ads

MASALLAR KONU TESTİ,
MASAL KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI, MASAL KONUSU TEST, TESTLER, ÇALIŞMA KAĞITLARI,  MASAL KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinde biri değildir?
A)      Masalların çoğu anonimdir.
B)       Yer ve zaman kavramları belirsizdir.
C)       Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.
D)      Olağanüstü olay ve kişiler vardır.
E)       Anlatımda genellikle geniş zaman veya görülen geçmiş zaman kipi kullanılır.

2. Masalların planı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)      döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek
B)       dilek-döşeme-serim-düğüm-çözüm
C)       döşeme-serim-düğüm-çözüm
D)      serim-düğüm-çözüm
E)       serim-düğüm-çözüm-ders

3. Aşağıdakilerden hangisi masal ortası tekerlemelerine örnektir?
A)      Bir varmış, bir yokmuş…
B)       Onlar ermiş muradına…
C)       Develer tellal iken…
D)      Az gitmiş uz gitmiş…
E)       Gökten üç elma düştü…


4. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İran masallarındandır?
A)      La Fontaine
B)       Ezop Masalları
C)       Pançatantra
D)      Grimm Kardeşler
E)       Binbir Gece Masalları

5. I. Eğitici bir amaç güder.
II.Evrensel özellikler gösterir.
III.Olaylar tamamen hayal ürünüdür.
IV.Olağanüstü kahramanlara sahiptir.
V.İyi ile kötünün mücadelesi işlenir.
Özellikleri verilen edebî metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destan   B) Efsane C) Manzum öykü
D) Halk hikâyesi
E) Masal

6. I. Döşeme   -  Tekerlemelerin olduğu bölümdür.
II. Dilek -  Masalcının iyi temennilerde bulunduğu bölümdür.
III. Halk masalları    Anonimdir.
IV. Yer    - Hayalî mekânlardır.
V. Konu   - Millî ve ulusaldır.
Masalla ilgili verilen numaralanmış kavramlardan hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır?
A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisi kişileri bakımından farklı türde bir masaldır?
B)      A)Pançatantra            B) Kelile ve Dimne
C)      C) Harname    D) Kırmızı Başlıklı Kız
D)      E) Karga ile Tilki

8. Masallar genellikle — eserlerdir. Masallarda var olan yer adları bazen sadece isim olarak masalda geçebilir ve hayalî yerlerden de söz edilebilir. Bazen masallarda uygun bölümler arasında tekerlemeler yer alır. Bu teker­lemeler masala renk vermek, masalı dikkat çekici hâle getirmek için kullanılır. Masalların çoğu öğretici, ahlak dersi verme amacındadır. Kimi masallarda ve fabllarda — denilen bir bölüm vardır ve bu bölümde deyimler, atasözleri verilerek olay sonuçlanır.
Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) anonim, kıssadan hisse
B) sözlü, döşeme
C) olağanüstü, gövde
D) öğretici, döşeme
E) yazılı, kıssadan hisse

9. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
A)  Eğlendirici ve eğitici olması
B)  Olağanüstülüklere yer verilmesi
C)  Genellikle anonim olması
D)  Genellikle düzyazı halinde yazılması
E)  Göstermeye bağlı metinler içinde yer alması

10. Dünya masallarıyla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pançatantra – Hin masalları
B) Andersen Masalları – Danimarka edebiyatı
C) La Fontaine – Fransız edebiyatı
D) Binbir Gece Masalları – Türk edebiyatı
E) Grimm Kardeşler – Alman edebiyatı

11.Türk edebiyatının ünlü masal kahramanı kimdir?
A)  Pamuk Prenses
B)  Külkedisi
C)  Kırmızı Başlıklı Kız
D)  Karagöz
E)  Keloğlan

12. Aşağıdakilerden hangisi masal çeşitlerindendir?
A)  Alegorik masallar
B)  Olay masalları
C)  Modern masalları
D)  Doğal masallar
E)  Sanatsal masallar

13. Aşağıdakilerden hangisi masal yazarlarından değildir?
A)  Beydeba
B)  Grimm Kardeşler
C)  İlyada
D)  Andersen
E)  La Fontaine

14. Türk masallarında ana karakter ve sembolize ettiği değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Keloğlan - Şans ve zeka
B) Üvey kız kardeş - Yardımseverlik
C) Köse - hainlik, kötülük
D) Yaşlı adam - İyilik, yardım
E) Üvey anne - Zulüm

15. Masallarda ............. ve ............... unsurlara hemen hiç yer verilmez. Bundan dolayı masallar evrensel nitelik taşır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir.
A) milli - dini
B) olağanüstü - eğitici
C) evrensel - sosyal
D) hayali - kültürel
E) tekerleme - imgesel

  CEVAPLAR: 1-C, 2-A, 3-D, 4-E, 5-E, 6-E, 7-D, 8-A, 9-E, 10-D, 11-E, 13-C, 14-B, 15-A

2.test aşağıda


Soru 1(I) Masal kişileri insanlar, hayvanlar ve cansız varlıklar olabilir.(II) Cin, peri, dev gibi olağanüstü karakterler de masallarda sıkça karşımıza çıkar. (III) Masal kişileri genellikle yüksek tabakadan seçilir. (IV) Masalda iyi-kötü mücadelesini kötüler de kazanabilir. (V) Yoksul ve alt tabakadan masal kahramanları, giriştikleri mücadeleyi genelde kaybeder.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren masal kişileriyle ilgili yanlış bilgi verilmeye başlanmıştır?
Masal türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki masal-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Türk masalları üstüne araştırma ve derleme yapmamıştır?
(I) Masallarda millî ve dinî motiflere hemen hiç yer verilmez. (II) Masallarda bir eğitim amacı saklıdır. (III) Masallar, derlenerek yazıya geçirilen sözlü gelenek ürünleridir. (IV) Yazarlarca kaleme alınan yapma masallar, edebî yönden anonim masallardan daha güçsüzdür. (V) Eski edebiyatımızda masal ve kıssa anlatanlara kıssahan denirdi. 
Bu parçada masalla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Masalın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi, ayraç içinde verilen dil ve anlatım özelliğini açıklamaz?

Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın kulu çokmuş. Bir padişah, padişahın da üç oğlu, bir kızı varmış. Babaları, tacından, tahtından üstün tutarmış onları. Anaları gözünde de oğulları oğul balından tatlı, kızları da kaymak üstüne çalınan baldan. Ne ki balına, kaymağına doyamadan ölüp gitmiş hatuncuk. Koca saray karalara boyanmış ama kara vezir, ‘‘Bu çocuklara ana lazım.’’ diyerek allayıp pullayıp kara kızını padişaha vermiş. Fakat kara vezir kızının on parmağında on kara varmış. Kara kız, padişahı avucunun içine almış, öz kızına öyle bir yağlı kara sürmüş ki çıkaramamışlar. Öz kızını babasının gözünden düşürüp ocak başına attırmış onu.
Bu masal metninin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar: Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış. 
Bir masaldan alınmış bu bölümün temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, masalın özelliklerinden biri değildir?
Aslan bir temiz karnını doyurdu. Geyiğin ciğerlerini, kemiklerini, iliklerini yedi. Tilki orada durmuş bakıyordu. Yüreğin düştüğünü görünce yavaşca kaptı, belli etmeden yiyiverdi. Aslan kalan etlerin arasında yüreği aradı ama bulamadı. Tilki, ne olur ne olmaz diye geri çekilip “Ne arayıp duruyorsun, öyle hayvanın yüreği mi olur? Yüreği olsa kalkıp aslanın içine gelir miydi?” dedi.
Bu masal metninin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 Yorumlar

  1. hiç güzel deildi bana göre

    YanıtlaSil
  2. Güzel sorular. Güzelce seçilip emek verilmiş, konuyu gayet güzel ele almış. Öğrenciler dursun hele öğretmenler olarak bile istifade ederiz.

    YanıtlaSil
  3. test 2 nin cevapları nerede

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS