ads


9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI , YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILILARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI,
Adı-Soyadı:                                                                Sınıf-No:                                                       Puan:                                                                2017-2018 EĞİTİM onedebiyat.net MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                                                                                                               
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI


Cephede bir ordu ölümle pençeleşirken burada ve elbette buralarda yalnız Akşehir’de değil bütün memlekette bir şeyler ‘’ufak tefek bir şeyler’’ olmuştu. Salih ve binlerce Salih sınırda kol bacak bırakır, meslek zanaat bırakırken Niko ve Nikolar usta olmuş, dükkanlar açmış, bahçeler satın almışlardı ve ‘’ ufak tefek bir şeyler’’ olmuştu. Salih’in ağası ve Salihlerin, binlerce Salih’in ağası, babası Çanakkale içinde vurulurken, yad ellerde kalırken Niko’nun ve Nikoların ağası yaman bir aşçı, yaman birer tüccar olmuştu.                                                                                                                                    
1.’’ Küçük Ağa’’ adlı romandan alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                     a) Kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır
b) Metnin yazıldığı döneme ait ip uçları vardır.    
c) Kurmaca, sanatsal bir metindir
d) Anlatılan olay gerçeklikten tamamen kopuk değildir.      
e) Anlatımda tekrarlardan yararlanılmıştır.    

     
Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın ……..………………....… adlı eseri, ilk edebi roman ise Namık Kemal’in……………………..……..……. adlı eseridir.                                                                                                                                   2.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?  
a) Letaif-i Rivayet – Cezmi    b) Telemak – İntibah     c) Müsameretname – Zehra       
d) Telemak – Araba Sevdası     e) Küçük Şeyler – Karabibik


3.Roman ile hikâyenin karşılaştırıldığı aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?                                                                                                     
a) Romanların şahıs kadrosu hikâyeye göre daha geniştir.        
     b) Romanlarda hikâyelere göre ruh tahlillerine daha çok yer verilir
c) Romanlarda mekân çeşitliliği hikâyeye göre daha fazladır
  d) Romanlarda birbirini etkileyen birçok olayın oluşturduğu bir zincir söz konusuyken hikâyeler daha çok tek bir olay üzerinde kurgulanır.                                                                                                                      
e) Romanlarda tahkiye, tasvir, diyalog gibi anlatım teknikleri kullanılırken hikâyelerde tasvir tekniği tercih edilir.

4.Roman ve hikâyede yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi tiyatroda genellikle bulunmaz?                                                                                
  a) Çatışma                   b) Mekân            c) Anlatıcı        d) Şahıs kadrosu         e) Zaman                                                                                                                                         

5.Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?                                                           
a) Konular günlük yaşamdan alınır.  
  b) Kahramanlar halk tabakasından seçilir. 
c) Beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır
  d) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar. 
 e) Vurma, öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılır.   
  
I. Tiyatroda tek kişinin kendi kendine konuşması                                                                                                                                                    
    II. Tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla hatırlatan kimse                                                                                                                                                                                                                                         III. Tiyatroda oyuncuların el kol hareketleri                                                                                                                     
  IV. Oyuncunun karşısındakine bırakırken söylediği son söz                                                           
 V. Tiyatroda rolün yedek oyuncusu                                                                                                                                                                                                                 
6. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?                                                                                                                                             
a) Monolog    b) Dublör   c) Jest    d) Pandomima   e)Suflör                                                                                                    

Yafes Çelebi’nin Zekeriya Usta’ya çırak olması 
Yafes Çelebi’nin hiyel ilmini öğrenmeye başlaması
Yafes Çelebi’nin icatlarının tanıtımı, bu icatları padişaha sunmak için gösterdiği gayretler ve Yafes Çelebi’nin Hiyel Kalemi Reisi Uzun İhsan Efendi ile tanışması   
 Yafes Çelebi’nin Davud’u kaçırması                                                                                                   
7. Bu yargılar romanın yapı unsurlarından hangileri hakkında bilgi vermektedir?                                                                                                             a) Şahıs Kadrosu - Olay örgüsü 
b) Zaman - Olay örgüsü      
c) Mekân - Şahıs kadrosu 
d) Zaman - Şahıs kadrosu                                                                                     
e) Olay Örgüsü – Mekân 

8. Tiyatro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                    
a) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Avrupa’dan gelmiştir.
b) Modern tiyatro; trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.
c) Eski Yunan’da en önemli komedi yazarı Aristofanes, en önemli trajedi yazarı ise Aiskhyloos’tur. 
d) Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca ‘’seyir yeri’’ anlamına gelen ‘’theatron’’ dur.  
e) Tiyatro anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir.

Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da ……………………..…denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin……………………. adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire ise  ……….………..tarafından yazılan Heşt  Behişt adlı eserdir.                                                                                          9.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                                                                               
a)Gül sad-ı berg - Mecalisün Nefais-Sehi Bey   
b)Tercüme-i  Hal - Mecalisün Nefais-Sehi Bey
c) Tercüme-i  Hal - Muhakemetül Lügateyn-Sehi Bey 
d) Gül sad-ı berg - Muhakemetül Lügateyn-Latifi 
e) Tercüme-i  Hal - Mecalisün Nefais-Latifi                                                     

10. Aşağıdakilerden hangisi mektup tarzında yazılmış romanlardan değildir?                                                                                                                                    a
) Yaprak Dökümü     b) Mutallaka   c) Handan      d) Vadideki Zambak   e) Genç Werther’in Acıları    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11.E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                    
a) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir
b) E- posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
c) İletide saat ve tarih otomatik olarak eklenir
d) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir. 
e) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.
  
12. Mektup ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) Resmi mektuplarda makamlar eşitse mektup, ‘’arz ve rica ederim.’’ kalıbıyla bitirilir. 
b) Özel mektuplar hitapla başlar, hitap ifadesinden sonra virgül konur.  
c) Sayı, ilgi ve konu bölümleri özel mektuplarda da bulunur
d) Özel mektuplarda sağ üst köşeye mektubun yazılış yeri ve tarihi yazılır. 
e) Mektuplarda üslup gönderici ile alıcının yakınlık derecesine göre değişir.     

13. Biyografi ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?                                                                                                                                                                                                      a) Biyografi nesnel, otobiyografi özneldir.
 b) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin hafızası önemlidir.
c) Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.  
d) Biyografi kişinin iç dünyasına, otobiyografi dış dünyasına yöneliktir.
e) Otobiyografide anlatıcı birinci kişiyken biyografide üçüncü kişidir.               

Oğuz Atay’ın…………………....adlı eseri biyografik, Peyami Safa’nın …………….adlı eseri ise otobiyografik bir romandır.                                      
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                                                                                                                                           a) Eylembilim – Şimşek
b) Tutunamayanlar – Sözde Kızlar
c) Tehlikeli Oyunlar – Canan      
 d) Korkuyu Beklerken – Biz İnsanlar
e) Bir Bilim Adamının Romanı – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu         

15.Aşağıdakilerden hangisi anlatıcısı yönünden diğerlerinden farklıdır?                                                                                                                             a) Biyografi  b) Otobiyografi  c) Günlük  d) Anı   e) Gezi Yazısı                          
Günlükler eski edebiyatta …..……….. ve …………… olarak isimlendirilmiştir.                                                                                      
 16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                                                                                                                       a) münşeat – hamse      
  b) vakayiname – ruzname  
 c) münşeat – ruzname      
 d) hamse – vakayiname
e) hamse – ruzname    

● Belgelenmesi gereken bir durumun, olayın tespit edenler tarafından yazıya geçirilip imzalanmasıdır
Toplantı, arama, duruşma, kaza, sınav, teslim, tespit gibi nedenlere bağlı olarak oluşturulur.                                                                                       17.Bu özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir?                                     
 a) Tutanak   b) Plan   c) Mektup   d) Karar   e) Günlük

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?                                                                                     
a)Mademki bugüne kadar beni aramadı, bundan sonra da aramasın
 b)Oysaki yaşlı kadının bu dünyada hiç kimsesi kalmamıştı.    
  c)Herkese sırt çevirmişti, hâlbuki çok zor zamanlar yaşıyordu.   
 d)Sen dünyayı bir cennet sanki her güzellik seni bulsun
 e)Biz de olanları biliyoruz sanmıştık, meğerki her şey farklıymış.      
                                                                                                                         
Toros, buradan Akçadağ’a kadar öyle  sarptır ki bir ev yerinden daha büyük toprak parçası görülemez. Ulu çamlar, gürgenler kayaların arasından göğe doğru ağmıştır. Evet, kayalıklarda hemen hemen hiçbir hayvan yoktur. Yalnızca akşam vakitleri, o da çok seyrek, keskin bir kayanın sivrisinde boynuzlarını sırtına yatırmış bir geyik, bacaklarını gerip sonsuzluğa bakarcasına durur.                                                                            19.Bu parçada, virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisine uygun bir örnek yoktur?                                                                                                    
a) Eş görevli sözcükleri ayırma      
  b) Yüklemden uzak düşen özneyi vurgulama 
c) Onay, kabul bildiren sözcükleri belirtme              
d) Ara sözleri ayırma      
e) Sıralı cümleleri birbirinden ayırma

Belgrad’dan Tiran’a uzanan yolculuğunuzda Orta Çağ kentleri, filmlere sahne olmuş mekânlar, küçük dağ köyleri, nehir plajları ve kendine özgü bir yaşam kültürü size eşlik eder.                                                                                                                         
20.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?                                       
 a) Belirtisiz ad tamlaması 
 b) Sayı sıfatı        
 c) Sıfat tamlaması  
d) Bağlaç
e) Kişi zamiri

İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan biri... İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinen tarihi, yaklaşık beş bin yıl öncesine dayanıyor.                                                                   
 21.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?                                                      
a) Zarf – sıfat – zamir – zarf       
 b) Sıfat – sıfat – zamir – zarf
c) Sıfat – zarf – zamir – sıfat   
 d) Zarf – sıfat – isim – sıfat
e) Zarf – zarf – zamir – sıfat


Affan Dede’ye para saydım                                                                          
  Sattı bana çocukluğumu                                                                            
  Artık ne yaşım var ne adım                                                                 
  Bilmiyorum kim olduğumu                                                                              
  22.Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi kullanılmamıştır?                                                                                                              
a) Ad        b) Ünlem      c) Zamir     d) Zarf       e) Bağlaç


Einstein’ın bir sözü var: “Zeki olmanın ölçütü bilgi de- ğil hayal gücüdür.” Einstein, böyle diyerek yaratıcılık ile zekâyı bağdaştırıyordu. Antik Yunan filozofu Sokrates ise olaya daha felsefi yaklaşmış ve “Zeki olduğumu biliyorum çünkü hiçbir şey bilmediğimi biliyorum.” demiş.                                                                    23.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?                                           
a) Birleşik zamanlı fiile              
  b) Basit zamanlı fiile
 c) Birinci tekil kişi ekine  
d) Kılış fiiline 
 e) Oluş fiiline

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?                                                                                                                              A) Kapıyı çalan Başak olacak
B) Yalnız yaşanmıyor
 C) Önümüzdeki yıl memleketimize gidiyoruz
  D) Şimdi de odasında ders çalışıyor
 E) İsteklerini ay başında alırım
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gelirse (I)  çocukluğum sislerin arasından                      
Buz tutan (II)  yüreğimde bir kıvılcım tutuşur (III                                                                                 
Bin melek kanatlanır (IV)  ruhumun beyazından                                                                                      
 Şu ihtiyar gönlümde huzur şevkle buluşur (V                                                                        
 25.Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi, çe­kimli bir fiil değildir? 
  A) I.              B)ll.                C) III.               D) IV.            E) V.
Murat ALĞAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
BAŞARILAR J


1 Yorumlar

  1. CEVAPLARI YOK MU? BEN BUNU NASIL ÇÖZEYİM? ALLAH RIZASI İÇİN CEVAPLARINI DA VERİNİZ. YAHU ÇÖZEMİYOOOON

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS