ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 62, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 62
İYİ ÇALIŞMALAR
……………………..
...……………………
…………………..

2. Cenknamelerde, Hz. Ali’nin hayat hikâyesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi diğer İslam büyüklerinin kahramanlıklarına da yer verilir. Bu kısa bilgiden hareketle okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz. 

Cevap: 
KONU:Hz. Ali'nin sahabelerle Berber Kalesi'ni fethi
TEMA: Kahramanlık onedebiyat

3. İyilik-kötülük, bencillik-fedakârlık, cahillik-bilgelik gibi kavramlar çatışmayı ifade eder. Hikâyeler, genellikle bu çatışmalar üzerine kurulur. Buna göre siz de okuduğunuz metindeki çatışmaları bularak çalışmaların metnin içeriğine katkısını belirtiniz. 

Cevap: 
İnanan ve inanmayanlar. (Müslüman ve Kafirler)
Metnin dikkat çekiciliğini artırmış. onedebiyat Okuyan veya dinleyen kişilerin merak duygusuna seslenmiştr.

4. Olay örgüsünü, eserde nakledilen hadise veya hadiseler zinciri veya bir oyunun, hikâyenin yahut romanın içinde olan biten her şey biçiminde de düşünebilirsiniz. Buna göre okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz. 

Cevap: 
Hz. Ali ve ona inananlarla birlikte /sahabeler / onedebiyat Berber Kalesini fethetmek için yola çıkması 
Amr Ma'di-i Kerb'in dua ederek kurtulmayı istemesi ve duanın kabulü
Meleklerin Allahın mucizesi ve duanın kabulü ile kervanı kale yanına taşımaları
Hz. Al,i'nin yılanların mekanına konması
 Hz. Ali'nin tüccar kılığına girmesi onedebiyat
 Hz. Ali'nin Zümür'ün sarayına gitmesi,
Zümür'ü öldürmesi
Kaleyi fethetmesi 
Berber kalesi halkının aman dileyerek onedebiyat Müslüman olması
Savaş sonrası Hz . Ali ve yanındakilerin Medine'ye varması
Ganimetleri yoksullarla paylaşması5. Başta Hazreti Ali olmak üzere cenknamelerdeki kahramanlar; sözünde duran, cömert, hak etmediği şeye dokunmayan, ekmeğini yediği kimseye ilişmeyen, zalimlere karşı mazlumları koruyan şahsiyetler olarak tasvir edilir. Bu bilgiden yola çıkarak okuduğunuz metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyiniz. 
ŞAHISLAR:
Hz. Ali : Yiğit-Cesur-Fedakar-Kahraman-Savaşı-Zeki ve Çevik
Düldül: Hz. Alinin atı. Hep yanında olan ve ona yardım eden
Amr Ma'di-i Kerb : Gökçek bir adam, türlü şaklabanlıklar yapar, farklı suretlerde görülür, kimseden çekinmez, onedebiyat sakalsız biri.
Zümür Gayrımüslim-ateşe tapan-acımasız ve zalim
Katana Zümürün annesi- kötü bir cadı... 
Beşir: Müslüman-Sahabe- 
Malik Ejder: Müslüman-Sahabe- 6. Bir hikâyede bakış açısı, metinde seçilen anlatıcıya göre değişir. Buradan hareketle okuduğunuz metinde anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendirerek metinde anlatıcının ve bakış açısının işlevini belirleyiniz. 
Cevap: 
İlahi bakış açısı /TAnrısal bakış açısı
Taraflı davranılmıştır. Hz. Ali ve sahabelerin tarafı yüceltilmiş ve metinde desteklenmiştir.
……………………..
...……………………
…………………..

7. Cenknamelerin amacının, dinî-ahlaki bilgi, tarih bilgisi ve şuuru ile topluma moral vermek olduğu söylenebilir. Buradan hareketle okuduğunuz metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: 
Milli değerler: savaşı -kahramansı kimlik
Manevi değerler: din ile ilgili kısımlar (kuran okuma-onedebiyat namaz kılma-dua etme-abdest alma-vs. ayrıca iyi kişilerin kötülerle savaşması
Evrensel değerler: İyilerin savaşması ve kazanması, birbirlerine olan destek
mitolojik ögeler: At-Büyü-dua kabulü-bi anda kervanın yeri değişmesi


8. Cenknameler hangi savaşı ve savaşın sebeplerini konu edinirse edinsin, onu meşru kılmak için olayları İslami motiflerle anlatmıştır. Bunun nedeni ne olabilir? Belirtiniz.
Cevap: 
Türklerin- Müslümanların gaza inancı...kötülere karşı savşmaları


9. Cenknameler, İslamiyet’ten önceki destan geleneğinin bir devamı gibi görülebilirse de çıkış noktalarını Kur’an ve hadisler başta olmak üzere İslam tarihi oluşturmaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak okuduğunuz metindeki destanımsı ve İslami motifleri bularak bunların metne katkısını belirtiniz. 

Cevap: 
Destani Motifler: At-Büyü-dua kabulü-bi anda kervanın yeri değişmesi
İslami Motifler: Namaz-dua-abdest-melek-Kuran
Metne hem millilik hem de İslami unsurlar katmıştı. Türk toplumunun milli ve manevi onedebiyat unsurlarını barındırarak ilgi çekiciliği en üst seviyeye getirmiştir.
……………………..
...……………………
…………………..

10. Hz. Ali; halkı kötü güçlerden koruyan, darda kalan insanların imdadına yetişen, onları düşman zulmünden koruyup kollayan, halkın sevdiği ve yücelttiği bir kahraman veya olağanüstü güçleri bulunan biridir. Okuduğunuz metinden bu özellikleri gösteren bölümleri bularak bunların metnin içeriğine katkısını belirtiniz. 

Cevap: Metnin neredeyse tamamı örnektir.


11. Adalet, siyasal sistemlerde bireyler arasındaki ilişkilerin ve eylemlerin ahlak bakımından adil ya da doğru olma niteliğidir. Buna göre adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet hâlinde varlığı kabul edilebilir mi? Belirtiniz.
 Cevap: Kabul edilemez. Adalet toplumdaki onedebiyat herkese eşit ve hakkaniyetli şekilde uygulanmalıdır.

Etkinlik: 
Cenknamelerin toplum tarafından kabul görmesinin nedenlerini aşağıya yazınız.
· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS