adsONEDEBİYAT ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI  ORTAK SINAV

1- Doğal destan nedir, oluşum aşamalarıyla birlikte kısaca açıklayınız?(10p)2-Aşağıdaki boşlukları uygun kelime/kelime grupları ile doldurunuz. ?(10p)
*Romanın en temel yapı unsuları :  olay, ............................-...................................-...............................- dır
*.....................’in  16. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı...............................adlı eser  roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
*Türk edebiyatına roman ............................... döneminde girmiştir.Daha önceleri  Türk toplumunda romanın yerini divan edebiyatında özellikle..............................tutmuştur.  Edebiyatımızda ilk çeviri roman .......................................................... - ilk yerli roman, ........................................................-ilk çağdaş roman .........................................................
3- İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarını yazınız. (8pp)
*                          *                          *                          *                
*                          *                          *                          *                           
4-Aşağıda verilen milletler ve bu milletlere ait destanları uygun bir şekilde eşleştiriniz.(10p)
                               1-Almanlar                             a-İgor
                        2-Japonlar                               b-Mahabarta
                        3-Hintler                                 c-Le Cid
                        4-Ruslar                                  ç-Nibelungen
                        5-Sümerler                              d-Şehname
                        6-İranlar                                 e-Yaratılış
                        7-Yunanlar                             f-Kalevala
                        8-İspanyol                              g-Şinto
                        9-Finler                                   h-ilyada
                        10-Türkler                              ı-Gılgamış

5-Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız (12p)  
Notre Dame'ın Kamburu:.............................................          Falatun Bey ile Rakım Efendi:....................................
Mai ve Siyah :.............................................               Ateşten Gömlek:.............................................
Savaş ve Barış:.............................................              Sergüzeşt:.............................................
Ferdâ-yı Garâm:.............................................                        Nadide:.............................................
Yaban:.............................................                          Küçük Ağa:.............................................
Çanakkale Şehitlerine:.............................................       Üç Şehitler Destanı:.............................................


6-Tanzimat  ve Servetifünun edebiyatındaki "Roman" anlayışını aşağıdaki ölçütler açısından karşılaştırınız(10p)

Tanzimat
ÖLÇÜT
Servetifünun

Teknik


Tema


Dil


Sanat Anlayışları


Temsilci


7-Milli Edebiyat Dönemi romanı hakkında bilgi veriniz. (10p)
*
*
*
*
*8-Romantizm ve Realizmi aşağıda verilen ölçütler açısından karşılaştırınız. (10p)
Romantizm
ÖLÇÜT
Realizmi

Ne zaman/nerede ortaya çıkar


Tema-Konu


Sanat Anlayışı


Dil


Dünyadan ve Türk Edebiyatından bir temsilciÇevrenizde olup biten her şeyden birkaç da­kikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) As­lında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden Önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.
9-Yukarıdaki metinde boş bırakılan noktalama işaretlerinin yerini uygun işaretle doldurunuz.(10p)
10-Aşağıdaki cümleleri türleri açısından inceleyiniz.(10p)
Vatan uğruna can veren yiğitlere selam olsun.
a. Yapısına göre:
b. Yüklemin türüne göre:
c. Yüklemin yerine göre:
onedebiyat.net
Bir mevsimdir insanın gençlik yılları.
a. Yapısına göre:
b. Yüklemin türüne göre:
c. Yüklemin yerine göre:
ç. Anlamına göre:

Gelir mi acep aklına tarihinin şanlı zaferleri ?
a. Yapısına göre:
b. Yüklemin yerine göre:
c. Anlamına göre:


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS