ads

Şahmeran Hikayesi incelemesi,
hikaye tahlili, kişiler, mekan, özet, Şahmeran Hikayesi, Şahmeran Hikayesi konu, Şahmeran Hikayesi tahlili, zaman, 

Değerli takipçilerimiz..
onedebiyat.net olarak yine sizler için nette ilk olacak nitelikte özgün bir yazı hazırladık.
Bu yazımızı bizlere hazırlayıp yollayan değerli öğretmenimize çok teşekkür ederiz...
Şahmeran Efsanesi incelemesi,Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN ( TDE Öğrt.)


ŞAHMERAN NE DEMEK:

Meran yedi katlı yeraltındaki yılanların adı.(Farsça "YILAN" demek) Şahmeran ise meranların kraliçesi (YILANLARIN ŞAHI demek.) Efsanelerin çoğunda Şahmeran’ın kadın, bazılarında ise erkek olduğu belirtilir.


METNİN TÜRÜ NEDİR? :

Türü Efsanedir.

Efsaneler; insanlarla insanı, coğrafyayı, diğer varlıkları, maneviyatı birbirine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Efsaneler; halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini halk edebiyatının diğer türlerinden daha açık belirtir. Çünkü efsanede “inanış” söz  konusudur.

METİNDE MASALA BENZEYEN YÖNLER:
Metinde zamanın net olmaması 
**olağanüstülüklerin çok olması. metnin kahramanlarından birinin hayvan ( yılan ) olması.
padişahın bir ülkesinden bahsetmesi ( genelde masallarda hayali bir ülkeden ve padişahtan bahsedilir. 

METİNDEKİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER:
Efsanenin kahramanlarından birinin yılan olması.
Kişinin vücudunun pul pul olması
Kişinin kaynatılan suyu ( bazı kaynakta et parçasını yemesi) içmesi ile Lokman Hekim olması.

,
METNİN KAYNAĞI NERESİDİR ?:

Şahmeran Fars kökenli bir efsane... Tarsus'a ve Mardin'e ait bir varyantsı / rivayeti de bulunmaktadır.

İNCELEMENİN TAMIMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

METNİN TEMASI:

İnsanlara güvenmenin yanlış olduğu./ iyilik yap kötülük bul/ iyilikten maraz doğar.METNİN KONUSU:

METİNDEKİ KİŞİLER:


METİNDEKİ MEKAN:

METİNDEKİ ZAMAN: 

METNİN OLAY ÖRGÜSÜ:
METİNDE KULLANILAN DİL:

Halkın anlayacağı sade yalın bir dil. (Çünkü efsaneler halkın sözlü kültürünün bir ürünüdür. Sözlü geleneğe ait tüm ürünlerde, doğal olarak; sade yalın halk dili kullanılmaktadır.

METNİN ÖZETİ:

EN YAYGIN OLAN HİKAYENİN ÖZETİ:

mağaraya yanlışlıkla giren bir adam, yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülür. Adam Şahmeran’a kendisini öldürmemesi için yalvarır.Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak kendisini buradan çıkaramayacağını söyler. Bu hayattan sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran’dan izin ister. Şahmeran adama ona güvendiğini ifade ederek yerini kimseye söylememesini tembih eder. Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de söyler.  Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Vezir, bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran’ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran’ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler.Vezir ülkede herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran’ı gören kişiyi bulur.

Adama baskı kurar, adam yerini söylemez. Adamın ailesini esir alır. Adam Şahmeran’ı kendisinin öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahmeran’a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne gerektiğini sorar. Şahmeran: “Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum” diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır.

Daha sonra “Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman Hekim olasın” diye ekler. Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler. Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini çok uzun yıllar dönmeyeceğini kendisini merak etmemelerini söyler ve birlikte yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran’ı öldürüp dediklerini yapar. Vezir ölür. Kız iyileşir ve kendisi de Lokman Hekim olur. kaynak:( Refiye OKUŞLUK ŞENESEN, Adana Efsaneleri)
İNCELEMENİN TAMIMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

TARSUS RİVAYETİNİN ÖZETİ

Efsanede yer alan kişilerin arasındaki olaylar Tarsus’ta meydana gelmektedir. Camsab Tarsus’ta arkadaşlarıyla birlikte bir kuyu bulur ve efsane başlar. Kuyu ilginç bir şekilde ağzına kadar bal ile doludur. Camsab kuyuya inerek balı çıkarmaya çalışırken arkadaşlarının açgözlülükleri yüzünden kuyuda kalır, arkadaşları onu yukarı çıkarmadan gitmiştir. Kuyuda bir çıkış yolu bulmaya çalışan Camsab bir ışık görür ve ışığa yönelir. Işığın yayıldığı delikten geçince çok güzel çiçekleri olan bir yerde bulur kendini. Bu güzelliklerle dolu yer aslında Şahmaran’ın evidir. Etrafı yılanlarla çevrilidir. Ancak Şahmaran Camsab’a onu misafiri olarak gördüğünü ve kendisine bir zarar vermeyeceğini dile getirir. Camsab da uzun yıllar boyunca burada, Şahmaran’ın yanında kalır.

 Camsab uzun yıllardan sonra ailesini görmek ister ve Şahmaran’a giderek ailesinin yanına gitmek istediğini söyler. Şahmaran da Camsab’a izin verir ancak Camsab’dan asla hamama girmemesi ve burada yaşadığını kimseye anlatmaması şartını koşar. Bunu kabul eden Camsab Şahmaran’ın yanında ayrılır ve ailesinin yanına döner. Uzun zaman sonra bir gün ülkenin kralı hasta olur. Herkes bu hastalığın Şahmaran’ın etiyle geçeceğini söyler. Kralı kurtarmak için de herkes zorla hamama sokulur. Camsab da hamama girer ve tüm vücudunun pullarla kaplı olduğu görülür.

Şahmaran’ın yerini bildiğini düşünerek Camsab’ı sorguya alırlar. Camsab’ı sorguya alırlar ve konuşması için işkence yöntemlerini Camsab’ın üzerinde denerler. Camsab ise çektiği acılara yenik düşerek Şahmaran’ın yaşadığı yeri göstermeyi kabul eder. Şahmaran durumu anladığında insanoğluna güvenilmemesi gerektiğini öğrenir ancak yapacak bir şey yoktur. Her şeye rağmen son kez Camsab’a yardımcı olmak ister. Eti toprak çanakta pişirildiğinde çıkan ilk suyun zehirli olduğunu, bu nedenle de dikkatli olmasını söyler. Kral ise Şahmaran’ın etinden yediğinde iyileşecektir. Camsab da çıkan ilk zehirli suyu vezire içirir ve vezir ölür. Krala da Şahmaran’ın etini yedirerek kralı iyileştirir. Ölen vezirin yerine geçen Camsab ömrünün sonuna kadar vezirlik yapar.

Efsaneyle ilgili bir rivayete göre Şahmaran’ın yuvasındaki yılanlar Şahmaran’ın öldüğünü öğrendiği gün Tarsus yılanlar tarafından işgal edilecektir. kaynak: http://www.derszamani.net
İNCELEMENİN TAMIMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA
Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN ( TDE Öğrt.)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS