ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 173, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 173
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

Uygur Göç Destanı adlı metinden alınmış aşağıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bularak metindeki işlevlerini belirtiniz. 


Bir zamanlar Uygurların Barçuk Tigin adında kudretli bir hükümdarları vardı. O dönemde Uygur ülkesinde hükümdarlara Iduk Kut adını verirlerdi. Uygur atalarının eski yurdunu bayındır bir hale getirip güzelleştirmişler, orada oturmaya kararlıydılar. Çünkü bazen atalarının eski düşmanlarının onları yurtlarından çıkarmaya niyetli olduklarını duyuyorlardı. Uygurların bu eski yurdunda, Karakum adlı, görenleri hayran bırakan yüce bir dağ vardı. Uygurlar, atalarının bu dağdaki bir ağaçtan türeyerek Uygur ülkesini ve dünyanın büyük bir kısmını ele geçirdiğini duymuşlardı. Halk bu dağda, olağanüstü güçlerin ve varlıkların olduğuna inanırdı. Bu dağa karşı büyük bir saygı duymalarına rağmen, aynı zamanda ondan biraz da korkarlardı. Zira atalarına layık olmadıkları takdirde, dağın kendilerine lanet edeceğine inanırlardı. Bu dağdan, suları oldukça berrak ve gür akan Orhun ile Selenga adında iki ırmak kaynaklanırdı. Halk bu temiz suyun Tann’nın kendilerine rahmet olarak gönderdiği bir hediye olduğunu söylerdi. 
Cevap: İlyada Destanı adlı metinden alınmış aşağıdaki parçada geçen altı çizili kelimeleri inceleyerek yazımlarının doğru olup olmadığını belirtiniz. 

Ben varken Hektor yapamıyordu şimdi yaptıklarını, söyleyin ne hali varsa görsün Agamemnon, Hektor’a karşı çareler bulsun kendince. Tüm malını mülkünü verse, verse bana Mısır'ı bile, ne armağanlarını isterim ne de kızını. Reklam Biliyorum, kalırsam burada, ün kazanıp öleceğim, ama gidersem yurduma, değişecektir yazgım, çok yaşayacağım ün kazanmasam da. Artık yurduma döneceğim uzun yaşamak için, istiyorsa kurtulmak Hektor’dan, Agamemnon kendisine bir başka yardımcı seçsin.” Gelen konuklar, Odysseus, Phoiniks ve Aias ne dese, öfkeli Akhilleus kulak vermedi hiçbir söze, gelenler de düşüp yola gittiler gerisingeriye Agamemnon’un yanma boş elle. Duyulunca Akhilleus’un yanıtı, şaşırdı herkes, içleri korkuyla yandı, hepsi de susup kaldı.
 Cevap: 


Cafer Gazi’nin İlk Hikâyesi adlı metinden alınmış aşağıdaki parçada geçen noktalama işaretlerini tespit ederek bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldığını ve metnin anlamına katkısını belirtiniz.


……………………..
...……………………
…………………..


 — Ey ana! Nice ağlamayayım? Onlar ki benim atamın kılıcının artığını yerler, her birisi mal mülk sahibidir. Ben neden dururum? dedi. 
Anası ağladı ve:
 — Ciğer köşem! Senin atan İstanbul’dan haraç alırdı, onun kılıcının korkusundan Kayser tahtında oturamazdı. Şimdi hâlimize bak ki ne durumlara düştük, dedi ve ağladı. 
Cafer: 
— Hiç ağlama, ben atamın mansıbını isteyeceğim ve alacağım. Allah’a şükürler olsun ki ilimlere vâkıf oldum ve silahşorlukta da benzerim yoktur, dedi. 
Anası: 
— Ciğer köşem! Gel vazgeç. Abdüsselam zengin ve kabile reisidir. Emir Ömer’le aynı kabiledendir. Teklifini kabul etmezler ve araya düşmanlık girer. Körlerin yardımcısı Allah’tır, dedi. Reklam Sabah oldu, Cafer abdest alıp mescide geldi. 
Namaz kıldıktan sonra hazır bulunan Emirlere Cafer şöyle seslendi:
 — Ya Emir Ömer! Müsaade ederseniz bir konuyu dile getireceğim, dedi.

 Cevap


http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS