ads


2020-2021-2022 Eylül-Şubat-Haziran Dönemi 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları,
SORUMLULUK SINAVLARI,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları,
eylül-şubat dönemi 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları 2019 İndir

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları, SORUMLULUK SINAV SORULARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI,

ONEDEBİYAT.NET 'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları İndir, ,, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

paylaşarak bize destek olabilirsiniz

onedebiyat = on numara edebiyat 
sınav soruları aşağıdadır .. derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI  
SORULAR

Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdam murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân
Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı
(FUZULİ)
Etil suwı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölün takı küşerür

1) Yukarıdaki şiirleri istenilen özellikler açısından karşılaştırınız.
a) Nazım birimi:
b) Nazım biçimi:
c) Dil özellikleri:
d) Hangi döneme ait bir ürün :
e) Ölçüsü


https://drive.google.com/open?id=16h7DSMPR0r6-1iW36NUyXMsvxupZ0l9D
2-Aşağıda numaralar ile verilen eser isimlerini harf ile verilen sanatçı isimleriyle eşleştiriniz1. Beng ü Bâde
2. Yüksek Ökçeler
3. Küçük Şeyler
4. Letâif-i Rivâyât
5. Uzun Hikâye
a) Mustafa Kutlu
b) Ahmet Mithat Efendi
c) Ömer Seyfettin
ç) Samipaşazade Sezai
d) Fuzuli

3. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a) Türkler tarih boyunca ................................., Uygur, ..........................., ............................ ve ........................

alfabelerini kullanmışlardır.
b) ........................................................... Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür..
c)
Türk edebiyatının ilk hikâye örneği ……………………………………………’nin yazdığı

…………………………………… adlı eserdir. Batılı anlamda
d)
............................... ve ................................, Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimleridir.
e)
Türk edebiyatında roman türünün Batılı anlamda ilk örnekleri ……………………………… Dönemi’nde verilir.

4. İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından beş tanesinin adını yazınız.
5. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden beş tanesinin yazınız.6-Aşağıda verilen tiyatro terimlerini açıklayınız.

Revü

Rol

Sahne

Senaryo

Sulflör
7. “
Antrenör sporcuları sahada terleyinceye kadar koşturdu..” cümlesini ögelerine ayırınız.


8. "
İçeri girince, sessizlik çökerdi her yere."cümlesini aşağıdaki ölçütlere göre inceleyiniz. a) Yapısına Göre:
b) Yüklemine Göre:
c) Anlamına Göre:
d) Öge Dizilişine Göre:


9. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz...
a) En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı iki üç yıldan beri görüşmüyor.
b) Bu olaya ancak o karar verir ve uygular.

10-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

A--“Türk Edebiyatı’nın Dönemleri” üzerine çalışma

yapan bir araştırmacı, aşağıdaki eserlerden

hangisini farklı bir dönemde değerlendirir?

A) Kutadgu Bilig

B) Kök Türk Yazıtları

C) Divân-ı Hikmet

D) Divân-ı Lugati’t-Türk

E) Atabetü’l-HakâyıkB-Aşağıdakilerden hangisi dinî destansı hikâye

özelliği taşır?

A) Dede Korkut Hikâyeleri

B) Cenknâmeler

C) Kerem ile Aslı

D) Leyla ve Mecnun

E) Âşık Garip HikâyesiAşk ehline derman sordum alemde

Ne Eflâtun bilir ne Lokman yazar

C-Yukarıdaki dizelerle

I. kalır matemde

II. erbâbı aşk olan

III. perişan yazar

IV. anların ahvalin

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye

düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak

istenirse aşağıdaki kullanımlardan hangisi

son iki dizeyi oluşturur?

A) I, II, III, IV

B) I, III, IV, I

C) II, I, IV, III

D) III, IV, I, IITop sesleri, belirsiz aralıklarla devam ediyor.

Deminkinden daha mı yakın, daha mı uzak?

Bana, gittikçe uzaklaşır gibi geliyor. Hesaba

göre böyle tahmin ediyorum. Sanki bir saat

içinde düşman, mevziini mi değiştirdi. Eğer

böyle olsaydı düşman yeni mevzilerini tespit

edinceye kadar uzun bir süre top seslerinin kesilmesi

gerekirdi. Fakat kim dedi ki bu, mutlaka

düşman toplarının sesidir? Belki de sabahtan

beri kulağıma gelen sesler hep bizim cepheden

aksediyor. Ben böyle düşünürken dalıp gitmişim.

D-Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim-fiil

B) Sıfat-fiil

C) Birleşik isim

D) İsim tamlaması

E) Sıfat tamlamasıAnı yazarları, anılarını kaleme alırlarken daima

kendi bakış açılarını esas alırlar. Olaylar, kişiler

ve üzerinde kalem oynatılan her durum, yazarın

eğilimlerine göre yeniden şekillenir. Anılar

hep yazıldıkları andan bakılarak kaleme alınır.

Bu bakımdan anıların mutlaka gerçeği anlattığı

söylenemez. Onlara sağlam ................... belgeler

olarak bakılamaz.

E-Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin

akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?A) edebî B) özgün C) toplumsal

D) tarihî E) politik
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS