ads

Cenknamelerin toplum tarafından kabul görmesinin nedenleri
Cenknamelerin toplum tarafından kabul görmesinin nedenleri nelerdir.


Cenkname Nedir ?

Müslümanların İslam dinini yayma çabaları sırasında başka dinlerden insanlarla yaptıkları savaşların kahramanlar üzerinden anlatılması olarak tanımlanabilir.
 • Cenknamenin özellikleri
 • Müslümanları dini inançlar boyutunda bir hedefe yöneltmede motivasyon sağlamak,
 • Geçmişte kahramanların yaptıklarının anlatılarak örnek model oluşturmak,
 • Dini inanışın, İslam ahlakının insanları aktarılması ve öğretilmesi,
 • Hz. Muhammed ile başlar hikayeler,  
 • Kahramanlar İslami yaşam konusunda örnek oluşturur.
 • Din adına yapılan savaşlar bütün cenknamelerin temel özelliğidir.
 • Hz. Ali Cenknameleri 13. Yüzyıldan itibaren Arap etkisi ile Türkler arasında görülmeye başlanmıştır.
 • Kaynakları genelde İslami eserledir.
 • En temel kahramanımız Hz. Ali’dir.
 • Kahramanlara her zaman cennet vaat edilir.
 • Müslümanlar ve gayri Müslümanlar (müslüman olmayanlar) olmak üzere iki grup savaştırılır.
 • Hz. Ali’nin kılıcı ve atı (Zülfikar ve Düldül) olağanüstü özelliklere sahiptir.
 • Sanat Kaygısı taşımamaktadır. Önemli olan anlatılan kahramanlık ve verilmek istenen mesajdır.
 • Anlatımlarında destan geleneğinden yararlanılmıştır.
 • Kahramanları olağanüstü varlıklarla mücadele ederler. Olağanüstü davranışlar sergiler.
 • Türk edebiyatına İslamiyet’in kabulünden sonra girmiştir.
 • Türk insanının ruhunu yansıtan eserler meydana getirdiği için halk arasında kabul görmüş ve söylene gelmiştir.
 • Mesnevi nazım biçimi ve aruz ölçüsü ile anlatımları, yazımları olmuştur.
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere Cenknamelerin toplum tarafından kabul görmesinin nedenleri şunlardır:
 • Bizzat toplumun milli -dini tarihini anlatır.
 • Toplum tarafından beğenilen -lider görülen kişilerin örnek hayatları vardır.
 • Kahramanlık duygusu olduğu için okuyucuyu-dinleyiciyi etkiler.
 • Dini kişiler toplumda büyük yere sahiptir. Bu yüzden özellikle hz.Peygamber ve hz. Ali hikayeleri çok beğenilir.
 • Türk insanının ruhunu yansıtan eserlerlerdir.

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS