ads

Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatro KarşılaştırmaGeleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları, GELENEKSEL TİYATRO İLE MODERN TİYATRO FARKLARI, MODERN TİYATRO VE GELENEKSEL TİYATRO KARŞILAŞTIRMASI, Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosu Arasındaki Farklar

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU İLE MODERN TÜRK TİYATROSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI1. Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlamaya (tulûat) dayanır ve hazırlıksız bir tiyatrodur. Modern Türk tiyatrosu ise yazılı metne dayanır ve hazırlıklı şekilde yapılır.

2. Her ikisinde de sahne düzeni vardır ancak geleneksel Türk tiyatrosunda  sahne sınırlıdır. Özellikle Karagöz hariç belirli bir sahnesi yoktur.Köy meydanları-kahveleri-düğün alanları vs. gibi topluma açık yerler sahne olarak kullanılır bu yüzden Geleneksel Tiyatroda kostüm ve dekor modern tiyatroya oranla daha sade ve basittir.


3. Modern Türk tiyatrosunda kadın vardır. Kadın rolünde gerçek kadınlar oynamaktadır ancak geleneksel Türk tiyatrosunda kadın yoktur burada kadın rolünü kadın kılığına giren erkekler (ZENNE)ler oynamaktadır.


4. Modern Türk tiyatrosu’nda eser sergilenmeden önce hazırlıklar yapılır alan/sahne belirlenir ve defalarca prova yapılır. Geleneksel Türk tiyatrosunda prova yapmadan sahneleme söz konusudur çünkü nerede ne zaman nasıl sergileneceği toplumun bir araya gelme zamanlarına uygun yapılır.


5. Modern Türk tiyatrosunda dekor oldukça fazladır, sahne zengindir tiplemeler ve sahne düzeni gerçeğe yakın yapılır. Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne fikri yoktur tipler ve sahne ancak zihinlerde canlandırılmaya yardım edecek benzetmelerden ibarettir.


6. Modern Türk tiyatrosunda konuya uygun her çeşit müzik kullanılabilir, müziğin zamanlamasında sınır yoktur. Genellikle sanatçılar tarafından sergilenir. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise müzik modern Türk tiyatrosuna göre kısıtlı bir şekilde kullanılır. Burada ise genel olarak kısıtlı sayıda enstrüman çalınır.  Özellikle def-flüt-ney-bağlama-zurna-davul


7. Modern Türk tiyatrosunda duruma göre karakter ve tip vardır. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise tipler vardır.


8. Modern Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosuna göre daha profesyoneldir.


9. Modern Türk tiyatrosunda teknoloji kullanılırken, Geleneksel Türk tiyatrosunda kullanılmaz.


10. Geleneksel Türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlaşılmalar önemli yer tutar.


11. Modern Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosuna göre konu bakımından daha çeşitlidir.


12. Geleneksel Türk tiyatrosunda halk söyleyişleri varken Modern Türk tiyatrosunda yoktur.


13. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda halk çevresinde modern Türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.

14-Geleneksel tiyatronun doğuş zamanı bilinmez iken modern tiyatro Tanzimat döneminde Şinasi ile ortaya çıkar.
Yazan: Mustafa ŞAHİNPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS