ads

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları,
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, edebiyat 10.sınıf cevapları, 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat cevapları, 10 sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2018, 10. sınıf türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019

MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları Sayfa 112 2018-2019

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı


3. Metnin temasını bulunuz. Metindeki ahenk unsurlarının temayı etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.


 • Cevap: Metnin teması aşk ve aşk acısıdır. 


4. Metindeki açık ve örtük iletilerin metnin anlatımını nasıl etkilediğini örneklerle açıklayınız.


 • Cevap:
 • Açık ileti: Sevgiliye duyulan aşkın aşığı düşürdüğü durum
 • Örtük ileti: Aşkın her koşulda insanı tutkun ve deli gibi hissettirmesi, hasta ettirmesi. 


5. Sizce gazelin en güzel beyti hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.


 • Cevap: 
 • Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
 • Çünkü bu beyitte şairin her ne olursa olsun aşkından vazgeçmeyeceği, bu sevdadan bir an bile usanmayacağını anlattığı için. 


6. Şiirde söz konusu edilen âşıkla şair aynı kişi midir? Düşüncelerinizi sözlü olarak belirtiniz.


 • Cevap: Aynı kişidir, çünkü şair kendi ağzından sevgiliye seslenmiş aşık olarak çektiklerinden bahsetmektedir. 


7. Aşağıda verilen beyitlerde geçen edebî sanatları bularak şemalara yazınız.


Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsan 
Niçün kılmaz mana dermân meni bîmâr sanmaz mı


 • Cevap: Soru sorma sanatı vardır, Tecahül-i Arif yani bilip bilmemezlikten gelme sanatı vardır. Sevgilinin kendisine niye bakmadığını bildiği halde sorgular. 


Şeb-i hicran yanar cânum töker kan çeşm-i giryânum 
Uyanır halkı efgânum kara bahtum uyanmaz mı


 • Cevap: Göz yaşları kana benzetilmiştir. Bahtının karalığından bahseder. Burada da Benzetme sanatı kullanılmıştır. 


8. Şiirde ahengi sağlayan unsurları bulunuz. Bulduğunuz unsurları aşağıdaki şemalara yazınız.


Kafiye:


usanmaz mı


yanmaz mı


sanmaz mı                    mı’lar redif, an’lar tam kafiyedir. 


inanmaz mı


bulanmaz mı


Ölçü: Aruz ölçüsü kullanılmıştır. 


Aliterasyonn,m ve z sessizleri sıklıkla kullanılmıştır.


Kelime Tekrarı: sevda kelimesi tekrar edilmiştir. 


1. Okuduğunuz metinde geçen “cefâ, murâd, ruhsâr, ihsân” gibi kelimeleri doğru telaffuz etme çalışması yapınız.


 • Cevap: Bu etkinliği siz yüksek sesle yapmalısınız. 


2. Aşağıdaki parçada yer alan yay ayraç içindeki üç noktanın parçadaki kullanılma amacını söyleyiniz.


 • Cevap: Kendisinden önce başka metinlerin olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. 


(…)


Altında mı üstünde midir cennet-i âlâ


El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u havâdır


(…)


İnsaf değildir anı dünyâya değişmek


Gülzârların cennete teşbih hatâdır


(…)


Okuduğunuz metinlerden hareketle divan şiirindeki sevgili tipi ile halk şiirindeki sevgili tipini karşılaştırınız. Düşüncelerinizi sınıfta sözlü olarak ifade ediniz.
BİZ HAZIRLAYANA KADAR CEVAP VERMEK İSTEYENLER YORUM KISMINDAN YAZABİLİRLER,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 20119 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 20110,SAYFA,MEB yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 20110, 10.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB ,MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları MEB yayınları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS