ads


10.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 213
10.SINIF BİRYAY YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI SAYFA 213, 10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 213, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 

Değerli takipçilerimiz onedebiyat.net olarak kitap cevaplarını güncel ve özgün şekilde hazırlamaktayız.. bizi takip edin ve arkadaşlarınıza sitemizi duyurur iseniz seviniriz. 10.sınıf türk dili ve edebiyatı açısından internetin en kaliteli sitesi biziz :)

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 213

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı 
Metin Soruları
1. Metnin olay örgüsünü bulunuz.
 • Cevap:
 • 1)Müştak Bey, genç ve güzel Kumru Hanım’ı görüp aşık olur.
  2) Aşık olan Müştak Bey, Kumru Hanım ile evlenmek ister.
  3) Gelin ve Damat biribirlerini evlilik öncesi göremediklerinden evlilik işlemlerini bir kadın, yenge hanım ve imam yürütür.
  4) Yenge Hanım Müştak Bey’i Kumru yerine çirkin ablası ile evlendirmeye karar verir.
  5)Düğün sonrası yanlış kişi ile evlendiğini fark eden Müştak Bey durumu düzeltmeye çalışır.
  6)Arkadaşlarının da yardımıyla imamı ikna ederler ve Müştak Bey sonunda Kumru ile evlenmeyi başarır.
2. Metnin kahramanlarını bulunuz. Metindeki kahramanlar hangi özelliklere sahiptir? Kahramanların özellikleriyle adları arasında bir ilişki var mıdır?
 • Cevap:
  MÜŞTAK BEY: Güvey ve Kumru Hanımın aşığı. Müştak Bey aşka susamış, aşkla körü körüne hareket eden, sevincin ümitsizliğinde en son derecesine çıkan biridir. Müştak Bey alafranga tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle mahallelinin hoşuna gitmeyen, fakir fakat oldukça kafalı bir insandır.
  KUMRU HANIM: Müştak Beyin sevgilisi ve Sakine Hanımın kız kardeşidir. Kumru hanım çok genç ve güzel bir hanımefendidir. O da Müştak Beye aşıktır.
  SAKİNE HANIM: Kumru Hanımın büyük kız kardeşidir. Sakine Hanım; Kumru Hanıma göre oldukça yaşlı, çirkin, kart, kambur ve evde kalmış bir bayandır. Sakine Hanım eserde Müştak Beyin nikahlısıdır.
  YARDIMCI KİŞİLER:

   HİKMET EFENDİ: Müştak Beyin en iyi dostlarından biridir. Çok pratik zekalı bir kişiliğe sahiptir. Hikmet Efendi; aklı başında, ağırbaşlı ve Müştak Beyi o zor durumdan kurtaran kişidir.
  ZİBA DUDU: Evlenmeye aracılık yapan kılavuz kişidir. Müştak Beyin başına bu derdi açanlardan biridir. Ziba Dudu; çok geveze, laf taşıyan ve ortalığı karıştırmayı seven bir kişiliktir.
  HABBE KADIN: Müştak Beyin yengesidir. Müştak Beyin başına gelenleri duyunca feryadı basıp ortalığı karıştırıyor. Çok aceleci ve panik bir kişiliğe sahiptir.
  EBULLAKLAKATÜL’ENFİ: Sakine Hanımın nikahını kıyan imamdır. O da Sakine Hanımı Müştak Bey’e yamamaya çalışanlardan biridir. Çok düzenbaz, aşağılık ve dini başka şeylere alet eden bir tiptir. Aynı zamanda oldukça geveze, gürültücü, iri ve uzun burunlu çirkin biridir.
 • KARAKTER ADLARI İLE SÖZ ve DAVRANIŞ UYUMLARI
  Şair Evlenmesi’ndeki karakterlerin adları ile söz ve davranışlarıyla uyumludur.
  Örneğin: 
  Müştak: özleyen, can atan demek…(Kahramanımız evlilik için can atan biri)
  Ziba: süslü, özentili Dudu: Papağan
  Habbe: Hileci, hile yapan
  Ebu’l Laklaka: gevezelerin babası , çok konuşan
3. Metnin güldürü öğelerini bulunuz.
 • Cevap: Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı
 • Oldukça cahil biridir ve ne duyarsa duysun, doğruluğunu araştırmadan hemen buna inanması ve mahalleyi karıştırması.
 • Ziba Dudu; çok geveze, laf taşıyan ve ortalığı karıştırmayı seven bir kişilik olması.
4. Yukarıdaki metinde hangi toplumsal sorun üzerinde durulmuştur?
 • Cevap: Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı
5. Metnin iletisini bulunuz. Metnin iletisi dönemin gerçekliğiyle uyuşmakta mıdır?
 • Cevap: Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı üzerinde durulmuştur. O dönemde yaygın olan bu gelenek gerçeklerden faydalanılarak kurgulanmış bir oyun olan Şair Evlenmesi’ne dönüşmüştür.
6. Ünlü tiyatrocumuz Muhsin Ertuğrul bir söyleşide “Şinasi’nin düşüncesi, orta oyunu düzenine çağdaş kişileri getirmek, orta oyunu kalıplarını günün ortamına uygulamaktı.” der. Bu bilgiden hareketle metindeki orta oyunu unsurlarını tespit ediniz.
 • Cevap:
 • Oyuncular bir metne dayalı olarak değil doğaçlama olarak oynanır bu eserde de doğaçlama oynanabilir..
 • Orta oyununda taklitlere, yanlış anlamalara ve şivelere sıkça yer verilir. Şair evlenmesinde de bu özelliklere sıklıkla yer verilir.
 • Orta oyununda müzik oldukça önemli bir oyundur. Bu eserde tekrar edilen yerler benzerlik gösterir.
 • Orta oyununda dekor yoktur, her yerde oynanabilir. Bu oyun sergilenmek istenirse her yer olabilir.
Eleştirel Okuma
1. Yukarıdaki metin Karagöz metniyle hangi yönlerden benzemektedir?
 • Cevap: Karakterler açısından bakıldığında Karagöz oyununun kalıplaşmış kişileri görüldüğü gibi, isimlendirmede Batı tiyatrosu teknikleri kullanılmıştır. Yanlış anlamalar üzerine güldürü unsuru oluşturulması da benzer. Sonuç olarak Şinasi’nin Şair Evlenmesi, geleneksel Türk tiyatrosu ile Batı tiyatrosu arasında bir köprü olmuştur.
2. Tanzimat Dönemi’ni göz önünde bulundurarak Şinasi’nin neden toplumsal bir sorunu eserinde ele aldığını tartışınız.
 • Cevap: Tanzimat döneminde insanlar batıdan etkilenmeye başlamıştı ve yenilik arayışı içindeydi tartışmalar falan yaşanmıştır eski ve yeni edebiyat üzerine Şinasi de halkı bilgilendirmek ve eğitmek için toplumsal sorunları ele almış olabilir zaten halkı eğitmek amacında olduğu için sanatsız sade bir dil kullanmıştır.
3. Yukarıdaki metinde ele alınan sosyal problem günümüzde de devam etmekte midir?
 • Cevap: Özellikle bazı bölgelerimizde devam ettiğini görmekteyiz. Çünkü kapalı toplumlarda töre geleneğin baskın olmasından kaynaklı sorunlar devam etmektedir.

.....


Değerli takipçilerimiz onedebiyat.net olarak kitap cevaplarını güncel ve özgün şekilde hazırlamaktayız.. bizi takip edin ve arkadaşlarınıza sitemizi duyurur iseniz seviniriz. 10.sınıf türk dili ve edebiyatı açısından internetin en kaliteli sitesi biziz :)


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2017 2018 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI BİRYAY,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2018,SAYFA,biryay yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI BİR YAY YAYINLARI, 2017 2018,10.SINIF EDEBİYAT BİRYAY YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları biryay ,biryay yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları bir yay yayınları

bir yay yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfaların

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS