ads

Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının genel özellikleri,

Değerli onedebiyat.net takipçileri bu yazımızı kardeş site derskonum.com 'dan alıyoruz. 
Yazımızda Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ile ilgili bilgiler yer alacaktır.
kaynak derskonum.com 'a teşekkür ederiz.,
İyi çalışmalar

Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?
 • Toplumcu gerçekçi şiirserbest nazım özellikleri taşır.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, o güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.
 • Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.
 • Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.
 • Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.
 • Toplum için sanat anlayışı vardır.
 • Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.
 • Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir.
 • Nazım HikmetBeşir FuatHoca Tahsin EfendiAbdullah CevdetErcüment Behzat Lav ve Kadro dergisi yazarları (Şevket Süreyya AydemirVedat Nedim Tör ) bu edebiyat anlayışının öncüleridir.
   Serbest Nazım: 

 • Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir.
 • Servet-i Fünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. 
 • Ölçü ve kafiye şiire ahenk verir. 
 • Serbest nazımlarda ise bu ahenk aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.
 • Serbest nazmın, şairlerin kullanışlarına göre pek çok çeşitleri vardır.
 • Bunun için de henüz belirginleşmiş bir kuralı yoktur.
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ GENEL
 • Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.
 • Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
 • Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır.
 • Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kolektiflik vardır.
 • Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.
 • Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
 • Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
 • Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır.
 • Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.
Gelecekçilik (Fütürizm): 

 • 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. 
 • Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. 
 • Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. 
 • Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi gelecekçi Mayokovski’den etkilenmiştir.

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİRİN ÖNEMLİ                                      TEMSİLCİLERİ

TEMSİLCİLERİ
 • Nâzım Hikmet 
 • Rıfat Ilgaz 
 • Aziz Nesin 
 • Ceyhun Atuf Kansu 
 • Ahmed Arif 
 • Ercüment Behzat Lav 
 • Arif Damar 
 • Şevket Süreyya 
 • Vedat Nedim Tör 
 • Enver Gökçe 
 • Şükran Kurdakul 
 • Mehmet Başaran

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS