ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 89, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 89
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

89 5 . Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

(Y) a. Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü cenknamelerdir. 

(D) b. Dede Korkut’un Türkler arasında, ağızdan ağıza, dilden dile dolaşan hikâyeleri XV. yüzyılda Akkoyunlular Dönemi’nde Dede Korkut Kitabı adıyla bir kitapta toplanmıştır. 

(D)c. Duygu, düşünce, hayal ya da durumları sözlü veya yazılı olarak ifade etmeye anlatım denir. 

(Y) ç. Halk hikâyelerinde genellikle savaş ve cesaret konuları işlenir. Kişiler gerçek yaşama uygun değildir. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri çok fazladır. 

(D) d. Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikâye kahramanının ağzından söylenen gazellere de yer verilmiştir. 


6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

Cevap: a) Yunus Emre’nin..Risalet’ün Nushiyye..adlı eseri ahlaki ve öğretici, küçük bir mesnevidir. 


b) XVIII. yüzyılda mesnevi şairi olarak…. … Şeyh Galip, Sümbülzade Vehbi ve Enderunlu Fazıl … ….belli başlı isimlerdir. c) ..Emin Nihat Bey, Ahmet Mithat Efendi…….ve…Samipaşazade Sezai...Tanzimat Dönemi’nin önemli hikayecileridir. 

ç) ...Mauppassat…tarzı olarak bilinen olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki en büyük isimlerinden biri….Ömer Seyfettin‘dir. 


d) Dilin sadeleşmesi, hikâyenin Cumhuriyet Dönemi’ne ulaşması ve Türk edebiyatının Anadolu’ya açılması hususunda ….. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu….…… ve ..Refik Halid Karay... hikâye türünde eser veren yazarlardandır. 


7. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Hikâyeler sade ve akıcı bir Türkçeyle oluşturulmuştur. 
B) Hikâyeleri yazıya geçiren Yusuf Has Hacib’dir. 
C) Hikâyelerde açık ve yalın bir anlatım görülür. 
D) Toplam 12 hikâyeden oluşur.  
E) Dinî unsurlar hikâyelerde görülür. 
Cevap: B 

……………………..
...……………………

…………………..

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında modem hikâyenin ilk örneklerinden biri değildir? 
A) Müsameretname 
B) Kıssadan Hisse 
C) Letaif-i Rivayat
 D) Küçük Şeyler 
E) Harap Mabetler 

Cevap: E 


……………………..
...……………………
…………………..

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
 SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS