ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 93, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 93
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat


1. Şairin şiirinde okura iletmek istediği duygu ve hayaller o şiirin temasını oluşturur. Şiirin teması; karamsarlık, yalnızlık, özlem, sevgi vb. olabilir. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. 
Cevap: 
TEMA: BAHAR


2. Şiirdeki ahenk unsurlarından (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, nakarat, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) hangileri okuduğunuz metinde kullanılmıştır? Buna göre okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz. 
Cevap: 
7'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
SES TEKRARLARI VAR.
GENELDE YARIM KAFİYE VE REDİFLER KULLANILMIŞ


3. Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrıldığına göre siz de okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. 
Cevap: 
NAZIM BİÇİMİ: KOŞUK

4. Şiirde konuşan, olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği kurgusal kişilik “söyleyici” olarak adlandırıldığma göre siz de okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. 
Cevap:
SÖYLEYİCİ: OZAN-KAM-BAKSI DENİLEN SÖZLÜ DÖNEM ŞAİRİDİR. BURADA BAHARIN GELİŞİNİ VE  ETKİSİNİ İFADE ETMİŞTİR. HİTAP EDİLEN KİŞİ/VARLIK İSE TOPLUMDUR.


 5. Şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz. 
Cevap: 
KOŞUK SÖZLÜ DÖNEMİN-DESTAN DÖNEMİNİN ÜRÜNÜDÜR .TOPLUM GENELDE GÖÇEBE YAŞAMAKTADIR VE COĞRAFYA İLE TABİAT İLE BİREBİR İLİŞKİ HALİNDEDİR BU ŞİİRDE DE BUNU GÖRMEKTEYİZ.……………………..
...……………………
…………………..


6. Okuduğunuz şiirde, Sözlü Edebiyat Dönemi’nin yansımalarını değerlendiriniz. 
Cevap:  

SÖZLÜ DÖNEM ÜRÜNLERİNDE YALIN ARI VE ÖZ TÜRKÇE KULLANILIR BU EN ÖNEMLİ ÖZELLİK.

SÖZLÜ DÖNEM ÜRÜNLERİNDE HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR BUNU DA GÖRMEKTEYİZ

SÖZLÜ DÖNEM ÜRÜNLERİNDE GENELDE YARIM KAFİYE VE SES UYUMLARI İÇİN REDİFLER KULLANILIR BUNU DA GÖRMEKTEYİ. HIRSIZ SİTELER ÇALMASIN.onedebiyat.net (derskonum.com ailesi)hazırladı


7. Okuduğunuz şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyerek şiiri yorumlayınız. 
Cevap:
AÇIK İLETİ:
BAHARIN GELİŞİ.TABİAT TASVİRLERİ

ÖRTÜK İLETİ:
İNSANLARIN TABİATA KARŞI HİSETTİKLERİ İSE ÖRTÜK ŞEKİLDE VERİLMİŞTİR.


8. Bütün milletlerde olduğu gibi Türklerde de yazı kullanılmadan önce sözlü bir edebiyat vardı. Sözlü edebiyatta şiir önemli bir yer tutar. Buna göre siz de okuduğunuz koşuk tarzındaki şiirin tür özelliklerini metinden örnekler vererek belirtiniz. 
Cevap: 
KOŞUK
Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.
Türkler islamiyet öncesi belli dönemlerde, "sığır töreni" adı verilen av törenlerinde, "Şölen" adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" adı verilir.Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir. Halk şiirindeki karşılığı koşmadır. Koşuk örneklerini Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lugati't-Türk adlı eserinde görmekteyiz.
Koşuk türünün belli başlı özellikleri şunlardır:
Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.
  • Kopuz eşliğinde söylenir.
  • Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.
  • Nazım birimi dörtlüktür.
  • Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca. (aaab cccb dddb)
  • Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma'dır.
  • Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.9. Eski Türklerde birlik ve beraberliği sağlamak çok önemlidir. Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaş sonlarında halkı heyecana getirmek için okunan şiirlerin bu birlik ve beraberliğe etkisi nedir? Belirtiniz. 
Cevap: 
BU TÜR TÖRENLER BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR.TÖRENDE DUYGULARI İFADE ETMEK VE ORTAK TARİHİ-HİSLERİ-KÜLTÜRÜ İNSANLARA AKTARARAK ORTAK VARLIK OLAN DİL ETRAFINDA BUNLARI ÖĞRENMEK MİLLİ BİLİNCİ VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAKTADIR.


……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
 SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS