ads


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2017-2018, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2017-2018


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSKONUM LİSESİ   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 10.SINIFLAR  2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR.

“(I) Ortaoyunu, Karagöz Oyununun meydana inmiş şeklidir. (II) 18. ve 19. asırlarda müzikli ve danslı olduğu halde sonraları bu durum terk edilmiştir. (III) Hacivat-Karagöz; Kavuklu-Pişekar benzerliği vardır. (IV) Efe, kahraman rolündedir. (V) İki tür de dört bölümden oluşur.”  
1) Yukarıdaki paragraftaki bilgi yanlışlığı hangisidir?
A) V       B) IV     C) III       D) II             E) I

2) Aşağıdakilerden hangisi tutanakla dilekçenin ortak bir özelliğidir?
A) Yazım kurallarına uyulur.
B) Kurşun kalemle yazılabilir.
C) Bir inceleme sonucunu bildirir.
D) Resmî bir kayıt numarası vardır.
E) Olay anında ya da sonrasında yazılır.

3) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun bir özelliğidir?
A) Daha çok söz sanatlarına, dilin ince anlam farklılıklarına dayanır.
B) Konularını mitolojiden alır.
C) Daha çok güldürü öğesine dayanır.
D) Yanlış anlaşılan sözcüklere yer verilmez.
E) Dekor önemli bir yer tutmaktadır.

4) Karagöz oynatıcısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahbaz
B) Sandıkkar
C) Çırak
D) Hayalbaz
E) Meddah

5) Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı Dönemi’nde Bursa, Edirne, İstanbul gibi başkentlerde gelişmiştir.
B) Doğaçlamaya dayanır.
C) Sahneye ve şık kostümlere çok önem verilir.
D) Mizah unsurları taklit ve yanlış anlamalara dayalıdır.
E) Usta-çırak ilişkisi içinde gelecek nesillere aktarılmıştır.

"Olay dizisinden arınmış, söz ağırlıklı yanlış ve ters anlamalar, cinas, mecaz ve kinaye gibi nüktelerden oluşan, kısacası dilin kullanımından gelen güldürü öğelerinin bolca kullanıldığı bir bölümdür."
6) Yukarıdaki açıklaması verilen Karagöz oyunun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukaddime
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Oyun

"Ortaoyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana ------ denir. Oyunun dekoru; -------- denilen bezsiz paravandan ve-------- denilen ki katlı bir kafesten oluşur.
7) Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Palanga-yeni dünya-dükkan
B) Dekor-yeni dünya-perde
C) Yeni dünya-palanga-dükkan
D) Dükkan-palanga-yeni dünya
E) Dekor-yeni dünya-palanga


8) Türk edebiyatında 1) ilk yerli roman,2) ilk edebî roman,3) ilk tarihî roman ve 4) Batılı tekniklerin başarıyla uygulandığı ilk gerçekçi roman sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İntibah, Sergüzeşt, Araba Sevdası, Aşk-ı Memnu
B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Karabibik,  Mai ve Siyah
C) Sergüzeşt, İntibah, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Araba Sevdası
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Cezmî,  Mai ve Siyah
E) İntibah, Araba Sevdası, Sergüzeşt, Karabibik9) Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Aşk-ı Memnu                        B) Mai ve Siyah        C) Yaprak Dökümü        D) Eylül      E) Otuz Beş Yaş10) Türk Edebiyatındaki ilk çeviri eser ve çevireni doğrudur?
A) Sefiller -  Namık Kemal         B) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
C) Atala – Agâh Efendi              D) Telemak – Şinasi
E) Robinson Crouze – Şinasi

11) Tanzimat romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teknikçe kusursuz olduğu
B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
C) Romantizmden etkilendiği
D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

12) Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirmesi yanlıştır?
A) Babürşah-Babürname                      B) F.Rıfkı Atay-Zeytindağı
C) Yakup Kadri-Anamın Kitabı      D) H.Ziya Uşaklıgil-Saray ve Ötesi
E) Beşir Ayvazooğlu-Portreler

      *Araba Sevdası   * Ateşten Gömlek   * Şair Evlenmesi     
13) Bu eserlerin ortak özeliği aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Türlerinin ilkleri olmaları
B) Tiyatro türünde yazılmaları
C) Tanzimat yazarlarına ait oluşları
D) Aynı konuyu ele almaları
E)  Aynı kişiye ait omaları

14) Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Küşterî                         B) Evliya Çelebi              
C) Kambur Bâli Çelebi          D) Halil Hacı İvaz
E) Zuhurî

15) Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?
A) Defter-i Amal
B) Güller Kitabı
C) Saray ve Ötesi
D) Mor Salkımlı Ev
E) Çankaya
16) Anı-otobiyografi karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir.
B) Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, yani anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
C) Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır.
D) Her ikisi de kişisel hayatı konu alan metin türlerindendir.
E)  Her iki türde de kişinin hayatının tamamı kronolojik şekilde anlatılır.
               

17) Ters piramit tekniği ile yazılmış haberlerde haberle ilgili sırasıyla hangi basamaklar yer alır?
A) Özetleyici bilgi- ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi-sonuç
B) Sonuç-ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi-özetleyici bilgi
C) Özetleyici bilgi-geçmiş hakkında bilgi-ayrıntılar-sonuç
D) Sonuç-ayrıntılar-özetleyici bilgi- geçmiş hakkında bilgi
E) Özetleyici bilgi- sonu.-ayrıntılar-geçmiş hakkında bilgi

18) 5N1K’nin doğru açılımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ne-Niçin-Ne Zaman-Nerede-Neden-Kim 
B) Ne-Nerede-Nasıl-Neden-Niye-Kim 
C) Ne-Nerede-Nasıl-Ne Zaman-Neden-Kim 
D) Ne Zaman-Nerede-Neyle-Ne-Nasıl-Kim 
E) Ne Zaman-Nerede-Ne Şekilde-Niye-Niçin-Kiminle 

Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, geleneksel halmk tiyatro türü olan  orta oyunundan etkilenerek yazmıştır. Bu eserde yanlış Batılışmanın gülünç yönlerini anlatmıştır
19) Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.
B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.
C)  "Ortaoyunu"  geleneksel değil modern tiyatro türüdür.
D) Eser komedi değil dram türündedir.
E) Eserin konusu yanlış Batılışmanın gülünç yönleri değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.20) Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.
B) Tanzimat Dönemi'ne göre süslü, ağır bir edil ve üslup kullanılmıştır.
C) Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile müzik bölümü açılmıştır.
D) Bu dönemde tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının temel­leri atılmıştır.
E) Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.

21) Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunun bölümlerinden değildir?
A) Mukaddime           B) Muhavere              C) Fasıl           D) Bitiş               E) Öğüt


22) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ve sonrasına ait edebi metin türleridir?
A) Masal-Tiyatro                       B) Gezi Yazısı-Roman C) Anı-Meddah
D) Roman-Modern Hikaye         E) Gezi Yazısı-Mesnevi


23) Türk halkı arasında büyük ilgi gören "Tek adamlı tiyatro" da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karagöz               B) Orta oyunu           C) Köy seyirlik oyunu  D) Pandomima           E) Meddah

24) Aşağıdakilerin hangisinde meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?
A) Sopa - sandalye - masa
B) Mendil - gözlük- saat
C)Sandalye - sopa - mendil
D) Sopa - mendil - yelpaze
E) Mendil - şapka – baston

     I. Görmeyeli, çocuk epey uzamış.
         II. Durup durup adını sayıklıyor.
        III. Konuyu detaylıca işledi.
        IV. İlk gördüğünde ona vurulmuştu.
         V. Verdiği sözü yerine getirdi.
Bu cümlelerden hangisi, nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve IV  D) I ve IV E) IV ve V


25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ekfiil almış bileşik yapılı bir eylemdir? (3p)
A) Donakaldım haberi alınca oracıkta.
B) Söylediklerini hemen yazıverdi.
C) Sevememiştim kimseyi senin kadar.
D) Babanla böyle konuşmaman gerekirdi.
E) Herkese her zaman yardım eder.


 "Anlamsız bakışlarını üzerimden çekmeye başladı, o ba­na ben de ona çok kızmıştım." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı      B) Çatı uyuşmazlığı
C) Nesne eksikliği                                      D) Dolaylı Tümleç eksikliği
E) Ad-eylemin yanlış kullanılması

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, bir zamirle sağlanmıştır?
A) Kırık bahçe kapısı için hangimizi suçlayacak dersin?
B) Ne olduysa, ne biliyorsan anlat bize, olmaz mı?
C) Karşısında nasıl böyle rahat konuşabiliyor­sun?
D) Siz ne bağırışıp duruyorsunuz öyle?
E) Ne diye sana daha çok harçlık verdiler?


26.Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ekfiil almış bileşik yapılı eylemdir?  
A) Donakaldım haberi alınca oracıkta.
B) Söylediklerini hemen yazıverdi.
C) Sevememiştim kimseyi senin kadar.
D) Babanla böyle konuşmaman gerekirdi.
E) Herkese her zaman yardım eder.

28. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca özne ve yük­lemden oluşmuştur?
A) Tane tane konuşması çok etkileyiciydi.
B) Ağladı, sızladı, sonunda istediğini yaptırdı.
C) Cinayet romanlarını gece okumamalısınız.
D) Çocuklarının en akıllısı ortanca oğluydu.
E) Vektörler konusunu işlememiş miydik?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Adam, o sözleri sana mı söyledi?
B) Sınava kaç öğrencinin katılacağını biliyor musunuz?
C) Gördüklerimi şimdi nasıl yazıya dökeceğim?
D) Koltuğuna uzanmış televizyondaki haberleri mi izli­yordu?
E) Kapıcıya ekmeği nereden alacağını söyledin mi?

     

“Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş , rengarenk tarlalar bulunuyordu.”  cümlesinde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?
A) Sıfat    B) Zarf      C) Zamir         D) Ad      E) Fiil

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi zarf (belirteç) görevindedir? (3p)
A)Selin’den  para isteme, zavallı bugünlerde meteliğe kurşun atıyor.
B) Açık arttırma ile paha biçilmez bir vazo satışa çıkarıldı.
C) Babası çok para canlısı biri, annesi ise aksine eli açık.
D) Bizimki dışarı çıkarken yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.
E) Onun yürekler acısı halini gördükten sonra uykularım kaçtı.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı bir kipte çekimlenmiştir? (3p)
A) Kızılay’a inince postaneye de uğrarsın.
B) Şu gazeteye bir de biz bakalım.
C) Yemekten önce ellerini iyice yıka.
D) Güneş batmadan eve dönsünler.
E) Birkaç kilo da patates alın.

“Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
B) Özne yüklem uyuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aynı anlama sözcüklerin birlikte kullanılması
E) Öğe eksikliği

“ Dünyanın ortak değerlerine kendi yaratıcılığını kat­mayan bir
sanatçı tasarlanabilir mi hiç ! ” cümlesi için aşağıda söylenenlerin
hangisi en doğrudur?
A) Olumlu, devrik,  isim cümlesidir.
B) Biçimce olumlu, anlamca olumsuz fiil cümlesidir
C) Olumsuz, kurallı soru cümlesi
D) Kurallı, olumsuz isim cümlesi
E) Devrik, olumsuz isim cümlesidir

Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları.
Cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?
A) Yalnızca ünlü düşmesi, ünlü daralması, ulama
B) Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumu­şaması
D) Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumu­şaması, ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi


Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz? (7p)
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız
C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim
D) Biliyorum ki o benden çok uzak
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS