ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 69, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 69
İYİ ÇALIŞMALAR

2. Ahenk uyum demektir. Şiirde ahenk ustaca kullanılan ses akışı söyleyiş ritim ve her türlü ses benzerliği ile sağlanır.. Okuduğunuz metinde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz..

Cevap: 
Ölçü
Redif
Kafiye
Ses Tekrarları (Aliterasyon ve asonanslar)
Cinaslar

 3. Bir şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimine nazım birimi denir. Ölçü, kafiye düzeni, tema ve imgeler belirli bir bütün oluşturarak şiirde yapıyı meydana getirir. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz metnin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.
 Cevap: 
NAZIM BİRİMİ :BEYİT
NAZIM BİÇİMİ MESNEVİ


 4. Okuduğunuz metinde mazmun, imge ve edebi sanatları belirleyiniz. Bunların anlama katkısını değerlendiriniz..

Cevap: Metnin neredeyse tamamında seslenme (nida ) sanatı kullanılmıştır.Çünkü metinde genelde cevaplar-konuşmalar yer alıyor. onedebiyat Bunun dışında telmih-teşbih-tenasüp sanatları var..
Edebi metinlerdeki edebi sanatlar metne estetiklik katar

5. Söyleyici; şiirde konuşan şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi/varlıktır. Bu kısa açıklamadan yola çıkarak okuduğunuz metinde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık ilişkisini belirleyiniz.
Cevap: Bu şiirde hakim /ilahi söyleyici kullanılmışr.Bu söyleyici de hitap edilen kişinin her şeyini bilmektedir

6. Bir dönemdeki sosyal siyasi idari adli dini ticari hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır..Buna göre Metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliği ile ilişkisi de dikkate alarak metindeki milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik ögeleri belirleyiniz.
Cevap: 
Dönemi yansıtan unsurlar: şah-padişah-mağara-kıyafetler
Manevi unsurlar: Dini inanç-onedebiyat-sabır etme-din için mücadele etme
Mitolojik öğe: Mağara-yıllarca uyuma-Allah tarafından korunma

7. Okuduğunuz metinde açık ve örtük iletileri bulunuz?
Cevap: sabır etmek sonunda büyük mükafatları getiren bir eylem

...…………………… …………………..
. 8. Mesnevi türünün Türk ve dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerini ve eserlerini yazınız.

                                         14.YY.                                                  


Mevlana
     Mesnevi
Sultan Veled
    Divan (Farsça)
Hoca Dehhani
    Selçuklu Şeyhnamesi
Ahmet FAKİH
       Kitab-u evsaf-ı
              mesadi’ş –şerife:
Şeyyad Hamza
       Yusuf-u züleyha
       Ahval-i kıyamet
Sultan Veled
        ibtida –name
        intiha-name:
        rebab –name:
Yunus Emre
           Risaletü’n nushiye:
Gülşehri
     Mantık-ut Tayr
     Felekname

Aşık Paşa
      Garibname
     fakr-name
    destan-ı vasf-ı hal-i herkesi
     hikaye risalesi

Ahmedi
     İskendername
     Cemşid ü Hurşid
      Tervihü'l-ervah
Kaygusuz Abdal
           Gülistan
           minber-name

Hoca mes’ud
            Süheyl-ü nevbahar
             Ferheng-name-i Sadi

Ahmed-i dai:
Camasb-name
 Çeng-name:

Kadı Darir
Kıssa-i Yusuf

Yazıcı Selahattin
Melhame-i şemsiyye

Şeyhoğlu Mustafa
Hurşit-name:
1. Aşk konulu mesneviler: Fuzûlî- Leyla vü Mecnun2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat)- Süleyan Çelebi, Şeyh Galib- Hüsn ü Aşk3. Tarihi- Destanî mesneviler: Mihailoğlu Ali Beğ – Gazavatnâme4. Bir şehri ve güzelliklerini anlatan mesneviler:  Taşlıcalı Yahya – İstanbul Şehr-engizi, Enderunlu Fazıl – Zenan-nâme.5. Hiciv ve mizah konulu mesneviler:Şeyhi’nin Harname’si bu tür mesnevilerin en güzel örneğidir.6. Ahlakî-öğretici mesneviler: Nâbî- Hayriyye


9. Okuduğunuz metni Kerem ile Aslı Hikayesi ile tür, biçim, içerik, olay örgüsü ve üslup bakımından karşılaştırınız.
A-TÜR: 
Kerem ile Aslı : Halk Hikayesi
Ashab-ı Kehf: Mesnevi

B-BİÇİM
Kerem ile Aslı :Mensur-Manzum
Ashab-ı Kehf:Manzum

C-İÇERİK
Kerem ile Aslı : Aşk
Ashab-ı Kehf: Din

D-OLAY ÖRGÜSÜ
Kerem ile Aslı 
Ashab-ı Kehf

E- ÜSLUP
Kerem ile Aslı
Ashab-ı Kehf


 10.Okuduğunuz metinde Kur'an'ın etkilerini gösteren bölümleri gösteriniz.
Genelinde vardır. Bu metin Kurr'an daki kıssanın şiirsel ifadesinden oluşuyor

11. Yemliha ekmekçiye parayı uzatığı sırada nasıl bir tepkiyle karşılaşır. Böyle bir tepki göstermesinin nedeni nedir?

Cevap: Şaşırır ve ekmek vermez. Çünkü para bu döneme ait değildir.
Üç yüz yıl öncesinde Takyanüs Dönemi'ne aittir .


12. Bir kişinin diğer insanlara değer verdiğini söz ve beden dili ile göstermesi midir ?

Cevap: 
Evet
...…………………… …………………..


ETKİNLİK
Okuduğunuz metninde anlatılan olayları, Kur’an’da anlatılan Ashâb-ı Kehf Kıssası ile karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini aşağıya yazınız. 

Cevap:
……………………..
...……………………
…………………..

· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS