………………………………………………………………………………………………………………

    9. Dede Korkut Hikâyeleri’nin edebiyatımızdaki önemli yönü ………………………………………..dır.

    10. Her vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adına ………. denir.  

    11. Aşk türünde yazılan mesnevileri nelerdir ve yazarları kimlerdir?

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

   12. Mesnevilerde işlenen konular şunlardır: …….. ……………………………………………………….

   13. Mesneviler ……………edebiyatında karşımıza çıkar.

   14. Divan edebiyatında mesnevi, günümüzde hangi eslerlerin yerine yazılmıştır? ……………………….

   15. Risaletü’n Nushiye mesnevinsin yazarı ……………………. ‘dir.

  16. Gazavat-ı Resulullah’ın yazarı ……………………. ‘dir.

  17. Garipnâme’nin yazarı ……………………. ‘dır.

  18. Yusuf u Zeliha’nın yazarı ………………. ‘dır.

  19. Garipname’nin yazarı ………..…………. ‘dır.

  20. Hüsrev ü Şirin’in yazarı ………..…………. ‘dir.

  21. Hüsn ü Aşk’ın yazarı ………..…………. ‘tir.

  22. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye ……………. denir.

  23. Mesnevinin Bölümleri:  ……………………. , …………………….. , …………………………..’dür.

   24. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı nazım ve nesir karışık, uzun soluklu anlatım türüne …………………………. denir.

    25. Halk hikâyeleri, …………………… zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir.

    26. Halk hikâyelerinde genellikle ………….….ve ………………………..konuları işlenir.

    27. Halk hikâyeleri …………………… bakış açısı ile oluşturulmuştur.

   28. Halk Hikâyeleriyle Mesnevilerin farkları nelerdir?

1.…………………………………………………………2.…………………………………………………………3.…………………………………………………………4.…………………………………………………………………………………………………………………….  29. Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:

………………………………, ……………………….. ………………………., ……………………………….

  30. Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfü-siyah, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah ile Selvihan” hangi tür halk hikâyelerine örnek verilebilir? …………………………………………

   31. “Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi, Hz. Ali” ile ilgili hikâyeler hangi halk hikâyelerine örnek verilebilir? ………………… …………………………………………………..…….

   32. Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi hangi halk hikâyesi türüne örnek gösterilebilir? ………………………………………………………..

   33. Halk Hikâyelerinin tür özellikleri: 1…………………………………………………………2…………………………………………………………3…………………………………………………………4………………………………………………………….

  34. Halk hikayeleri …………… ve …………………. tarafından anlatılır.

   35. Modern hikâye edebiyatımıza …………… döneminde girmiştir.

   36. Modern hikâyenin edebiyatımızdaki gelişim süreci nasıl olmuştur? Kısaca bilgi veriniz. ......................................................................................................................................................................................

   37. Edebiyatımızda ilk hikâyenin adı ………… …………’tır ve yazarı ……………… ……………..’dir.

    38. Tanzimat öyküsünde genellikle ……………………………………………………………………………………………………temaları vardır.

    39. Tanzimat döneminin önemli hikâyecileri kimlerdir? ………………………………………….. ………………………………………………………

   40. Millî Edebiyat 1911’de ………………….. ve arkadaşlarının ………………’te çıkardıkları “……………………….” dergisiyle başlayıp 1923’te ……………………….’in kurulmasına kadar devam etmiştir.   41. Ömer Seyfettin, “………………..” makalesinde millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur.

   42.  Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle …………………. temaları işlemişlerdir.

       Başlıca konular: …………………………., …………………………., …………………., ..………………………….., ……………………………, ……………………………….

   43. Millî Edebiyat Dönemi’nin başlıca hikâye yazarları: ………………….………………………….... …………………………………………………………. ………………………………………………………….

                                 Halil İbrahim ARSLANHAN

                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS