ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 9, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 08
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

1. Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle de ilişkisi vardır. Buradan hareketle okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. 
Cevap: 
TÖVBE ETMEK

2. Okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz. 
Cevap: 
HECE ÖLÇÜSÜ
12'Lİ


3.DÖRTLÜK
İRUR
YARUR
KİNGÜR
BAR
R YARIM KAFİYE

3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. 
Cevap: 
ŞİİR KOŞMA BİÇİMİNDEDİR.
TÜRÜ İSE : BU TÜRÜN İLK ÖRNEKLERİDİR . HİKMET'TİR


4. Okuduğunuz şiirdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz. 
Cevap: 


5. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. 
Cevap: 
söyleyici :İnsanları tövbeye çağıran kişi.. Hitap edilen varlık Allah'tır.


6. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 
Cevap: 
Bu dönemde İslamiyet yeni kabul edilmiş Türk toplumu arasında da hızlı şekilde yayılmıştır. Eserde dönemin gerçekliğine uygun şekilde İslami unsurlar görmekteyiz.

7. Okuduğunuz şiirin, bağlı olduğu edebî dönem ve geleneği tespit ederek şiirde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışı da dikkate alarak şiirde edebiyat, sanat ve fikir anlayışlarının yansımalarını değerlendiriniz. 
Cevap: 
Edebi dönem GEÇİŞ DÖNEMİ dir.
Bu şiirde Tasavvuf -Tekke edebiyatının anlayışı vardır demek mümkün. Hatta bu şiirler tasavvuf felsefesinin ilk ürünleri demek doğru olur. Ahmet Yesevi de tasavvuf felsefesinin kurucusu sayılmaktadır.


8. Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bu hatırlat
madan hareketle okuduğunuz şiirdeki iletileri belirleyerek şiiri yorumlayınız. 
Cevap: 
İnsanlar hata yapabilir. Önemli olan tövbe etmektir.
Tövbe eden insanlar Allah'a yakınlaşır.
Tövbe edene lütuf var iken etmeyene ise azap vardır.
YORUM: Bu şiir İslami anlayışla yazılmış ve İslamın en önemli unsurlarından biri olan tövbenin insan kazandıracakları üzerinde durulmuştur. Ahmet Yesevi dini-ilmi açıdan insanlara faydalı olmayı ve İslamın güzel yüzünü göstermeyi amaçlamıştır.
……………………..
...……………………

…………………..

9. Okuduğunuz şiirin bağlı olduğu edebî dönem ve geleneği dikkate alarak şairin biyografisinden hareketle şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 
Cevap: 

Cevap:
Şair Geçiş döneminde yaşamış ve İslama geçen Türk toplumlarına İslamiyeti ve ona ait unsurları estetik bir biçimde öğretmektir. Burada asıl amaç İslamiyetin güzel yönünü göstermek ve onun kurallarını öğretmektir. Şair şiirine kendi düşünce dünyasını ve değerlerini açıkça yansıtmıştır.

10. Özdenetim, insanın iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerin, davranış olgunluğuna dönüşme aşamasında amaca uygunluk hâlidir. Buna göre özdenetimle insan kendi eylem ve düşüncelerini gözden geçirerek iç gözlem yapabilir mi? Belirtiniz. 
Cevap:Tabiki evet.:

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
 SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS