ads

Alper Tunga’nın özelliklerini şiirden yola çıkarak tespit ediniz, Alper Tunga’nın özellikleri, şiirden Alper Tunga’nın özellikleri, SORU CEVAP, ALPER TUNGA,

Alper Tunga’nın özelliklerini şiirden yola çıkarak tespit ediniz.

.Değerli ziyeretçilerimiz bugün yine mail adresimize gelen bir soru üzerine bir yazı yazdık.. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabının 68. sayfasında yer alan bir sorunun cevabını yazacağız
soru:Alper Tunga’nın özelliklerini şiirden yola çıkarak tespit ediniz.

Alper Tunga’nın özellikleri
*Güçlü
*Cesur
*yardımsever
*halkı için fedakarlıklar yapan
*edepli
*erdemli
*bilgili
*akıllı
.
ALP ER TUNGA SAGUSU
Alp Er Tunga öldi mü?
Issız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.

Ödlek küni tavratur
Yalnguk küçin kevretür
Erdin ajun sevretür
Kaçsa takı ertilür

Ögreyüki mundag ok
Munda adın tıldag ok
Atsa ajun ugrap ok
Taglar başı kertilür

Begler atın argurup
Kadgı anı torgurup
Mengzi yüzi sargarıp
Körküm angar türtülür

Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka orlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Könglüm için örtedi
Bütmiş başıg kartadı
Keçmiş ödüg irtedi
Tün kün keçip irtelür

Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tovradı
Erdem yeme sevredi
Ajun begi çertilür

Bilge bögü yunçıdı
Ajun anı yançıdı
Erdem eti tınçıdı
Yerke tegip sürtülür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
Alp Er Tunga öldü mü?
Kötü dünya kaldı mı?
Felek öcünü aldı mı?
Şimdi yürekler yırtılır.

Feleğin günleri çabuk geçer.
O insanın gücünü gittikçe zayıflatır.
Dünyadaki insan sayısını azaltır.
Onlar kaçsa da felek onlara erişir.

Feleğin adeti böyledir.
Bundan başkası bahanelerdir.
Felek bir kez niyet edip ok atsa
Dağların başı bile kertilir.

Beyler atlarını yordular.
Kaygı ve keder onları zayıflattı.
Bet ve benizleri öyle sarardı ki
Yüzlerine safran sürülmüş sanırsınız.

Erkekler kurt gibi uluyorlar.
Yaka yırtıp, çığlık atıyorlar.
Islık çalar gibi sesler çıkarıyorlar.
Ağlamaktan gözleri (yaşlarla) örtülüyor.

Gönlüm için için yandı
Kapanmış yara tekrar açıldı.
Geçmiş zamanları aradım.
Geceler ve gündüzler geçtikçe aranıyor

Felek iyice zayıfladı.
Sefil ve kötü olanlar güçlenip kuvvetlendi.
Edep ve erdem iyice zayıfladı.
Dünyanın beyi (Afrasiyab) yok oldu.

Bilgili ve akıllılar kötüleşti.
Dünya onları ezip çiğnedi ve hırpaladı.
Edep ve erdemin etleri çürüdü ve bozuldu.
(Bu etler sarkıyor) yerlere değip sürükleniyor.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS