ads

1950-1970 arasında meydana gelen tarihî, siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim ve gelişmeler
Türk tiyatrosunu hangi yönlerden etkilemiştir?


Çağının tanığı olan sanatçının toplumsal olaylara bakışında, toplumsal olayları yorumlayışında her zaman yaşanılan günün tarihi vardır. Sanatçı bakışında, sanat eserlerinde bir toplumun tarihini okumak mümkündür.

Ülkemizde 1950’li yıllarda özgürlükçü demokrasinin ülkenin sanat yaşamına Batı’daki sanatsal akım ve yenilikleri günü gününe izleyen bir anlayışı ve çok yönlü eğilimleri kazandırırır.

Türkiye’de 1950 sonrası süreç, Tanzimatla başlayan yenilenme hareketlerinin demokratikleşmeyle hız kazandığı, bu gelişmenin dünyada art arda meydan gelen ve birçok grubun içinde bulunduğu toplumsal olayların etkisiyle hızını artırdığı ve tüm bu olayların ise sanatsal açıdan bir okumanın, algılamanın ve değerlendirilmenin olması gerektiği dönemdir

Bu nedenle çalışmada, 1950 öncesi dünyada meydana gelen olayların toplum üzerinde yaptığı etki ve yansımasından hareketle, daha sonraki yıllarda yaşanan olayların, sanat dolayısıyla da sanatçı üzerindeki etkisinden örnekler verilecektir.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından şekillenen yeni dünya haritasında kültür ve sanat, belki de daha önce hiç olmadıkları kadar önemli işlevler üstlendi, politize edildi, araçsallaştırıldı.

KISACA
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik buhran insanların eski sadakat ve akrabalık ilişkilerinden kaçarak sadece menfaat için yaşamlarını sürdürmesi ne yazık ki artmış ve bu durum da bu eserde karşımıza çıkmaktadır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS