ads


ROMAN TÜRLERİ KONU ANLATIMI,
ROMAN TÜRLERİ NELERDİR, ROMAN TÜRLERİ KONU ANLATIMI, ROMAN TÜRLERİ, ROMAN TÜRLERİ DERS NOTU, ROMAN TÜRLERİ KAÇA AYRILIR,


Roman Türleri:


1. Tarihi Roman:

Konularını geçmişten, tarihsel olay ve kişilerden alan roman türüdür. Yazar, tarihsel gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır. Bu türün kurucusu olarak İskoç yazar Walter Scott (Adaların Efendisi) ka­bul edilir. Ayrıca Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eseri, Namık Kemal'in Cezmi'si, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı eseri, Kemal Tahir'in Devlet Ana'sı tarihi roman türünün en güzel örneklerini teşkil eder.


2. Serüven (Macera) Romanları:

Okuru heyecanlandırıp gerilim içinde tutacak ola­ğanüstü nitelikli olaylar üzerine kurulan romanlardır. Sürükleyici bir anlatımı vardır. Alexandres Dumas'ın Monte Kristo Kontu, Daniel Defoe'nin Robinson Cru­soe adlı eserleri yine Yaşar Kemal'in İnce Memed'i bu türün en güzel örneklerindendir.


3. Sosyal Roman:

Toplumsal konuları işleyen romanlardır. Bu ro­manlarda göç, yoksulluk, sınıfsal kavgalar, esaret gibi konular işlenir. Victor Hugo'nun Sefiller adlı eseri bu türün en güzel örneklerindendir.


4. Polisiye Roman:

Bir cinayet ya da suçu aydınlatmayı, failini bulup ortaya çıkarmayı konu eden roman türüdür. Bu türün bizdeki ilk örneği Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Ci­nayet adlı eseridir. Günümüz Türk edebiyatında Ah­met Ümit polisiye roman türünde eserler vermektedir. Yine Pınar Kür'ün Cinayet Fakültesi adlı eseri bu türe örnektir. Dünya edebiyatında Edgar Allan Poe bu tü­rün öncülerindendir. Yine Sir Arthur Conan Doyle'nun yarattığı Sherlock Holmes polisiye roman türünün simgesi durumundadır.


5. Psikolojik Roman:


Tahlil romanı olarak da bilinen bu roman türü in­san ruhunu derinlemesine işler. Kahramanların ruh çözümlemeleri yapılır. Onların insanlara, olaylara ve topluma bakışı anlatılır. Bu türün ilk örneği Madam de la Fayette'nin La Princesse de Claves adlı yapıtıdır. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı da önemli bir eserdir. Edebiyatımızda Mehmet Rauf ve Peyami Safa bu tü­rün en güzel örneklerini yazmıştır.


6. Egzotik Roman:

Konusunu uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşam biçimlerinden alan romanlardır. Piyer Loti'nin İzlan­da Balıkçısı, Azade adlı romanları bu türün en güzel örneklerini teşkil eder. Ayrıca Refik Halit Karay'ın Nil­gün adlı yapıtı da öneml bir örnektir.


7. Fantastik Roman:

Gerçekliğe bağlı kalmadan sınırsız bir düş gü­cüyle oluşturulan romanlardır. Bu tür romanların kurmaca dünyası gerçekte var olmayan ve olması­da mümkün olmayan bir dünyadır. Rowling'in Haryy Potter'i, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi bu türün en güzel örneklerindendir. Edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Nazlı Eray vermiştir. (Kayıp Gölge­ler Kenti, Aşık Papağan Barı I-II)


8. Nehir (Irmak) Romanı:

Bir kimsenin, bir ailenin ya da topluluğun belirli ve geniş bir zaman dilimi içindeki yaşam ve yaşayış dönemlerini anlatan uzun romanlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanları bu türe örnektir.


9. Bilimkurgu Romanı:

Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan çoğunlukla gelecek zamanları konu alan günümüzde bulunmayan teknik ve bilimleri kullanan roman türüdür. En güzel ör­neklerini Jules Verne (Seksen Günde Devrialem, Ay'a Seyahat, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah), George Orvel (1984) bu türün en popüler yazarlarıdır.


10. Postmodern Roman:
Bu tür romanlar, klasik romandan uzaklaşır ve olay örgüsü üzerine kurulmaz. Yine anlatıcının ve anlatılanın birlikteliği yazarın konumunu sorunsallaş­tırır ve anlamı üreten okurdur düşüncesi ortaya çıkar. Oğuz Atay (Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar), Or­han Pamuk (Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap), Latife Tekin (Sevgili Arsız Ölüm) bu türün en güzel örnekle­rini vermiştir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS