ads


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019, YAZILI SORULARI, 

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ

DERSKONUM.COM AİLESİ SİZLER İÇİN ÖZGÜN KALİTELİ HİZMETE DEVAM ETMEKTE

AŞAĞIDA SİZLER İÇİN  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları HAZIRLADIK..
BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.


derskonum.com Anadolu Lisesi 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
2.Dönem 2.Yazılı Soruları
SORULAR

1.Aşağıda verilen metinlerin türlerini tespit ederek bu metin türleri hakkında kısa bilgi veriniz.10p
A-Metni
B-Metni
C-Metini
Bugün Türk halkı yine bir felaketle karşı karşıya kaldı. Seçim çalışmaları için yollarda olan BBP başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nun da içerisinde bulunduğu bildirilen bir helikopter, kötü hava şartları yüzünden Maraş yakınlarında düştü. Bu durum, 112’yi arayan  İHA muhabiri İsmail GÜNEŞ’in konuşmaları aracılığıyla televizyon kanallarında  defalarca duyuruldu. Aradan saatler geçmesine rağmen yetkililer, helikoptere  ulaşmada güçlük çektiklerini ve kötü hava şartlarının olumsuz etkilerini ifade ettiler.
Bu beldede bir cami ve medrese ile birçok hamam, gayet tertipli ve geniş çarşılar vardır. Şehrin etrafı, yukarıda zikrettiğimiz mahalleleri de ihtiva eden büyük bir surla kuşatılmıştır. Buranın bağ ve bahçeleri çoktur. Meyveleri ise pek nefistir. Özellikle ‘’kamereddin’’ denilen bir kayısısı vardır ki pek lezzetli olduğu gibi çekirdeği de tatlıdır. Bu meyve kurutulduktan sonra çok makbul sayıldığı için Şam ve Mısır gibi memleketlere gönderilir. Şehrin, yazın en sıcak günlerinde bile buz gibi soğuk, lezzetli su kaynakları vardır.

Bir yaz günü, kıpkırmızı bir mayo giymiş, plajda yatıyordum. Haşim, soyunup vücudunu kalabalığın gözleri önüne seremeyecek kadar ürkekti. Benim, deniz suyu, temmuz güneşi ve kıvılcım kumda bakırlaşmış derime hasetle bakarak zehir gibi bir kahkaha çatlattı. Bu kahkahanın arkasında bir nükte vardı muhakkak. Onu konuşturmak için sordum.- Ne var Haşim, ne oldu?.. Kendisinin bu çıplaklar arasındaki şapkalı, bastonlu, kravatlı gülünçlüğünü unutmuş, benim kırmızı mayomla alay etti:- Mahmut Şevket Paşa'nın tabutuna dönmüşsün!
Türü:2p 
Türü:1p 
Türü:1p   
Kısa Bilgi: 2p 
Kısa Bilgi: 2p  
Kısa Bilgi: 2p 2-Aşağıda verilen ölçütlere göre Servetifünun ve Milli Edebiyat dönemi roman anlayışını karşılaştırınız.(10p)

ÖLÇÜT
Servetifünun
Milli Edebiyat
Dönem /yılları

Sanat Anlayışı

Dil

Konular

Akım

Temsilciler

3- Aşağıda verilen tiyatro terimlerini açıklayınız. 5p
Suflör: 
Monolog: 
Kulis: 
Perde: 
Tirat: 

4-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.10p
- Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında Karagöz ................., ................., köy seyirlik oyunları ve yer alır. Karagöz, bir ........................'dur. Bu oyun, deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin (insan, hayvan, eşya vb.) arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Hayalî adı verilen kişiler tarafından ........................ diye anılan bir perdede oynatılan bu oyunlar, Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir.Orta oyununda baş karakterler .........................ve .......................... 'dır. Hem Karagöz hem de Orta oyununda bazı karakterler ortaktır. Kadın tiplemesi olan ...................... buna en iyi örnektir.
Haber yazılarında gereğinden fazla abartma-şişirme durumuna......................- haberin daha  çarpıcı halde sunulması ............................. - yapılan bir haberin yanlış olduğunu iddia etme,yalanlama yerine ......................... kavramı karşılık gelmektedir.


5- Cumhuriyetin ilk yıllarında bir gazeteci olduğunuzu varsayarak Atatürk'ün ölüm haberini 5N1K kuralına uygun şekilde yazınız? Ne-Ne Zaman-Niçin(neden)-Nasıl-Nerede-Kim (5p)6. Aşağıda verilen kısa cevaplı soruları cevaplandırınız.10p
1.     Dünya edebiyatında modern anlamda ilk roman:
2.     İlk psikolojik romanımız: 
3.     Batılı anlamda ilk romanları yazan kişi
4.     Modern ilk tiyatromuz: 
5.     Modern tiyatroya en yakın geleneksel tiyatromuz: 
6.     Sahnelenen ilk tiyatronun yazarı: 
7.     Kurulan ilk resmi Türk tiyatrosu: 
8.     Edebiyatımızda ilk anı örneği:
9.     Gezi yazısı türünün ilk örneği: 
10.                       Eserlerinde Türk kadınını yücelten milli edebiyat yazarı: 

7-Aşağıda verilen eserlerin hangi yazara ait olduğunu ve türünün ne olduğunu yazınız ?10p
ESER
YAZAR
TÜR
Yaban


Seyahatname

Ateşten Gömlek

Saray ve Ötesi

Notre Dame’ın Kamburu

Ferdâ-yı Garam

Vatan Yahut Silistre

Cimri

Çankaya

Cihânnüma
8-Geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu karşılaştırınız.10p
*
*
*
*
*


9-Aşağıdaki cümleleri yapılarına, anlamlarına, yüklemlerinin yerine ve türüne göre inceleyiniz.12pA*O, kalemini milleti için kullanmış usta bir şairdir.

Yapılarına göre : 
Anlamına göre : 
Yüklemine göre : 
Türüne göre B*Bu söylentilere acaba biri çıkıp da itiraz edecek mi?

Yapılarına göre : 
Anlamına göre : 
Yüklemine göre : 
Türüne göre 
C*İnsanları birbirine bağlar çaresizlik

Yapılarına göre : 
Anlamına göre : 
Yüklemine göre : 
Türüne göre D*Adam içeri girer ve elindeki yere atar.

Yapılarına göre : 
Anlamına göre : 
Yüklemine göre : 
Türüne göre 
CEVAPLAR İÇİN TIKLA


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS