ads

Yazarın dünya görüşü ve edebî anlayışı esere nasıl yansımıştır
Yazarın dünya görüşü ve edebî anlayışı esere nasıl yansımıştır

Halide Edip Adıvar'ın dünya görüşü ve edebî anlayışı Ateşten Gömlek eserine nasıl yansımıştır ?

Halide Edip Adıvar'ın dünya görüşü ve edebî anlayışı Ateşten Gömlek eserine nasıl yansımıştır ?
Millî Mücadele’yi konu olarak işleyen yazarların çoğu, bu savaşı yaşamayanların araştırmaları sonucu yazılmış eserlerdir. Ancak Halide Edip Millî Mücadele’ye
bizzat katılmış ve savaşın bütün acısını, üzüntüsünü
eserinde kaleme almıştır. Romanı başarılı kılan da bu
yaşanılanların tanıklığıdır. Halide Edip Adıvar Milli Mücadele yıllarında meydanlara gitmiş halkı bilinçlendirmek adına hitabetlerde bulunmuştur. O vatansever milli değerleri önemseyen biridir. Eserlerinde de bunun izini görmek mümkündür.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS