ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 102, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 102
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

1. Şiirde temayı bulmak için şiirin tamamına bakılır Sadece bir dörtlüğe ya da şiirdeki en güzel dizeye bakarak tema bulunmaz. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. 
Cevap: ALLAH SEVGİSİ-ALLAH ÖVGÜSÜ


2. Okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz. 
Cevap:
*ÖLÇÜ:ARUZ ÖLÇÜSÜ
*NAKARAT : BULUNMAMAKTA
*KELİME TEKRARI: YOK
*KAFİYE (an - ün tam kafiye,,, -l- yarım kafiye
*REDİF: mış kamug:

3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Şiirin konu bakımından şiir türlerinden (lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik) hangisine yakın olduğunu belirleyiniz. 
Cevap: 
nazım biçimini:Mesnevi
konu bakımından şiir türü:didaktik


4. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz. Cevap: 
Nida: (Ay erklig 
Tezat: (önce-sonra
Tenasüp: 3.beyitte
Telmih: 4.beyitte)

5. Şiirin merkezinde yer alan ve gördüklerini anlatan söyleyici ile onun seyredip gördüklerini anlattığı diğerleri, şiirin iletişim düzlemini kuran Picasso,  unsurlardır. Buna göre okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi bularak söyleyicinin muhatabını belirleyiniz. 
Cevap: 
Söyleyici Allah'ı seven ona inanan biri. Hitap edilen varlık Allah


6. Okuduğunuz şiirin yazıldığı dönemdeki siyasi, sosyal, askerî, dinî, ekonomik, kültür vb. gibi unsurları da dikkate alarak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz. 
Cevap:Şiir dini içeriklidir. Allah'a olan sevgi ona olan bağlılık ve Allah'ın yüceliği anlatılmıştır. onedebiyat O dönemde Türkler hızla İslamiyeti kabul etmeye devam etmektedir. Bu eser ilk İslami üründür. Dönemin dini hayatı ve sosyal değişimi de esere yansımıştır.

 7. Okuduğunuz şiiri, şiirin bağlı olduğu edebî dönem, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek edebiyat, sanat ve fikir akımlarının şiire yansımalarını belirleyiniz. 
Bu eser ilk İslami üründür. Edebi bir dönem olarak da Geçiş dönemi demek doğru olur. 
……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
 SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS