ads


 AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI DOĞRU-YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI, AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, AŞIK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI,        AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI

         DOĞRU-YANLIŞ SORULARI1.(  )Aşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur.

2.(  )Genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini “cönk” dedikleri defterlerde toplamışlardır.

3.(  )Aruz ölçüsü kullanılır.

4.(  )Soyut içten ve canlı bir edebiyattır.

5.(  )Koşma 8'li hece ölçüsü ile yazılır.

6.(  )Aşk, güzellik, tabiat, ölüm, ayrılık ve toplumsal konular işlenir.

7.(  )Koşma'nın nazım birimi dörtlüktür.

8.(  )Semai'nin kafiye düzeni Koşmadan farklıdır

9.(  )Semai'nin en büyük temsilcisi Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah'tır.

10.(  )Semai'nin hece birimi 4'lüktür.

11.(  )Güzelleme'de yiğitlik ve kahramanlık bahsedilir.

12.(  )Ağıt bir kişinin ölümünün ardından söylenir.

13.(  )Destan Aşık Edebiyatının en uzun nazım biçimidir.

14.(  )Varsağı'da hayattan mutlu olma konuları işlenir.15.(  )Varsağı Toroslardaki Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden geliştirilmiş bir nazım biçimidir.

16.(  )Aşık tarzı denilmesinin sebebi bu ürünleri ortaya koyanlara Aşık denildiğindendir.

17.(  )Kulak kafiyesi anlayışı yerine, göz kafiyesine ağırlık verilmiştir

18.(  )Dudak Değmez dudak ünlülerinin şiirde yer almadan yazılmasıyla oluşmuş türdür.

19.(  )Şiirde anlatım içten canlı ve yalındır

20.(  )Aşık Edebiyatında gerçekten çok hayali ürünlere yer verilir.

21.(  )Aşık Edebiyatı nazım türleri Güzelleme, Koçaklama, Taşlama ve Ağıttır.

22.(  )Bazı ürünlerde yöresel özellikler görülür.

23.(  )Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı ve mahlası geçer.

24.(  )Aşık Edebiyatı nazım birimi beyittir.

25.(  )Hece ölçüsünün 7'li 8'li ve 11'li kalıplarına ağırlık verilmiştir.

26.(  )Benzetme ve kişileştirme dışında edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.

27.(  )Aşık Edebiyatında halkın konuştuğu sade ve yalın bir dil vardır.

28.(  )Saz eşliğinde söylenen şiirlere içten bir söyleyiş hakim değildir.

29.(  )Aşık Edebiyatı din içi bir edebiyattır.

30.(  )16.yy sanatçıları Köroğlu, Öksüz Dede ve Kul Mehmet'tir

31.(  )Aşık Edebiyatı nazım biçimi Koşma, Semai, Varsağı ve Destandır.

32.(  )Saz eşliğinde söylenen şiirlerdir.

33.(  )Kafiye düzeni aaab, cbcb34.(  )Taşlama insanları eleştirmek için yazılan şiirlerdir.

35.(  )Destanlarda aşk ve sevgi konuları işenir.

36.(  )Destanını en önemli temsilcisi Karacaoğlandır.

37.(  )Destanlarda kendine özgü kahramanca bir söyleniş vardır.

38.(  )Destanın en önemli temsilcileri Aşık Ömer, Kayıkçı Kul Mustafa

ve Seyranidir.

39.(  )Aşık edebiyatında Tasavvufi konular işlenir.

40.(  )Varsağı hecenin 8'li kalıbıyla yazılır

41.(  )Varsağıda “bre, bre hey, hey, be hey” gibi sözcükler yer alır.

42.(  )Varsağı'nın kafiye düzeni koşmadan farklıdır.

43.(  )Varsağı'nın kendine özgü bir söylenişi yoktur.

44.(  )18.yy sanatçıları Ressam Levni ve Aşık VartandırEne

45.(  )Şiirler genellikle hazırlıksız olmaksızın içe doğduğu gibi söylenir.

46.(  )Neşet Ertaş 21.yy sanatçısıdır.

47.(  )Aşıklar ürünlerini keman eşliğinde ortaya çıkarırlar.

48.(  )Aşık edebiyatında daha çok tam uyak kullanılır.

49.(  )Aşık Tarzı Halk Edebiyatında sözlü gelenek devam ettirilmiştir.

50.(  )Aşıklar sazları omuzlarında köy köy, kasaba kasaba gezerler.                                          CEVAPLAR

1.D 2.D 3.Y 4.Y 5.Y 6.D 7.D 8.Y 9.D 10.D 11.Y 12.D 13.D 14.Y 15.D 16.D

17.Y 18.D 19.D 20.Y 21.D 22.D 23.D 24.Y 25.D 26.D 27.D 28.Y 29.Y 30.D
31.D 32.D 33.Y 34.D 35.Y 36.Y 37.D 38.D 39.Y 40.D 41.D 42.Y 43.Y 44.D

45.D 46.D 47.Y 48.Y 49.D 50.D


Enes Cakır

Gokhan SILEKPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS