ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 34, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 34
İYİ ÇALIŞMALAR

4. Türkçenin ilk dönemi hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. İlk döneme “Ana Türkçe” ve daha sonraki döneme “İlk Türkçe” adı verilmektedir. Bu dönemlerden bugüne örnek kalmamıştır. Ana Türkçe varsayımsal bir dönemdir. İlk Türkçe Dönemi, tarih sahnesinde görüldüğümüz zamana aittir. Buna göre Türkçe daha çok hangi dönemden sonra kendi varlığından söz ettirmeye başlamıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Türkçe Döneminden sonra tarih sahnesine çıktığını söyleyebiliriz. Bilinen en eski kaynaklar bu dönemlere aittir.
5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) a. Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına etki etmez.
(D) b. Türk edebiyatında tarihsel süreç içerisinde üç farklı medeniyetin etkisi görülür. Böylece Türk edebiyatı bu medeniyetlerin etkisiyle birbirinden farklı üç ana döneme ayrılır.
(D) c. Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır.
(D) ç. Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir.
(Y) d. Kültür; bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki farklılıktır. Bunlarda başlayan değişme, kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır.
6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
a) Türk edebiyatı, başlangıçtan günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. Bunlar: Göçebelik, batı ve İslamiyettir.
b) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkın ortadan kalktığı, dildeki sadeleşme çalışmalarının sürdüğü döneme, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı denir.

...…………………… …………………..
c) En eski Türkçe çağında, Türkçenin Ana-Altaycadan ayrıldığı düşünülmektedir. Böylece Türt, Moğol, Mançu-Tunguz hatta Kore ve Japon dilleri ortaya çıkmıştır.
ç) Türkçenin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı’da Runik diye tanınan Köktürk alfabesidir.
d) Osmanlıca ve Türkiye dışındaki Türk dil ve lehçelerinin yazımında Arap alfabesinden sonra en geniş ölçüde kullanılan alfabeye Kiril (Slav Alfabesi) denir.· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS