ads

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019

MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları Sayfa 259 2018-2019

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı
…..1. • Bu, rüya gibi bir şeydi. Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, acaba hangi masaldaki kahraman bize o sabah görünen Mustafa Kemal kadar güçlü olmuştur.
• Hızlı konuşanlarımız, fısıldaşanlarımız, büsbütün susanlarımız ve derin kaygılar içine gömülenlerimiz vardı.
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili ifadelerin anlamlarını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.
 • Cevap:
 • tığ gibi endamlı: İnce yapılı ama düzgün bir fiziğe sahip olan kişiler için kullanılan deyim.
 • engin bakışlı: Bilgili ve anlamlı bir bakışa sahip insanlar için kullanılan bir deyim.
 • derin kaygılar: İnsanın endişe ile bakması üzerine kullanılan deyimdir.
2. Okuduğunuz metinde yazarın gözlemlerinden yararlandığı bölümleri gösteriniz.
 • Cevap: Özellikle Mustafa Kemal’i ilk kez gördüğü ya da bir karar alırken karşılaştığı şekilde gözlemlerden yararlanmıştır.
 • “Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, acaba hangi masaldaki kahraman bize o sabah görünen Mustafa Kemal kadar güçlü olmuştur.”
 • “Akşamları kumandan ceketini çıkarır, bildiğimiz kemerli beyaz Rus gömleğini giydiği olurdu. Bu gömlek yakışabilmek için, vücudu ve beli ne kadar ince olmalı idi.”
3. Metinde Mustafa Kemal’in fiziksel özellikleri nasıl verilmiştir?
 • Cevap: Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, ince bir bele sahip ve her giydiğini kendisine çok yakıştıran biri olarak tasvir edilmektedir.
4. Yazar, Mustafa Kemal’i İzmir’de karşılayan kalabalığı görünce neler düşünmüştür
 Cevap: Halkın Mustafa Kemal’i nefessizlikten öldürebileceğini bile düşünmüştür. Çünkü halk öyle bir sevgi seli göstermekte idi ki bu sevginin Mustafa Kemal’e zarar vereceği bile düşünülebilirdi.
5. “Anı kitaplarında yazarların dünyaya bakış açıları ve olayları hangi pencereden gördükleri kolayca anlaşılır.” bilgisinden hareketle Falih Rıfkı ATAY’ın olaylara bakış açısının metne yansıdığı bölümleri gösteriniz.
 • Cevap: Falih Rıfkı özellikle bazı olaylarla ilgili yorumlar yaptığı kısımlarla bakış açısını metne yansıtmıştır. Örneğin:
 • “O günler, Mustafa Kemal’in bir destan şairinin hayalinde tamamlanabilecek ne eksiği olduğunu düşünüyorum.”
 • “Bizim bile, hele bir mütareke yapalım, İngiliz gemilerinin birkaç zaman daha İzmir limanında kalmasından ne çıkar, diyeceğimiz geldi.”
6. “Zaferi unutmuş gibiydi. Birçoklarının son zannettiği şey, onun için başlangıçtı.” cümlesini, metnin ya.zıldığı dönemin tarihî gerçekliğini göz önünde bulundurarak yorumlayınız.:

cevap: Mustafa Kema’in ne kadar ileri görüşlü ve çalışkan zeki olduğunun göstergesidir bu sözler. Çünkü Mustafa Kemal dünde yaşayan değil dünden ders çıkararak kendini geliştiren ama bunun yanında da geleceği inşa eden büyük bir liderdir.
7. Okuduğunuz metnin konusunu belirtiniz.
 • Cevap: Mustafa Kemal’in İzmir’de geçirdiği iki yazarın da misafir olarak katıldığı günlerdir.
8. Metinden hareketle anlatıcıyı ve anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.
 • Cevap: Anlatıcı yazarın kendisidir. Bakış açısı ise Hakim Bakış Açısıdır.
9. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bulunuz. Aşağıdaki şemalara yazınız.
Anlatım Biçimleri: Açıklama ve Öyküleme ile Betimleme kullanılmıştır.
Düşünceyi Geliştirme Yolları: Örnekleme ve karşılaştırmadan faydalanılmıştır.
10. Metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Metin sade bir dille açık anlaşılır olan anlatım biçimiyle kaleme alınmıştır. Bu da metnin halkın anlayabileceği ve keyifle okuyabileceği bir yapıyı taşıdığını gösterir bize.  
11. Metinden hareketle dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.
 • Cevap: Dönem Türk Halkının vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemidir. Osmanlının savaşta yenilmesi ve Anadolu’yu işgal edenlere karşı Mustafa Kemal önderliğinde halkın Vatanı kurtarma planı ve çabasının nihayet olumlu çözüme kavuşmasıyla İzmir’i ziyaret eden Atatürk’ün yaşamından kesitler sunulmaktadır.
12. Okuduğunuz metinde günümüz imlasından farklı olan kelimelere örnekler bularak altını çiziniz.
 • Cevap: Karargâhlar, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi 
...
BİZ HAZIRLAYANA KADAR CEVAP VERMEK İSTEYENLER YORUM KISMINDAN YAZABİLİRLER

SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 20119 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 20110,SAYFA,MEB yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 20110, 10.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB ,MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları MEB yayınları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS