ads

Türk edebiyatında sözlü ve yazılı kültüre örnek olacak eserler
Türk edebiyatında sözlü ve yazılı kültüre örnek olacak eserler,sözlü ve yazılı kültüre örnek olacak eserler,Türk edebiyatında sözlü eserler,Türk edebiyatında yazılı eserler,

Türk Edebiyatında Sözlü ve Yazılı Kültüre Örnek Olacak EserlerSözlü kültür nedir ?
1. Yazının olmadığı toplumlarda kayıtlara geçmemiş ve konuşma dili yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan kültür.
2. Kültür ve kültürel değerlerin yazıdan çok sözlü dille aktarıldığı kültür.

Önce sözlü kültür doğmuştur. - Doğaldır. - Sözlüdür. - Yazarı yoktur, anonimdir. - Metinsizdir. - Ağızdan ağıza aktarılır, sözlü ezbere dayalıdır. - Değişebilir, çeşitlenebilir, sürekli akış ve dolaşım halindedir. - Toplumsal belleğe dayalıdır. - İki eyleyeni vardır: İcracı ve dinleyici - İcracı ve dinleyici arasında canlı iletişim vardır. -

Yazılı kültür Nedir ?
Yazılı kültür ise Kültür ve kültürel değerlerin yazı diliyle aktarıldığı kültürdür. 

- Sözlü kültürden sonra doğmuştur. - Yapaydır; yazı bir teknolojidir. - Yazılıdır. - Belirli bir yazarı vardır. - Metne bağlıdır. - Yazı yoluyle aktarılır. - Okuru değişebilirse de metin değişmez. - Bireysel belleğe dayalıdır. - İki eyleyeni vardır: yazar ve okur. - Yazar ve okur arasında varsayılmış (kurgulanmış) bir iletişim vardır. -

Sözlü Kültür Eserleri:
 1. Atasözleri
 2. Deyimler
 3. Deyişler
 4. Türküler
 5. Masallar
 6. Destanlar
 7. Ninniler
 8. Ağıtlar
 9. Tekerlemeler
 10. Maniler
 11. Koşuklar
 12. Halk oyunları

Yazılı Kültür Eserleri
 1. Orhun Yazıtları (Köktürk Yazıtları)
 2. Divanü Lügatit't Türk
 3. Kutadgu Bilig
 4. Divan-ı Hikmet
 5. Şiirler
 6. Romanlar
 7. Hikayeler gibi pek çok ürün sayılabilir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS