ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 73, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 73
İYİ ÇALIŞMALAR

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. 
  • dehşetli:ürkütücü-korkunç
  • aklını başından almak:olay ve durum karşısında çok şaşırmak
    kaynaklanıyormuş:olay veya durumun nedeni

Cevap: 
Hayaller dönemi olan yirmi yaşının en dehşetli bir felaketi… 
Meğer kendisinin aklını başından alan bu tebessüm, kızın o küçük, o güzel ağzının bütün üst dudağı biraz kısa olduğundan kaynaklanıyormuş. 

2. Okuduğunuz metin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz. 

3. Tema, bir yazıda işlenen görüş veya düşüncedir. Konu ise bir yazıda temanın daha somut hâle getirilmesidir. Buna göre okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. 
Cevap: Tema: Farklı yaşamların kesişmesi Konu: Ailesine bakma yükünü üstlenmiş genç bir adamın hayat karşısında yılmadan mücadele etmesi ve bir kadınla tanışmasının ona düşündürdükleri. 


4. Okuduğunuz metinde olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz. 
Cevap: Temel çatışma olarak karşımıza rahatı yerinde yaşayan insanların yanında hikayedeki kahramanımız gibi mücadele içinde yaşamak zorunda kalan insanların sıradan hayatı arasındaki farkların işlenmesi diyebiliriz. Fiziksel çatışma: Kahramanın çok yorulması Kültürel çatışma: Zengin ile fakir arasındaki uçurum 


5. Olay örgüsünün, birbiriyle hiç ilgisi olmayan olayların rastgele veya peş peşe sıralanması değil, birden fazla olayın sebep-sonuç içinde organik bir bütün oluşturması olduğu bilgisinden hareketle okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz. 
Cevap: Kahramanımız olan yirmi yaşındaki gencin ailesine bakma sorumluluğundan örnekler sunulur, ardından genç bir kadınla tanışması ve kendisiyle alay edildiğini fak etmesi şeklinde sıralanabilir. 


6. Metnin kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirtiniz. Bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu açıklayınız. 
Cevap: Kahramanımız olan Genç:Fedakar, sorumluluk bilinci yüksek, saf ve temiz birisidir. 
Annesi: Annesi hastadır, oğlunun yaptıklarından gurur duyar. 
Arkadaşları:Eğlenceye günlük eğlenmelere meraklıdırlar. 
Vapurdaki kadın: Alaycı bir kadındır. Kahramanımız olan genç karakter diğerleri ise tiptir. 


……………………..
...……………………

…………………..
7. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını belirleyerek hikâyenin anlatımına katkısını açıklayınız. 
Cevap: Anlatıcı: Hikayeni anlatıcısı yazarın kendisidir. Üçüncü tekil şahıs anlatıcı vardır. Bakış açısı: Hikayede iç çözümlemelere yer verilmiş, neredeyse kahramanının bütün düşünceleri bilinmektedir. Bundan dolayı ilahi, tanrısal hakim bakış açısı vardır. 


8. İnsanın iç dünyasını okuyucuya aracısız aktarmayı hedefleyen, kahramanın söylenmemiş düşüncelerinin, zihnin serbest bir ürünü olarak fakat mantıki bir sıra içinde, gramer kurallarına uygun ve konuşma diline yakın bir şekilde, doğrudan doğruya okuyucuya anlatılmasına iç monolog denir. Okuduğunuz hikâyede geçen iç monologları bularak bunların hikâyeye katkısını belirtiniz. 

Cevap: İç monologa en büyük örnek kahramanımız olan gencin geçmşini ve tanışacağı kadını aklından geçirdiği kısımlardır.


· SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS