ads

Milli ve manevi değerlerin şiirlerde konu edilmesi şiirin dil ve anlatımını nasıl etkiler,
Milli ve manevi değerlerin şiirlerde konu edilmesi, ÖZGÜN YAZILAR,

değerli onedebiyat.net takipçileri
sizler için yine yeni bir yazı ile karşınızdayız..
Bu yazımızın konusunu edebiyat derslerinde çokça sorulan bir sorudan hareketle seçtik.

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN ( TDE Öğretmeni)
Konu:Milli ve manevi değerlerin şiirlerde konu edilmesi şiirin dil ve anlatımını nasıl etkiler,

        Şiir; duygunun, düşüncenin, hayalin estetik bir dille ve belli kurallarla ifade edildiği edebi türdür. Hiç şüphesiz şiirin temeli duygulara dayanmaktadır. Şiir bir nevi şairin duygularının dışavurumudur.
        İnsanlar için önemli bazı ortak duygular vardır : aşk, özlem, korku, sevinç ,hüzün... Bunların yanında milli değerler ve manevi değerler de insanların duygu yönünde yer alan temel ögelerdir. Çünkü bu ögelere verilen değer manen hissedilen bir şeydir. Buradan hareketle, sonuç olarak, şiirin temel konularından biri de milli ve manevi unsurlar ve bunlara verilen değerdir..

Peki Milli ve manevi değerlerin şiirlerde konu edilmesi şiirin dil ve anlatımını nasıl etkiler?
*Şiirin türünü etkiler. Milli unsurların bulunduğu şiir türleri genellikle epik şiir türündedir.
Mehmet Emin Yurdakul'un yazdığı "Vur" şiirini paylaşalım

VUR!
Ey Türk vur vatanın bâkirlerine,
Günahkâr gömleği biçenleri vur;
Kemikten taslarla şarap yerine
Şehidler kanını içenleri vur!

Vur, güzel âşıklar cenâzesinden
Kırmızı meş’aleler yakanları vur;
Şehvetin raksına yetim sesinden

Besteler, şarkılar yapanları vur!
…….
Mehmet Emin Yurdakul*Dil ve anlatımını etkiler . Daha sade ve halka yakın bir dil kullanılır.

Burada yine milli çizgide eser veren başka bir sanatçı Ziya Gökalp'ten örnek verelimLİSAN


Güzel dil Türkçe bize,
 Başka dil gece bize.
 İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
 Herkesin bildiği söz;
Ma'nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz. ……. Ziya Gökalp

*İçeriği etkiler .Milli ve manevi değer olan temel ögeler yer alır. Eşya olabilir, varlık olabilir, soyut-somut olabilir. Bu konuda da yine milli ve manevi değerleri yansıtarak şiir yazan Arif Nihat ASYA'dan "Bayrak"adlı şiiri paylaşacağım. BAYRAK


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım
………. Arif Nihat ASYA

*Şekil özelliklerini ve ölçüsünü etkiler. Genellikle bu konuları işleyen şiirler kendi milli şekilleri ile yazılır. Ya da milletçe benimsenmiş şekillerle yazılır.Bu konuda İslam öncesi edebiyatımızda var olan nazım birimi dörtlük genellikle bizim şiirlerin temel birimi olmuştur.Aynı zamanda milli ölçümüz de hecedir. Bir şiir örnek verelim. 

Benim Ömrüm

Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum;
 Hıçkırıklar işittim, gül ve bülbül bağlarından.
 Felâketler topladım, Anadolu dağlarından;
Uzun sazlı Âşıklar diyarında şair oldum.

Ezgi koydum, âhlarla, figanlarla Türk şi'rine,
 Öz dilimle haykırdım, 'Ey milletim, uyan! ' diye;
Viran yurdun dolaştım, bir şehrinden bir şehrine;
Saç ve sakal ağarttım ben de, 'Vatan, vatan! ' diye.
………... Mehmet Emin Yurdakul

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN ( TDE Öğretmeni)Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS