ads


Kaygusuz Abdal Nefes Şiiri Türkçesi,İncelemesi,Tahlili,Nazım Biçimi,Birimi,Edebi Sanatları


NEFES
Dost senün yüzünden özge
Ben kıble-i cân bilmezem
Pîrin hüsnüni severem
Bir gayr-ı îmân bilmezem

Bana derler ki şeyâtîn
Senün yolını azdırur
Ben şu zerrak sofulardan
Gayrı bir şeytan bilmezem

Sofî-i sâlûs nedendür
Hüsne münkir geçindügi
Ne acep belâ gelüpdür
Şu ki ben Hak’tan bilmezem

İnsân-ı kâmil ki dirler
Mustafa’dur Murtaza’dur
Dahi kim vardur cihanda
Ben gayrı insan bilmezem

O şâh-ı hüsnün ışkuna
Özümi vîrân kalmışam
Kaygusuz Abdal’dur adum
Cübbe vü kaftan bilmezem
Kaygusuz Abdal
(Büyük Türk Klasikleri)

ŞİİR TAHLİLİ :

Nefes Nedir?
 • Nefes, Alevi-Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir. 
 • Genellikle, nefeslerde tasavvuftaki Vahdet-i Vücud felsefesi nlatılır.
 • Bunun yanında Hz. Muhammed (S.A.V) ve Hz. Ali (R.A) için övgüler de söylenir. 
 • Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ila 8 arasında değişir. 
 • Hece ölçüsüyle yazılırlar. Ama aruz ölçüsüyle yazılan nefesler de vardır. 
 • Nefeslerde, kalenderâne ve alaycı bir üslup dikkati çeker. 
 • Özellikle Pir Sultan Abdal, bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.YAZAR:Kaygusuz Abdal
KAYGUSUZ ABDAL KİMDİR TIKLAA
DÖNEM: 14.YY
AİT OLDUĞU EDEBİYAT: HALK EDEBİYATI / TEKKE EDEBİYATI
TEMA: Pir Aşkı
İçerik: Tasavvufi  şiir geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Kaygusuz Abdal bu nefesinde pirine, Hz. Muhammet'e (SAV) ve Hz. Ali'ye övgü vardır.  Ayrıca insanı hak yolundan döndüren iki yüzlü sofulara karşı da eleştiri söz konusudur.
NAZIM BİRİMİ: Drtlük
BİRİM SAYISI:
NAZIM BİÇİMİ: Nefes
ÖLÇÜ : hece ölçüsü ( 8'li)

Kafiye ve Redifleri: Nefes'te belli bir kafiye düzeni yoktur. Şiirin genelinde tam ve yarım kafiye kullanılmıştır. Her dörtlüğün son dizesi kendi arasında uyaklıdır.

Aliterasyon ve asonans: Şiirin  genelinde "n-m" ünsüzleriyle aliterason, "e-a" sesleriyle asonans yapılmıştır.

Dil ve Üslup: Nefes'te sade, samimi, nükteli, akıcı bir dil kullanılmıştır. Tasavvuf felsefesine sahip şiirde ince bir eleştirel üslup da görülmektedir.


KAYGUSUZ ABDAL KİMDİR TIKLAA
http://www.derskonum.com/2015/03/kaygusuz-abdal-edebi-kisiligi-maddeler.html

2 Yorumlar

 1. 136.sayfa ve sonrasını yayınlar mısınız? Bu arada önceki sayfalar içinde çoooooooooookkk teşekkür ediyorum.
  Saygılar...
  😊

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS