ads

2018 2019 MEB OKUTULACAK KİTAPLAR LİSTESİ,
OKUTULACAK KİTAPLAR LİSTESİ, 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB OKUTULACAK KİTAPLAR 9.SINIF,10.SINIF.11.SINIF.12.SINIF
2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim
materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim  2 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ocak 2018 - 2724 programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır.
Resmî ve özel bütün okul/kurumların 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne girilecektir.
Bu bağlamda;
1. Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 01.02.2018 tarihinde açılacak ve 28.02.2018 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı
açıklamalara, kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/ kurumlara duyurulmak üzere il millî eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.
2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde de, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır.
Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir.
3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak, internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.
4. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde ayrıca yer verilecektir.
5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte, kitap ihtiyacını Modül’e girmeyen
okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.
Bu amaçla, Kitap Seçim Modülü 1-8 Mart 2018 tarihleri arasında il/ilçe millîeğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden olunacağından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektir.
6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü’ne girilmeden önce, seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır.
Kitap ihtiyacı girilip, Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra, seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla
karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır.
7. Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim
müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir.

8. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü’nde gerçekleştirilecek, okul/kurum
müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312)4131551-1933
numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak
sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS