ads

Alfabe değişiklikleri Türk edebiyatına nasıl etki etmiştir
Alfabe değişiklikleri türk edebiyatına nasıl etki etmiştir,alfabe değişikliği türk edebiyatını nasıl etkilemiştir,ÖZGÜN YAZILAR,Alfabenin Temel İlkeleri

Alfabe bir dildeki seslerin yazıdaki karşılıklarının tamamının adıdır. Alfabe her türlü ayrıntıdan uzak ve pratik olmalıdır. İlkel bir dil olmadığı gibi ilkel bir alfabede yoktur. Her alfabe belirli bir süre içinde kendine yüklenen işlevleri yeterli bir şekilde yerine getirir.

Asırlık bir millet ve dünyaya egemen olmuş bir ırk Türk toplumu. Konuştuğu ve kullandığı diller mutlaka zamanla değişime uğramış ve alıntılar yapılmıştır. Tarih boyunca birçok dil kullanılmış ve bunlara eklemeler yapılmıştır. Bu yazıda bugüne kadar kullanılan dillerden ve yapılan değişikliklerden bahsetmeye çalışacağım…


Uzun süren savaşlar ve fethedilen topraklarda birçok milletle iletişim kurulmuş ve onların dillerinden bir parça alınmıştır. Kültürel farklılık ve değişim dediğimiz olay kısmen budur. Dil ve alfabe konusunda 5 farklı alfabe bizlere yansıtılmıştır.

Alfabe değişikliğinin hem bilimsel, hem de siyasî bir görünüm kazandığını söylemek mümkündür. Çünkü her devir kendi özelliğini alfabe üzerinden dil ve dolayısıyla edebiyat yoluyla günümüze taşımıştır diyebiliriz. 

madde madde: 
Yeni edebi türlerin doğmasını etkiler. (Mesnevi .)
Yeni nazım biçimlerini edebiyatımıza kazanmıştır.(gazel-kaside)
Edebiyat dilinin zengin/kelime hazinesi geniş bir dil olmasını sağlamıştır.(Osmanlı Türkçesi gibi)
Farklı dillerde yazılmış eserlerin meydana gelmesini sağlamış.(örneğin Arapça-Farsça... Mevlana eserlerini Farsça yazmıştır.)


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS