ads

SORU CEVAP, Ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir? Açıklayınız.
  • Cevap:
  • Milletlerin en önemli özelliklerinden biri de şüphesiz ortak tarihe ve kültüre sahip olmaktır. Kültür bir milletin tarihi geçmişinin ilk zamanından bugüne kadar biriktirdiği maddi ve manevi bütün değerlerin genel adıdır. 
  • Toplumlar ortak geçmişe ve kültüre sahip ise her nerede olursa olsun ortak önemli noktaları olacaktır. Buönemli ortak noktalar milletin ortaya koyacağı tüm sanat - bilim - edebiyat ürünlerine yansıyacaktır. Burada en güzel örnek şu olsun. Bir ale içinde yıllarca yetişen iki kardeşi düşünün kültürleri aynı geçmişleri aynı dolayısıyla bu kardeşlerin ilerde ortaya koyacağı ürünler geçmişlerin ve kültürlerini  yansıtacaktır.
  • PEKİ  
  • Ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir?
  •  Dilsel benzerlikler olabilir.
  • işlenen konular, 
  • işlenen kahramanlar 
  • gelenek ve görenekler 
  • kullanılan imgeler

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS