ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 161, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 161
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

1. Destandan alınmış, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. 


Cevap: Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umursamadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdunun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ bir kutsal kayaydı; bütün Uygur Ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı. Bu tılsımlı taş Türk Yurdunun bölünmez bütünlüğünü temsil ediyordu. 


2. Destanlar, milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları konu edindiğine göre okuduğunuz destanın temasını ve konusunu belirleyiniz. 
Cevap: 
Destanlarda kahramanlık-savaş başta olmak üzere toplumu derinden etkileyen tüm olaylar işlenir. Bu destanda da Uygur Türklerinin vatanlarını terk etmeleri işlenmiştir. 
TEMA "GÖÇ".

3. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz. 

Cevap: 
UYGURLAR İLE ÇİNLİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA


4. Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Bu olaylar toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olaylardır. Buradan hareketle okuduğunuz destanın olay örgüsünü belirleyiniz. Cevap: 
KUTSAL KABUL EDİLEN TAŞI/DAĞI ÇİNLİLERE VERMELERİ
BUNUN ÜZERİNDE TANRININ CEZALANDIRMASI
TANRI CEZALANDIRINCA KITLIK OLMASI
ARTIK TÜM CANLILARIN "GÖÇ , GÖÇ" DEMESİ VE VATAN TOPRAKLARINI TERK EDİP GÖÇMELERİ


 5. Destanların büyük çoğunluğunda yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da daha fazla kahramandan söz edilir. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Okuduğunuz destanın kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirterek bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu belirtiniz. 
Cevap:
GALİ TEKİN:UYGUR HÜKÜMDARI,HATA YAPAR VE KUTSAL TAŞI ÇİNLİLERE VERİR
KUİ LİEN: ÇİN PRENSESİ, KUTSAL TAŞ/DAĞ KARŞILIĞINDA UYGURLARLA EVLENİR


 6. Okuduğunuz destanda anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış açılarından hangisinin kullanıldığı belirleyerek destanda kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız. 
Cevap: HAKİM ANLATICI-İLAHİ BAKIŞ AÇISI..
(DESTANLARIN TAMAMINDA BU BAKIŞ AÇISI VARDIR. OLANLARI-OLACAKLARI TÜM KİŞİLERE VE OLAYLARA HAKİMDİR.)7. Okuduğunuz destanda kullanılan anlatım biçimlerini tespit ederek metindeki işlevlerini belirtiniz.
 Cevap: 
DESTANLARIN TAMAMINDA EPİK ANLATIM VARDIR. ZATEN DESTAN DA EPOPE KELİMESİNİN KARŞILIĞIDIR. 
OLAYLAR ANLATILDIĞI İÇİN ÖYKÜLEYİCİ VE DUYGULAR İFADE EDİLDİĞİ İÇİN DE ÇOŞKU VE HEYACANA BALI ANLATIM VARDIR.


8. Okuduğunuz destandaki cümle yapılarını, deyimleri, kelime kadrosunu, anlatım tekniklerini, söz sanatlarını; akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak destanın üslup özelliklerini belirleyiniz. 

Cevap: YALIN SADE AÇIK VE ÖZ TÜRKÇE


9. Okuduğunuz destanda, destanın oluştuğu dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz.
Cevap: 
DEVLETİ YÖNETENLERİN OLMASI(HAKAN-KAĞAN-TEKİN)
ÇİN İLE OLAN İLİŞKİLER
TOPLUMUN BİR TAŞA-DAĞA DEĞER VERİP KUTSALLIK ATFETMESİ
EVLENME
GÖÇEBE YAŞAM

Cevap: 10. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. 
KİŞİLER VE TOPUMLAR DEĞER VERDİKLERİ NESNELERİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUMALILAR- BİR ANLIK KARARLAR VEYA SONUNU GÖRMEDEN/DÜŞÜNMEDEN ALINAN KARARLAR VERİLMEMELİDİR.Destanla ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi destana dayanarak ifade ediniz.


 Her milletin kendine özgü bir doğal destanının olmasının sebepleri ne olabilir? Araştırınız. Öğrendiklerinizi aşağıya yazınız
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS