ads

Şiir sanat yapmak için mi yoksa topluma seslenmek toplumu etkilemek için mi yazılmalı,

Şiir; sanat yapmak için mi yoksa topluma seslenmek, toplumu etkilemek için mi yazılmalı? Düşüncelerinizi nedenleriyle paylaşınız.


  • Cevap: Türkiye toplumu içinse şiir toplumu etkilemekten çok sanat için yapılır oldu. Şiire değer veren yok ki toplumu etkileyebilsin. Bakınız toplumun etkilenmesi ülküsü bizim içinde geçerli ama uygulamalar toplumun yaşayış tarzına göre şekilleniyor. Ülkemiz de maalesef şiir gereken hassasiyeti görmüyor, umulan değerle karşılaşmıyor bile. Şimdi hiç okunmayan bir şiirin yazılım amacının toplumu etkilemek olduğundan bahsedebilir misiniz? Hayır. Toplumun yönelimine göre de ister istemez şairler şiirlerine yön veriyor oldu. Gereken çevrelerce okunmayacağı bilinen şiirler sanatsal açıdan daha ne kadar zengin yazılabilir öncelik bu oldu.

  • FARKLI KAYNAKTAN
Rönesans döneminde sanatsal çalışmaların nasıl doğduğu hakkında fikir sahibiyiz az çok. Sanat toplumu etkilemeli mi yoksa kendini geliştirmeli mi onu da çok tartıştık. Bu da buna benzer tarzda. Bu sefer şiiri ele alacağız anlaşılan. Her toplumun kendine has özellikleri olduğu gibi yaşayış ve düşünüş tarzları da değişik olabilir. Aynı toplum içinde farklı görüşlerde muhakkak vardır ama bir toplumun görüşünü bilmemiz için çoğun beyan ettiği fikirleri bilmemiz bizim için önemli. Toplumda eğer şiirin sanat yapmak için geliştiğine  inanılan bir görüş yaygınsa onu değerlendirmeliyiz. Aykırı sesler bu yargıyı etkilemez.

Türkiye toplumu içinse şiir toplumu etkilemekten çok sanat için yapılır oldu. Şiire değer veren yok ki toplumu etkileyebilsin. Bakınız toplumun etkilenmesi ülküsü bizim içinde geçerli ama uygulamalar toplumun yaşayış tarzına göre şekilleniyor. Ülkemiz de maalesef şiir gereken hassasiyeti görmüyor, umulan değerle karşılaşmıyor bile. Şimdi hiç okunmayan bir şiirin yazılım amacının toplumu etkilemek olduğundan bahsedebilir misiniz? Hayır. Toplumun yönelimine göre de ister istemez şairler şiirlerine yön veriyor oldu. Gereken çevrelerce okunmayacağı bilinen şiirler sanatsal açıdan daha ne kadar zengin yazılabilir öncelik bu oldu.

Benim görüşüm tabi ki toplumu etkilemek amacıyla yazılmalı şiirler. Sanatsal bir değere bu sayede tabi ki daha çabuk kavuşur. Zaten toplumun ilgi göstermesi onun sanatsal bir başarı çizelgesinde ki yerini belirlemiyor mu ? Şairleri elbette eleştirmiyorum  bu konuda. Haklılık payları çok fazla. Ama toplumu nasıl yöneltiriz sanata ve şiire o da ayrı bir uzmanlık sorusu.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS